THERE’S MORE THAN MEETS THE EYE

In dit pandemie-tijdperk spreken we in de "Changemaker – RULOF"  over ‘wat er mogelijk meer is’ … kunnen we daar wel tijd voor maken? Kunnen we daar wel zin en energie voor opbrengen? Kunnen wij daaruit iets opsteken wat ons ‘nu’ kan helpen … ? 

Wij zeggen voluit “Ja”. Als er iets is dat we nu dienen aan te pakken dan is het het ‘aanpakken’ zelf. 

Zoals we in de nieuwjaarsboodschap voor 2021 gedeeld hebben is dit het jaar om ‘aan te pakken’ en niet om het jaar maar ‘uit te zitten’. Dat het allemaal langer duurt dan we dachten … daar zal iedereen het nu wel mee eens zijn!

Blijf je maar bij de pakken zitten? Was je tevreden met je leven en de omstandigheden? Misschien is dit wel het kanteljaar om jezelf en je eigen leven aan te pakken! Naar meer evenwicht, naar meer gezondheid, naar meer succes, naar mee zingeving?

Ieder maakt de keuze voor zichzelf, pakt al of niet aan, gaat op zoek, neemt acties.

Wij bieden hiervoor onze #changemakers aan als hulpmiddel om je op weg te helpen, je een duwtje in de rug te geven, je te ondersteunen, zodat jij een volgende betere versie van jezelf kan zijn!

In de Changemaker – RULOF spreken we over ‘dat wat er meer is’.

Vanwaar halen wij onze kennis en ervaringen? Dat kan je lezen in het artikel ‘About Us’ op onze website. Als je ons nog niet kent is het een aanrader om eerst te lezen!

2021 > Speciale aanbieding!
Omdat na 2020 ook 2021 nog een moeilijk jaar lijkt te zijn bieden we deze Changemaker – RULOF nu aan met een dubbel voordeel voor jullie: In plaats van 1 sessie per maand geven we nu 2 sessies per maand voor dezelfde prijs!

Om het hele verhaal te brengen hebben we 8 sessies nodig. Normaal doen we dit in 8 maanden, met 1 ‘live’ sessie per maand en tussendoor heeft iedereen de mogelijkheid voor ‘vraag en antwoord’ via onze Basecamp.app waar je gedurende elke changemaker permanente toegang tot hebt.

AANBIEDING 2021: We geven de 8 sessies in 4 maanden en dit zowel ‘live’ als het toegelaten is en via ‘webinar’ voor diegenen die het thuis ‘live’ wensen te volgen of op een moment naar keuze wensen te (her)bekijken. 
Dus je krijgt de volledige Changemaker - RULOF in de helft van de tijd voor dezelfde prijs per maand. Dus een voordeel van 50% én je kan ook ‘op veilige afstand’ deelnemen!

En waarover hebben we het dan?

  1. Het bewustzijn buiten ons lichaam. Is dit er echt? Laat ons kijken naar ervaringen! Wat zijn eventuele gevolgen als het er is?
  2. Het bewustzijn over meerdere levens. Is het éénmalig? Is het ‘willekeurig’? Is er misschien een evolutie?
  3. De evolutie van het leven - deel 1. De evolutie van het stoffelijk leven.
  4. De evolutie van het leven - deel 2. De evolutie van het gevoelsleven.
  5. De evolutie van het leven - deel 3. De evolutie van het bewustzijn.
  6. De evolutie van het leven - deel 4. Het leven op aarde zoals het nu is.
  7. De evolutie van het leven - deel 5. Het leven ’in de geest’.
  8. ‘Wat er meer is …’ gekoppeld aan actuele thema’s zoals geboorte, sterfte, crematie, zelfdoding, pandemie en vroegtijdig overgaan, enz …

Praktisch!

De volledige periode bestrijkt 4 maanden. Je geniet van 2 sessies per maand, live of webinar, met de thema’s zoals hierboven weergegeven. Via onze Basecamp.app hou je 24/7 contact met onze "SOCC - RULOF community” en is er de mogelijkheid tot ‘vraag & antwoord’. Je hebt aan het einde van elke maand de vrijheid om te stoppen indien je dit wenst. Prijs: 85 € per maand.

NU INSCHRIJVEN VOOR DE EERSTE SESSIE OP VRIJDAG 30-04-21 van 19u00 tot 20u30.

#changemaker-rulof een aanpak naar meer zingeving in je leven!

RESERVEER MIJN PLAATS

Return to Blog overview