SO BLOG

Liefde

Bedwingen van verslavingsgedrag!

dinsdag, 26 mei 2015

spiraal.pngVerslavingen ontstaan wanneer u niet meer kan voldoen aan jarenlange verwachtingen dewelke dwangmatig aan u worden opgelegd, door maatschappij, omstandigheden en vanuit individuele macht.

Bij gebrek aan noodzakelijke veruiterlijking, zoals communicatie over deze dwangmatige omstandigheden, ontstaat een verinnerlijking wat tot verslavingen kan leiden. Begrijp dat communicatie bij verslaving niet enkel het veruiterlijken van het woord hierover betekent, communicatie dient te gebeuren in contact met een persoonlijkheid dewelke in liefde met u is. Wanneer deze met geconcentreerde aandacht het luisteren kan weerspiegelen werkt dit als een medicijn naar dit verslavingsgedrag.

Het belang van luisteren…

Luisteren, het u eigen maken van bewust luisteren is een groot geschenk aan uzelf en anderen. Luisteren is een eigenschap dewelke in onmiddellijk contact tot verslavingsgedrag een doorgang vindt.  Zij dewelke in verslavingsgedrag gewikkeld zitten zijn geblokkeerd in emotie alsook dragen de onmiddellijke nood informatie te veruiterlijken, ook al lijkt dit niet zo. Het met aandacht luisteren, geconcentreerd zijn, laat toe dat diegene dewelke het kwellende verhaal kan los laten gedragen wordt naar vrede, vrijheid en ruimte.

Stress verminderen door het 'reguleren van je gedachten'

vrijdag, 24 april 2015

gedachten2.pngStress ontstaat in een moment waarvan u voelt dat u het niet aankunt… daartegenover staat dat ‘waarin u goed geoefend bent, kan u aan’. 


Dat wat herhaald wordt, veel geoefend, gerepeteerd wordt, geeft geen stress. 

Moeilijke situaties kan u verminderen door op voorhand te oefenen aan dat wat stress geeft binnen de gebeurtenis.

Duidelijkheid en wetenschap, inzicht op voorhand, in het bestuderen van de situatie geeft eveneens rust.

Een situatie dewelke moeilijk is voor u, is meestal een situatie waarvoor u angst hebt.

Inzicht in de situatie vermindert de druk. U kan langzamer en overzichtelijker aanschouwen aan dat wat is en wat ontstaat.

2012 - Waar ging dit over?

vrijdag, 17 oktober 2014

2012 - Waar ging dit over? 

Het einde van een veel besproken kosmische cyclus of een begin van een nieuwe cyclus? Een onwezenlijke fatale gebeurtenis, het einde van de wereld?

Pagina 3 van 3