ABOUT US

ABOUT US

Jozef is een kenner van de kosmologie (zoals ze beschreven is in de boeken van Jozef Rulof) en kent daarmee het grotere geheel van de evolutie en de mens in zijn oorzaak en gevolg.

Grace is een 'boodschapper' of 'private messenger' en ondersteunt de mens met intuïtief ontvangen boodschappen in hun persoonlijke en geestelijke ontwikkeling.

Interview Jozef Dresselaers - Levenspartner van een medium
Vertel eens iets over jezelf? 
Vanuit opleiding ben ik een industrieel ingenieur in de elektromechanica. Na mijn opleiding ben ik echter in mijn hobby blijven hangen en dat was werken met Apple computers. Na mijn studies heb ik dan ook altijd in de Apple wereld gewerkt, als technieker, helpdesk medewerker, lesgever, support consultant, serverbeheerder, enz … Dit zowel in dienstverband als zelfstandige (dit laatste sinds 2006). Dus mijn opleiding en achtergrond is zeer … rationeel. 
 
De eerste jaren dat we samenwoonden waren best intens. We kwamen beiden uit een ander huwelijk, zaten op hetzelfde moment in (v)echtscheiding, met kleine kinderen én bouwende aan onze nieuwe relatie. Persoonlijk was ik ook mentaal wat in de war omdat ik als 12-jarig kind een gelijkaardige situatie had meegemaakt met mijn ouders waarbij wij thuis met 4 kinderen een scheiding meemaakten die ons allen wel 'gevormd' heeft. Vanaf mijn 18de had ik de pertinente overtuiging: Trouwen? nooit! Kinderen? nooit! (kinderen achterlaten bij een scheiding was té traumatisch).
 
10 jaar later echter was ik zelf getrouwd, gescheiden, had een kind achtergelaten … en dit allemaal door een onvoorziene, onverwachte en een voor mij onbegrijpelijk gevoel van aantrekking. Mijn 'ratio' kon dit niet plaatsen, ook niet na de scheiding. Mijn 'gevoel' stuwde mij voort doch was danig in conflict met mijn verstand.
 
Tot op een nacht … mijn (nieuwe) vrouw me wakker maakte om 4u 's morgens en zei: ‘Ik hoor iemand die tegen mij spreekt. … in mijn hoofd.’

Wanneer wist jij voor het eerst dat je vrouw een gave had, namelijk het mediumschap?
Ter verduidelijking, in de beginfase wisten we helemaal niet 'wat' dit was!? Zelfs met het woord 'mediumschap' waren wij niet bekend. Ook niet met wat de mens 'spiritualiteit' noemde. Dat was allemaal ongekend voor ons! Kan je mijn verbazing bevatten als je vrouw plots zegt: 'Ik hoor iemand … in mijn hoofd!' en dan 'Neem snel pen en papier want 'hij' zegt me dat we dit moeten noteren'.  En dan begon ze in het Engels te spreken!! Zo'n 5 à 10 minuten een woordenvloed in het Engels … en dat was het.  Moeilijke woorden, moeilijke zinnen, zelfs voor ons ongekende woorden. 
Wij spraken wel een beetje 'schoolengels’ maar om mijn notities te vertalen naar het Nederlands had ik altijd een woordenboek nodig. Dat was al een zeer merkbaar feit dat mij, na een tijd, overtuigde dat hier toch iets speciaal gebeurde. Ik moet zeggen dat ik zeer regelmatig twijfelde, dat ik dacht dat we hulp moesten zoeken … maar het was zo speciaal, zo vreemd, en toch soms zo 'bekend'. Zeer bizar.
 
En dan de inhoud! 
 
Elke nacht om 4u, gedurende maanden, maakte ze me opnieuw wakker om weer enkele zinnen in het Engels 'door te geven'. In het begin waren het voor ons onbegrijpelijke deeltjes van teksten. Na een tijd bleek het een uitleg en een verhaal te zijn … over ons, over de gebeurtenissen en over mij! 
Het ging over mijn leven, over mijn kind, over het achterlaten van mijn kind, over onze nieuwe relatie, over … de levens heen.  Er werden woorden gebruikt zoals 'reincarnation', 'twin souls', 'bipolar souls', 'cause and effect' … allemaal termen waarvan we nog nooit gehoord of gelezen hadden.
En toen het verhaal zich verder vormde kon ik lezen dat het uiteindelijk allemaal antwoorden waren op de vragen waarmee ik worstelde. Zeer bizar én tegelijkertijd een bevreemdend gevoel van 'ja, dat verklaart wel heel veel, als het waar is …'.
 
