fbpx

2020 … Transparantie en verbinden

Babaji – Jaarboodschap 2020 – TRANSPARANTIE 

Adem en herken uw adem, herken uw ademhaling dewelke u bewust benadert.

U hebt uw ademhaling nodig (om) te kunnen ontvangen. Beschouw uw ademhaling als de mede-ader dewelke informatie transporteert doorheen uw systeem.

Niemand is in staat te ontvangen tot u gelooft te ontvangen.
Bent u in staat te krijgen wat u wenst?
Beleef uw ademhaling vooreerst!

[TRANSPARANTIE & VASTBERADENHEID] 

In de structuren dewelke zijn voorbij gestroomd, berustte elkeen in de waarde, in de koppeling van eigen transformatie, in diepte, in hoogte, in emotie, in kracht. Het wentelen doorheen deze transformatie, brengt u vooruit, brengt u in de gelegenheid (om) in de komende decennia te zijn. En ook dan blijft transformatie binnen uw aandacht belangrijk. In deze verdieping en dat wat ontstaat toekomend, hebt u deze transformatie nodig gehad (om) in de transparantie te kunnen zijn, de transparantie dewelke het toekomstbeeld aanduidt, vrijgeeft, confronteert ook.

Deze confrontaties en het ‘transparanteren’ dat u aangaat, vraagt u vastberadenheid en dit is in de komende tijd een belangrijk woord.

Overtuiging kan men niet altijd bevatten, vastberadenheid lijkt beter, meer geaccepteerd.
Wanneer u in actie treedt, in beweging komt, zorg steeds dat u vastberaden bent. U hebt dit nodig in een wereld waarin transparantie zich opent.

Transparantie aan het begin van jaren binnen deze levensstijl te communiceren en te handelen, doet u richten naar een stevige houding, oprechtheid, vrijheid en een vernieuwde aanpak.

[DE KRACHT VAN UW GEDACHTEN]

Gedachten zijn daarin van groot belang, de gedachten sturen aan.

Uw gedachten worden steeds geaccepteerd en gerealiseerd door het onderbewuste. Deze benut alle beschikbare middelen (om) uw gedachten uit te voeren. Dit dient u te weten! Het registreren van deze gedachten in uw onderbewuste gebeurt.

In dit prille begin (van de komende decennia gekoppeld aan transparantie) waarin gedachten een grote rol spelen in elk leven, leert u hiermee omgaan, leert u in de beweging treden uw gedachte te analyseren, vrij te stellen en bloot te stellen aan dat wat transparantie is.

Stel u voor dat elkeen uw gedachten kan aanschouwen.

Begrijp dat het wijzigen (van gedachten) een opdracht is, u in de gelegenheid brengt voor uzelf (om) de beste versie van uzelf te positioneren. En wat dat is, bepaalt u zelf.

Een beste versie van uzelf kán zijn dat u uw positie inneemt telkenmale uw zinnen af te werken, ook toelaat dat de anderen zijn zinnen afmaakt, waarbij u luistert, registreert, wetende dat uw gedachten worden gemanifesteerd.
En wanneer uw gedachten een emotie worden, vermengd met uw geloof, vertaalt dit zich in een tastbaar equivalent.

Weet waarvoor u staat!

Gedachten zijn van groot belang en met een emotie gekoppeld worden deze in een onmiddellijke staat tot realiseren gericht. Dit duo, deze verbinding, creëert aan de gedachte vitaliteit, levendigheid en daadkracht. Wees u daarvan bewust.

Treed tot uw realiteitsbesef,
overdenk veel in het analyseren,
in het ‘transparanteren’.

Dit vraagt ook rust. Rust bij tijde waarin u in een terughoudende beweging de gelegenheid neemt te berusten, aan dat wat in uw systeem dient verhelderd, waarin de bestemming minder chaotisch is, duidelijker in beeld, in woord en daad kan worden omgezet. Het is een eenvoudige beweging en zó moeilijk (om) innerlijk te benutten.

[TELLEURSTELLINGEN & KANSEN]

De frequenties wijzigen onmiddellijk bij de aanvang van het nieuwe kalenderjaar (2020). In een onmiddellijke beweging ontvangt de structuur waarin u verblijft aan dat wat energie bevat, de gelegenheid transparant te kunnen zijn. En dit zal u weten.

De confrontaties zijn snel bij u en dit is goed, zeer goed. Het geeft u gelegenheid te verdiepen aan wie u bent, de kracht in uzelf en het potentieel in het systeem van het leven te projecteren.

Het leert u anders omgaan met teleurstellingen.
In de waarachtigheid van mijn woord dient u teleurstellingen te omarmen.

