fbpx

Over virussen …

Naar aanleiding van al het nieuws rond het corona virus, de hetze van de mensen, de media, de polariserende reacties, … hebben wij hierover informatie gevraagd via het mediumschap van Grace. Lees hieronder hoe men vanuit de geestelijke wereld hiernaar kijkt, denkt en verklaart wat er momenteel op aarde aan de hand is. 

Wees welkom,

Zoals eerder geduid zijn de frequenties in aarde dwingend. De mens wordt onder druk gezet (om) het handelen in bewust gedrag toe te laten en tot evolueren te zijn.
U kan dit beschouwen als een systeem waarin het evolueren van de mens in een versnelde positie stroomt en elkeen confronteert.

De aardse persoonlijkheid kan deze frequenties niet voldoende kanaliseren waardoor oude fragmenten ervoor zorgen dat de mens snel uit een emotioneel welzijn getrokken wordt.
Dit doet de mens lijden. Althans het lijden ontstaat door de vrees te moeten lijden.
Zelfs wanneer het lijden geen zichtbare oorzaak kent, lijdt de mens door het lijden te reflecteren tot elkaar.

Zo ontstaat er onevenwicht in de maatschappij en worden posities benut (om) emoties te projecteren. De intense en collectieve aandacht rondom dit virus versterkt deze positie.

Bij elke ontmoeting bent u gericht tot een communiteit dewelke naar handelen en spreken niet werkelijk betrokken is.
Algemeen zijn deze individuen dewelke u ontmoet niet besmet, alsook u tot de uitzondering behoort hiervan ziek te worden.
Dit komt hoogstwaarschijnlijk niet aan u voorbij wanneer u in gedachten hiervan uw afstand bewaakt.

In een duidelijke weergave: Dit betekent niet onderschatten en ook niet overschatten.

Uw realiteit vraagt u dit gegeven aan u voorbij te laten gaan, uw leven te richten naar een gezonde en bewuste houding.

Doorheen de tijd zijn epidemieën altijd aanwezig geweest in aarde. Het zijn deze tijden dewelke de mens in de richting van bewustwording duwt. Het laat de mens toe na te denken en zichzelf steeds opnieuw in te zetten (om) het aardse ecosysteem te respecteren.

Het virus dewelke de mens nu bezighoudt gaat nog muteren. Wat in de komende cycli vertoont dat een vaccinatie een vertekend beeld voorziet en zodoende niet elkeen kan helpen.

Het leven van de mens hangt af van het ecosysteem en van het voedselsysteem, het fundament van de aarde.

Bezwarende voorwaarden gekoppeld aan verwrongen menselijke eisen trachten de situatie verkeerdelijk onder controle te houden. Althans individuen vanuit zorg en aandacht wensen samen te werken. Dit samenwerken creëert bewustzijn.
Leiders en bondgenoten treden tot confrontatie in dat wat buiten hun eigen provisie ligt.
Dit veroorzaakt de nood aan transparantie en projecteert een realiteit van bewustzijn.

De behoefte aan gezondheid is wereldwijd aanwezig en voorziet in aarde de grenzen te verleggen, te openen.
Bondgenoten veruiterlijken de behoefte (om) elkaar in de ogen te kijken, de connectie te vinden doorheen de nog grotere behoefte van gezondheid.
Grenzen actief bewaken is nu niet meer mogelijk, wat voor een collectieve ongerustheid zorgt.
Dat wat sterker is dan de grens zelf, de tijd en de vrijheid van leven.

Dit zet aan bij wetenschappers hierin onderzoeken te verrichten, dewelke deze snelheid van frequenties analyseren waardoor de mens het persoonlijk evolueren in respect benadert. Wat vanuit deze onderzoeken momenteel leidt tot het heruitvinden alsook het vernieuwde spontane ontdekken van diverse remedies en toebehorende voorzieningen.

Ik raad u aan elkaar niet aan te zetten tot negativiteit, niet over de oorsprong van dit virus alsook niet over de verspreiding hiervan. De mens dient zich eerder te verwijderen van het negativisme dan van zichzelf en van elkaar.