Ben je sceptisch over het mediumschap? Wat heeft jou beïnvloed om dit te geloven?
Als we  even een sprong in de tijd maken was er weer zo'n gebeurtenis die ons met verstommingsloeg. Mijn vrouw was al enkele maanden, op vraag van 'diegene die tegen haar sprak', een cursus meditatie gaan volgen bij een zeer oude man. De bedoeling daarvan was het bewust verhogen van haar 'concentratie'. Hierdoor kon ze meer en meer, ook overdag, 'de stem' toelaten, in een soort 'trance', waardoor onze nachtrust minder verstoord werd ? én waardoor we ook af en toe al in 'vraag en antwoord'-modus konden gaan. Zeer bijzonder! 
En dan plots antwoordde 'hij' … in het Nederlands!  Na meer dan 1 jaar 'moeilijk' Engels kwam er nu plots vlot een antwoord in het Nederlands. Verbijsterd vroeg ik 'waarom nu in het Nederlands?'.  Eenvoudig: 'Als ik in het begin gebruik gemaakt had van de Nederlandse taal dan zou het moeilijker zijn geweest om u te overtuigen.' Dus daarvoor had hij de Engelse taal verkozen en dan een zekere mate van moeilijkheidsgraad zodat ik er van overtuigd kon zijn dat het niet van mijn vrouw zelf kwam. 
Punt gemaakt!
 
Waar vond jij hulp om dit allemaal te begrijpen? 
In het begin? Nergens!  Niemand in onze vrienden- of  familiekring had hier enige ervaring mee.  Het internet stond nog maar in zijn kinderschoenen en af en toe vond ik wel iets van die termen in Google versie 1.0 ? doch altijd maar stukjes en brokjes en, zelfs toen al, zoveel tegenstrijdigheden! Van 'mediums die overleden familieleden channelen' tot 'mediums die aliens channelen', …  gevoelsmatig en rationeel klopten die dingen niet met wat wij ervaarden. 
 
En dan in 1999 was er plots 'De wondere wereld' van Ingeborg op televisie. Dat was vooral onze kennismaking met allerlei alternatieve en soms spirituele kennis. Wij hebben elke aflevering gretig gevolgd en ook kennis gemaakt met tal van personen die in die afleveringen aan bod kwamen.
Doch mijn 'ratio' had nog niet voldoende. Al die kennis was oppervlakkig, zeer gesegmenteerd en ook was veel 'intuïtief' en op gevoel in die kringen. Daarmee kon ik mijn eigen zoeken en denken niet stillen. Ik had meer concrete én vooral logische antwoorden nodig … dus ik 'googelde' verder. Tot ik op een bepaald moment uitkwam bij de boeken van 'Jozef Rulof', een schrijvend medium, die 27 boeken had 'doorgegeven'.
 
Jij staat bekend als voorstaander  van de kosmologie, kan je dat eens uitleggen, wat betekent dat? 
'Voorstander' zou ik het niet noemen. Er is geen 'voor' of 'tegen'. Er is alleen maar een 'weten' (en niet weten). Het gaat hier over de boeken van Jozef Rulof die een schrijvend medium was in de hoogste graad ooit op aarde geweest. En dan gaat het over de graden in mediumschap. Om dit allemaal uit te leggen is hier nu geen tijd doch ik kan alleen maar aanbevelen om je hierin te verdiepen. 
Voor mij gaven en geven de boeken alle antwoorden op alle vragen die ik had en heb. (En dat waren er zeer veel!) De eerste van de 27 boeken zijn nog redelijk 'stoffelijk' geschreven zodat de mens ze kan bevatten en begrijpen. De latere boeken zijn meer 'geestelijk' en 'kosmisch' geschreven en gaan over de volledige evolutie van de mens en de kosmos. Het gaat over het prille begin tot het verre einde. Het start bij het eerste celleven en eindigt bij de hoogste levensvormen voor de mens. Vandaar ook de naam 'De Kosmologie van Jozef Rulof', een 5-delig werk. Het is prachtig én logisch en laat het net de 'logica' zijn die me telkens raakt. Er is geen speld tussen te krijgen, bij geen van de 27 boeken. Het is een meesterwerk dat nog miljoenen jaren gebruikt zal worden … als de wakker wordende mens er klaar voor is.