De mens herkent zijn kansen niet. In de doorstroming tot het zijn in de evolutie, in de groei en in de ontwikkeling, is het van belang (om) kansen te benutten. En wanneer u opgeeft bij teleurstelling, gaan deze kansen aan u voorbij, daar uw aandacht, uw denken, zich vasthangt aan de teleurstelling, daarin al zijn energie brengt en zodoende niet voldoende energie benut (om) tal van kansen aan vooruitgang te herkennen.

En dit is het voordeel van de transparantietijd: Kansen worden duidelijker.

Kansen, waarvan u niet weet in welke vorm ze zich vertonen daar u te veel in de teleurstelling uw verbinding maakt en deze niet opmerkt, kan u bij het reguleren van uw gedachten nu beter, krachtiger opmerken.

Ik raad u aan (om) u niet te veel te verbinden aan de teleurstellingen in uw leven, daaraan uw energie niet te verspillen. Het is juist de teleurstelling dewelke u de gelegenheid biedt (om) in een systeem te verblijven nieuwe kansen te ontdekken.

En zo zijn er tal van voorbeelden. Ook in uw leven kan u terugkoppelen dat wanneer u tal van teleurstellingen grondiger in een correct systeem had aanschouwd, u dat wat u wenste had ontvangen, ontvangen wat nu binnen de transparantie uw aandacht trekt.

[VERBINDINGEN & VRIENDSCHAP]

Een mens toont zich krachtig in de richting waarin hij de omgang tot derden veruiterlijkt.

U kan aan een individu transparant het karakter herkennen aan de manier waarop deze met derden omgaat. Stel u daarvoor open, aanschouw dit rondom u en herken goedheid, herken de kracht van de mens.

In mijn huidige situatie omarm ik vriendschap. Meer en meer worden verbindingen in het meesterschap gevormd. Dit kan wanneer het geheel zichtbaar wordt, wanneer de intenties duidelijk zijn en uw vastberadenheid gericht wordt in het omarmen met de juiste gedachte.

De verbindingen dewelke eerder binnen het transformeren zijn uitgezuiverd, de individuen dewelke u opnieuw in verbinding stelt, kennen nu een diepere verbinding, een diepere vriendschap met meer duidelijkheid, meer gerichtheid en vastberadenheid in de acties dewelke u uitvoert.
U kijkt anders naar systemen, anders naar organisaties en situaties. U analyseert meer en doet dit dagdagelijks.

Dit stelt u in staat te geloven (om) te ontvangen.

[DE STUDIE VAN HILL]

In deze vriendschap is de kennis van één geestelijke belangrijk. De informatie in aarde gebracht doorheen zijn studie zijn in de toekomende jaren de basis voor dit kanaal en haar partner.
De studie van Hill zal ik doorgaans stimuleren, reciteren en aan informatie brengen dewelke binnen deze transparantie structuren de mogelijkheid bieden (om) succesvol te zijn, te groeien en te leren omgaan met teleurstellingen in het omarmen van de evolutie.

Begrijp ook dat uw ademhaling u helpt bij het spreken en het handelen. De diepte van de oprechtheid … Wat u vooreerst uitstuurt, is uw ademhaling, nog voor de woorden en voor het handelen. Wees niet te snel …

De mens loopt zichzelf voorbij. U begrijpt wat dit betekent in een transparant leven. De hindernissen dewelke er reeds zijn en niet voldoende zichtbaar benaderd worden, laten u struikelen, vallen, meer dan noodzakelijk.

Geef ruimte aan uw tijdsbesef, meer! En het tijdsbesef vraagt daarin stilte en overzicht in elke situatie.

Het is niet noodzakelijk te veel omwegen te nemen. Doe dit niet. Het geeft u een beperking in de tijd, een beperking in uw zichtbaarheid, een beperking in uw groeisnelheid en in uw genot.

[DE KOMENDE 10 JAAR … ]

Het ademen,
het overschouwen
en daarin uw vastberadenheid bepalen,
zijn gunstig vanaf dag 1 in deze overgang naar het nieuwe kalenderjaar.

Aanschouw dit nieuwe kalenderjaar als een oefening, een experimenteren met uw eerlijkheid, uw oprechtheid, uw intenties, uw acties, uw woorden en uw daden en uw gedachten.

In de komende 10 jaar is dit de basis.

[DE 10 GEBODEN]

En ik dien hierbij ook te refereren aan de 10 geboden, waarin ik reeds een duidelijk analyse bracht (zie hier).

Een oprecht mens kan zich daaraan verbinden in de basis. Het is gemakkelijk, het is een inhoudelijke beweging (om) u te positioneren vanuit deze kennis, u te stimuleren aan deze woorden, waardoor u uw gedachten kan her-programmeren, waarin u vooruit richt.

[NIEUWE VERBINDINGEN]

In dit nieuwe kalenderjaar, en dit is een evidentie, staat u open voor nieuwe verbindingen, nieuwe contacten, nieuwe ontmoetingen.

