fbpx

SO News

Relaties

Relaties zijn vooral verbindingen die aandacht vragen. 

Het bewust of onbewust verbreken van een relatie kent een verwerkingsperiode. Dat kan iedereen begrijpen en voelen. 

In de psychologie wordt hiervoor wel eens een formule gehanteerd: Men stelt de duur van de relatie te delen door 2 en dat is de tijd nodig voor de verwerkingsperiode. 

Het is begrijpelijk dat men tijd nodig heeft om emoties te kanaliseren, los te komen, vrij te zijn, weer geluk te kunnen beleven. 

Mijn kwaliteiten

Hoe kan ik mijn kwaliteiten ten volle benutten en mijn leven meer zin geven? 

In deze tijden zien wij heel wat structuren wijzigen. Interne structuren in bedrijven, uiterlijke houdingen, enkelen vasthoudend aan het oude, enz..  

Wij merken op dat de meeste mensen zich richten naar meer persoonlijke kwaliteiten. We zien ook veel meer liefde, aandacht en verbinding in onze samenleving. Daar zijn wij heel blij mee! 

Het nieuwe denken

"Snel denken vraagt concentratie! 

Denk en handel. 

Wanneer dit snel gebeurt dan haalt u alle obstakels er(tussen)uit, de onzuiverheden laat u geen kans tot uw denkproces te bezoedelen. U laat niet toe dat uw gedachten vertroebelen nog voor ze in handelen concreet kunnen worden. 

Overdenken kan eveneens snel en diep gaan, alsook tot handelen leiden." 

- Babaji -

Waarom tradities zo belangrijk zijn

Waarom ceremonieën, plechtigheden en tradities zo belangrijk zijn. 

Mensen denken nu dieper na over wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. We kunnen in het gewone leven heel snel aan bepaalde zaken voorbij gaan, mensen worden steeds afgeleid.

Wij geloven dat wanneer er rampen gebeuren mensen altijd meer betrokken zijn met elkaar, meer solidair zijn. Mensen komen tot inkeer door beperking en opgelegde maatschappelijke maatregels. Het lijkt alsof mensen verplicht worden om wat meer te gaan nadenken over het echte leven. 

Babaji over het jaar 2020

Een e-boek met specifieke boodschappen van Babaji over het bijzondere jaar 2020.

In dit boek is de nieuwjaarsboodschap voor 2020 te lezen, ‘De 10 geboden in het NU’ (2008) waarnaar Babaji in de nieuwjaarsboodschap verwijst, de extra boodschap over de stand van zaken in 2020 en nog enkele korte boodschappen specifiek over deze coronaperiode.

In dit e-boek vindt u ook de link naar de opgenomen geluidsbestanden van de boodschappen. Het is dan ook een bijzondere ervaring om de audioboodschappen te beluisteren!

CHANGEMAKER — POWER-U

De kracht van structuur!

Onze changemaker-groepen zijn momenteel zeer actief en we bieden hiervoor nu online toegang aan via videomeetings en onze Basecamp.app. 

Elke changemaker heeft een ander karakter, een ander thema. Iedere maand komen wij samen om tot verdieping van een thema te komen, zowel algemeen theoretisch als met praktijkgerichte informatie. Gedurende de maand blijven wij ook met elkaar in contact via onze app. 

In de Changemaker – POWER-U leren we met de POWER-U methode snel te schakelen naar onze krachtigste zelf in elke situatie. De methode zorgt ervoor dat talenten en motieven herkend, erkend en gerespecteerd worden. 

Lanceringsdatum van de volgende groep: Zaterdag 19 september 2020,