Kom jij er oprecht voor uit dat je vrouw een medium is?
In de eerste 10 jaar zeker niet … dat was alleen voor 'ingewijden' ?. Voor mij als rationeel persoon was dit moeilijk om er oprecht voor uit te komen.  Nu ik de kosmologie en het leven van de mens in zijn evolutie begrijp is het eenvoudiger om er voor uit te komen als ik voel dat de mensen hiervoor openstaan.
 
Hoe gaat dit in het dagdagelijkse leven? Heb je soms geen argwaan dat je mogelijk niet tegen je vrouw praat maar tegen een geestelijke persoonlijkheid?
Het dagelijkse leven is zeker niet zoals in een 'normaal' gezin. Mijn vrouw is bijna altijd 'met twee'. Haar geestelijke begeleider heeft nu eigenlijk een constante verbinding met haar, het ene moment voor 5% het andere voor 75% als je het zo kan bekijken. Dat is ook voor haar soms heel verwarrend. Het eigen 'ik' denkt soms zo en dan is er die stem die iets anders zegt. Ga daar maar eens mee om! Dit vraagt een grote mate van 'overgave' en er is ook altijd een bepaalde mate van 'strijd' in haar. Ook dat is een evolutieproces. 
Voor mij en enkele personen in onze kleine kring is dit evenzeer altijd aftasten. Wie hebben we 'aan de lijn' als ze spreekt, van waar komt haar antwoord? Het lijkt allemaal 'leuk' en 'een supervoordeel' als je een medium bent maar dan ken je de evolutie en de kosmologie niet. In de geest krijgt men niets voor niets. Het moet altijd je eigen verdienste zijn. Je gaat door je eigen pijnen want ze behoren jou toe en niet een ander. Je wordt er zelfs op gewezen en dat kan regelmatig zeer confronterend zijn.

Wat is je doel in het leven? Zijn er plannen, beïnvloedt dit je carrière? 
Ook dit is een vraag die ik op vele 'lagen' kan beantwoorden. Doch daarvoor moet je dan eerst meer van ons en van de kosmologie begrijpen alvorens ik dit volledig kan beantwoorden. In dit leven is ons doel vooral 'samenleven'. We hebben nog veel aan elkaar goed te maken, oude pijnen (uit andere levens) te herstellen. Ook het ondersteunende dat ik, vanuit mijn kennis van de kosmologie, kan brengen aan mijn vrouw als 'medium' is zeer belangrijk.
Een groter doel is om ooit een breder publiek kennis te laten maken met wat ik weet. Ik kan blijkbaar moeilijke dingen eenvoudig uitleggen aan de mens ;-) , een talent dat ik ook gebruik bij/tijdens het lesgeven in de IT-wereld en af en toe nu al in kleine groepjes die we dan laten kennismaken met ons verhaal en de kosmologie.
Heeft dit mijn 'carrière' beïnvloed? Zeer zeker!  Zonder dit alles zou ik nu ofwel ergens hogerop in een IT-bedrijf werken of mijn eigen IT-bedrijfje dat ik nu nog heb laten uitgroeien tot een groter bedrijf. Nu wordt mijn tijd verdeeld over verschillende segmenten die allemaal tot doel hebben te leiden tot weer een verder doel?
 
De liefde tussen jou en je partner komt duidelijk naar voren in jullie werk?
Ja, men zegt altijd dat als we samen iets uitleggen, of samen begeleiden of lesgeven, dat het gewoon klopt. Ze voelen en zien een speciale verbintenis. We zijn ook zeer aanvullend aan elkaar. Intuïtie en Logica… vandaar ook de naam van onze werking: SO the best of both worlds, een plaats waar logica en intuïtie samenkomen, en SO ‘Connected’ Coaching, oh er is daar nog zoveel meer over te vertellen …
 
Eén van de eerste dingen die we leerden is dat we 'tweelingzielen' zijn. En om dat te begrijpen moet je weer tot het eerste celleven in de evolutie van de mens teruggaan … dus dat heb ik zelf pas leren begrijpen na het lezen van al die boeken. 
En 'tweelingzielen' zijn weer helemaal iets anders dan 'zielsverwanten'. Het ene is eeuwig, het andere is tijdelijk (doch tijdelijk is relatief want dat kan gaan over honderden jaren). 
 