Elke verbinding dewelke doorheen de tunnel van transparantie tot u richt, is een belangrijke verbinding. Deze beoogt informatie en een constructie met diepgang, waarin de waarde van uw ‘zijn’ wordt geprojecteerd in de samenhang van elkaar en met elkaar.

Wees creatief daarin, wees bewust tot verbinding richtend.

Ook ik verblijf bij tijde in ontmoetingen dewelke de evolutie gunstig zijn, zowel mijn evolutie als de uwe. Verbindingen aangaan is niet beperkend. Deze brengen niet steeds stilstand of verwerking, het kan nuttig zijn (om) meer transparantie in zichtbaarheid te ontvangen.

[VERNIEUW COMMUNICEREN]

En u weet dat het communiceren vernieuwend is, het communiceren wijzigt eveneens.

Zeg niet wat u niet denkt,
zeg niet wàt u denkt,
zeg wat u weet,
zeg wat u hebt geanalyseerd en met vastberadenheid onzichtbaar wenst te maken, in vrijheid wenst te brengen.

[VERNIEUW UZELF]

Kanaliseer de kracht van uw ‘zijn’.

Uzelf te overtuigen, uzelf te wijzigen, te manifesteren in deze vernieuwde houding, vraagt (om) u te herbronnen.

Het reciteren van uw eigenheid, van uw specifieke waarden, kwaliteiten, persoonlijke kenmerken … Het is van groot belang (om) daarbij stil te staan en te herkennen, (om een) onzichtbaar weten zichtbaar te maken.

(Maak voor uzelf, over uzelf, een persoonlijke mantra! Volg onze POWER-U methodiek als hulpmiddel hiervoor.)

Voor eerst voor uzelf en in een latere fase tot derden, tot de nieuwe verbindingen, tot zij dewelke vermengen met kracht, met gelijkheid.

Zo begrijpt u ook dat de mensen elkaar opzoeken, de mensen opnieuw in groepering elkaar vinden. Hoe kunnen zij anders de transparantie oefenen, dewelke zo belangrijk is in de komende tijden.

Het reflecteren naar wie u bent, naar uw oprecht spreken en weten, is wat u de komende tijd zal bezighouden.

En of u dit wenst of niet, dit is niet van belang. Het zijn de frequenties dewelke u duwen in deze richting, u confronteren en uitdagen (om) uw gedachten te analyseren.

[OOGCONTACT]

Een praktische houding en daarin een gemakkelijke houding, is te communiceren vanuit oogcontact.

Wanneer u een individu aanspreekt, doe dit niet zonder oogcontact.

U oefent uw weten, u oefent in uw vastberadenheid, in het communiceren en tegelijkertijd creëert u in uw houding lijfelijk een wijziging. Ook dit is van belang.

Zij dewelke het ‘transparanteren’ wegduwen kan u in lijfelijke houding aanschouwen. Het ene kan niet zonder het andere.

Leer ook uw kinderen het belang van dit ‘transparanteren’, het belang van de gedachte, de innerlijke waarde, de kansen en de gunsten van de teleurstellingen.

[INTUÏTIE, EENVOUD & LOGICA]

Meer en meer verbindt het hart zich met het realiteitsbesef, met de eenvoud en de logica van het leven in de reflectie tot uzelf. Meer en meer wordt u uitgedaagd te ‘zijn’.

 

Nog tal van praktische houdingen, ondersteunende woorden en wat u kan benoemen als instrumenten, zal ik u aanreiken in de komende tijd.
Aanschouw rondom u hoe kernen zich openen, hoe informatie naar de oppervlakte treedt en hoe de mens dit analyseert of tegenwerkt.
Het wegdrukken is nu niet meer toegankelijk. En dit is de beginfase.
Confrontaties zijn onvermijdelijk doch goed en gunstig. Het leert u te herpakken en de aandacht, de energie niet te verspillen aan het herpakken, (doch) zichtbaarheid te tonen aan nieuwe kansen en dat wat u laat liggen aan kansen.

Herneem mijn woord en begrijp de essentie, de richting. De uiteindelijke vrijheid hierin, is dienstbaarheid, liefde, het ‘zijn’ daarin. En wat vriendschap werkelijk betekent tot u te koppelen.

Stop met dat wat u van derden communiceert, over derden wenst te communiceren.
Stop wat u eerder deed en wijzig naar vernieuwing.
Beleef en herbeleef, het doel is geheiligd, zo ook wie u bent.

Ik omarm u in elke daad, in elk woord, waarin u de intentie en het geloof koppelt.
Ik dank u voor uw inzet en weet daarin mij te omhullen, zoals het woord u verklaart.

Ik groet u, ik verblijf tot u,
Babaji.

  • Getagged onder:
  • BBJ

Things we like

Return to Blog overview