Deze beweging daagt uit tot meer gezondheid alsook meer aandacht voor gezondheid.
Positief naar een situatie te kijken dewelke eveneens een positief effect heeft op de mens zelf.
De mens leert (om) te richten naar een beleving en niet naar een overleving.

Mensen gaan zichzelf scheiden van elkaar, dit verwijderen is tijdelijk.
Dit verwijderen, op basis van angst, geeft de pulsatie zoals de energie dit kent, (om) uiteindelijk tot sterker contact te zijn.
De mens denkt na wanneer deze beperkt wordt in zijn verplaatsingen en ontmoetingen.
Zo werkt de mens spontaan mee aan een collectieve economie.

Laten wij stellen dat uw bewustzijn niet geïnfecteerd kan worden door een virus.
Benut deze geprojecteerde realiteit met bewuste aanpak; laat deze beleving u niet ziek maken.
Het lichaam dat louter fysiek is, is een natuurfenomeen.

Deze beweging daagt u uit naar meer gezondheid en uw aandacht voor gezondheid, positief te zijn voor uzelf. Dit drijft u naar een totale en gezonde levensstijl.

Daar de mens geen restricties wenst en voornamelijk zelf 'ondervindelijk' is verwijs ik graag naar een bewuste houding binnen deze kern van menselijke bewegingen:

  • wees in respect voor het leven, bezoedel uw ervaringen niet
  • wees nuchter van geest in uw acties en reacties
  • wees niet angstig voor micro-organismen, kleiner dan de mens zelf
  • wees in dieper contact, kijk in elkaars ogen in plaats van een hand te geven

Wees beleefd en zorg voor uzelf.
Wees gereserveerd in uw eigen houding.
Zorg voor uw algemene gezondheid.

Het wassen van uw handen en uw polsen is verstandig wanneer u daarna niet in uw gezichtsopeningen frunnikt. (neus, ogen)

Doe dat waarvan u gelooft dat het voor u werkt, zo draagt u bij tot een collectieve wereld van gezondheid. (Bijvoorbeeld: Neem natte doekjes in uw tas om zaken te schonen die u aanraakt.)

Rust voldoende zodoende uw eigen en de collectieve frequenties fysiek aan te kunnen.

Neem voldoende vitaminen, levend voedsel en preparaten, deze dewelke onder eigen stuwing tot u gericht zijn. (Ook supplementen benutten, zoals bijvoorbeeld dat wat uw immuniteit versterkt; vit. D3, gember, kurkuma)

Creëer stilte-momenten waarbij u als mens dicht bij uzelf verblijft waardoor uw bewustzijn kan groeien, waarin u ruimte ontdekt (om) tot evolueren te zijn.

In respect voor het leven, voor elkaar en de beleving dewelke bewustzijn opwekt.

Ik groet u,

Babaji - 4/3/2020


Noot van Grace: Babaji, dat is er mij toch eentje…

Enkele weken geleden vertelde hij mij om opnieuw te starten met het 'neuskannetje'.

Vanmorgen vertelde hij mij dat niet enkel de handen, doch ook de neus grondig geschoond dient te worden.

Wenst u ook meer te weten over het gebruik van het neuskannetje; lees hier: BBJ stelt voor om een neuskannetje te gebruiken.

 

Noot van Jozef: Het is allemaal evolutie!

Wij geloven dat iedereen die geboren wordt sterft, en iedereen die sterft weer wordt geboren. Daarom spreken wij ook niet van 'sterven' maar van 'overgaan'.

Wat is de precieze relatie tussen geboorte en sterfte?

Wat maakt ons levend en minder dodelijk?

Wie de kosmologie en de evolutie van het leven begrijpt, grijpt niet naar angst over leven en dood.

Sluit u aan bij de groep Changemaker - RULOF en kom alles te weten over de relatie tussen geboorte en sterfte!

 

Return to Blog overview