De aantrekking tussen tweelingzielen is ongekend voor de mens. De liefde kan zeer intens zijn, de emoties ook. Afhankelijk van je gezamenlijk verleden in eigen 'oorzaak en gevolg' moet je soms over zeer hoge bergen en door zeer diepe dalen. Doch uiteindelijk komt het bij iedereen goed en bereik je een geestelijke graad van liefde en geluk. Datgene waar onbewust elke mens naar op zoek is.

Jozef.
Kosmologist.
Interview Grace Cools - Mediumschap

Spreekt u over uw mediumschap in publiek of tijdens uw consulten?

Wie ik ben of wat ik doe dient de mens niet te overtuigen, de mens dient zichzelf te overtuigen. En met die vastberadenheid kunnen wij samen bergen verzetten!

Kijk, om het met de woorden van Raymond van het Groenewoud te zeggen: "Da's al 25 jaar dat ik in 't vak zit … 'k heb …, 'k heb succes gekend, 'k heb ellende gekend … ik heb ook mijn eigen pad te gaan."

Kan u iets meer vertellen over dat mediumschap, hoe dienen wij dat te zien?

De mens kan in deze tijd meer en meer gebruik maken van heel wat communicatiemiddelen. Je kan zeggen dat mediumschap achterhaald is of dat dit een boodschap is waar wij de woorden nauwelijks van beseffen.

Dan zeg ik: Aanschouw het leven eens door de ogen van een medium. Ga nooit in discussie met dat wat groter is dan jezelf.
Dat is één van de redenen waarom wij steeds de verantwoordelijkheid nemen om het evenwicht tussen logica en intuïtie te blijven ondersteunen. Het één kan niet zonder het ander.

Hoe ziet u dat mediumschap?

Ik hou ervan mensen te helpen, vooral als ze zichzelf wensen te helpen.
‘Get smarter about what matters to you!’

Ik voelde een connectie en de capaciteit om mensen te helpen, dat was voldoende om dit werk te doen.

Mediumschap overkwam mij, het werd sterker en sterker en ik kan niet anders dan accepteren om dit door te zetten. Het was een beslissing die boven mijn vermogen te kiezen was. Toen ik wist dat het een manier was om mensen te helpen ben ik meer en meer in overgave gegaan.

Wanneer wist u dat u kon channelen?

Om eerlijk te zijn was dit er al in mijn kinderjaren, altijd op de achtergrond.
Ik voelde een dualiteit in mij waartegen/waarmee ik sprak.
Ik ontdekte pas later dat ik veel bezig was met wat men nu soms noemt ‘remote viewing’.

Wat is remote viewing?

Van op afstand kijken naar een verre of ongeziene situatie. Informatie geven over waar, wat en hoe zonder dat je zelf op die plaats bent geweest. Het blind kijken naar situaties.
Mijn kinderen lachen er nu nog om; 'ons mama kan meer zien met haar ogen dicht dan met haar ogen open'.

Ach … in werkelijkheid is het relatief, of het nu via rooksignalen, de postduif, de computer of het internet komt, van 'mijn intuïtief ontvangen' informatie weten wij dat wij soms een heel jaar lang de tijd nodig hebben om deze gegevens en energie te integreren.
De vibraties dienen werkelijk door te dringen in ons systeem, alsook de woorden.

Waarover gaan de boodschappen?

De boodschap gaat over u en uw omgeving, over hoe frequenties doorstromen in uw dag en terwijl de wereld vol zonde en zorgen is om toch in uw eigenwaarde te kunnen blijven staan.
Woorden 'hoe lief te hebben' en 'geduldig te zijn' en dit met een kracht die duidelijk aangeeft om het nog niet op te geven. De boodschappen en informatie laten u toe te begrijpen en te groeien als mens.

Klopt het dat uw partner altijd aanwezig is tijdens deze boodschappen?

Ja, dat klopt, hij is voornamelijk aanwezig omdat de boodschappen niet altijd onmiddellijk begrepen werden en omdat we erachter kwamen dat sommige mensen er soms jaren over deden om informatie degelijk te integreren in hun leven. Jozef zorgt ervoor dat er tijdens een channeling al een verslag wordt gemaakt, een korte samenvatting waar de ontvanger dadelijk mee aan de slag kan na het consult. Ook stuurt hij een link van de geluidsopname zodat er tijdens het consult geen afleiding is voor de ontvanger om alles te noteren of op te nemen.

De eer is eerder aan hem, hij omarmde mij en gaf mij het vertrouwen om, met zijn ondersteuning, hierin totaal te verdiepen.
Hij leek voorbestemd en op mijn pad gezet om mij te begeleiden in een leven als medium. Ik kon dit niet tegenhouden, de stuwing was te groot.
Met zijn zorg en energie aan de zijlijn werd ik sterker en sterker.
Ik ontving en voelde het comfort om een medium te zijn, dankzij hem.
Uren heeft hij geluisterd naar verklaringen en begeleidende richtlijnen. Hij bestudeerde alle isme’s, ‘religies’ en de kosmologie om mij te kunnen ondersteunen en te begrijpen in deze bijzondere beleving.

Wat was uw eerste boodschap?

Mijn eerste boodschap weet ik niet meer precies, ik herinner mij nog wel mijn eerste ervaring in publiek.
Ik weet nog precies waar ik zat; iemand stelde een vraag en het antwoord was er al nog voor ik kon nadenken; het leek of ik ineens werd overgenomen en mijn vermogen om zelf te spreken verloor.
Ik stelde anderen en vooral mezelf de vraag, heb ik dit nu gezegd?

Later die dag was er een quiz op de Radio over Napoleon, alle antwoorden waren er al voor ik de vraag geïntegreerd had in mijn gedachten, een bizarre ontdekking in mezelf, want persoonlijk kende ik de antwoorden niet.

Het hielp mij te overtuigen dat ik in overgave was. Vanaf dat moment heb ik geleerd hoe dit te beheren en beheersen.

Flexibiliteit en overgave zijn de peilers, al kan dat ook gevaarlijk zijn. Het voelde warm en liefdevol, als heimwee, dat is een belangrijk kenmerk.

Ontvangt men altijd een antwoord op een vraag?

Mediumschap is meer dan een specialiteit of een vak beoefenen, het is een levenswijze.

Een medium is iets of iemand die tussen beiden komt, het ene met het andere verbindt, niet meer dan dat.
Een channeling/medium kan je zien als een soort 'investigator'; het vraagt de mens om 'open minded' te zijn.
Zo nu en dan heeft de mens verwachtingen en wat je in zo’n channeling hoort is niet altijd wat een mens wenst te horen, wel kan voelen of weten.
Soms hoort men zaken die men moet horen en waarop men niet altijd zit te wachten.
Zo kan de channeling mensen behoorlijk van pad doen wijzigen. Er kan een ander gebied en focus van je gevraagd worden. Wees dan open om dit te ontvangen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Maak vooral een lijst met vragen voor je komt.
Het gebeurt dat mensen door de ontvangen boodschap vergeten te vragen wat ze werkelijk wensen te weten.
Zoals eerder aangegeven maakt Jozef tijdens de channeling een kort verslag/overzicht voor jou.
De gehele channeling wordt voor je opgenomen zodat je er op een later moment rustig kan naar luisteren.

Interessant is om je een channeling te laten adviseren door iemand die er al één ontvangen heeft.

Zorg ervoor dat je een connectie voelt, dat versterkt je vermogen om deze woorden te integreren.
Woorden zijn heilzaam, wees zorgvuldig met je vragen.

Welke misvatting wens je uit de wereld te helpen?

Misvattingen rond een medium zijn:

  • weet en ziet alles,
  • weet precies wat en wanneer er iets gaat gebeuren,
  • er is geen vrije wil,
  • geven lotterij nummers,
  • genezen ziektes,
  • geven uw datum van overlijden,
  • maken altijd contact met overledenen.

Het leven is veel meer dan de behoefte van de mens zelf …

Is een boodschap dan nog reëel?

Zie het als een visie, gebaseerd op de geestelijke gezondheid. Soms is er een visoen, soms niet.
Er zijn altijd woorden … het is de beste raad die je in een richting duwt om jezelf te ontwikkelen en je eigen geestelijke evolutie te omarmen.

Het is goed om duidelijkheid te ontvangen van derden, ook al weet je zelf voldoende.

Een kapper knipt zijn eigen haar niet, een dokter opereert zijn eigen pancreas niet.

Dank u, het lijkt mij gunstig om eens te luisteren naar een persoonlijke boodschap.

In liefde,
Grace

"Ik omarm u in elke daad, in elk woord, waarin u de intentie en het geloof koppelt.
Ik dank u voor uw inzet en weet daarin mij te omhullen, zoals het woord u verklaart." - Babaji

Wil je op de hoogte blijven ?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we sturen je relevante informatie om je leven in eigen handen te nemen.
SO hanteert een streng anti-spam en privacybeleid, je kan op al onze communicatie op elk moment uitschrijven.