SO News

Stromen en Omhullen … SO

SO … staat dat ergens voor?

Lg SO embleem print 180

 

SO… of course.

De S staat voor Stroming, voor het bewegen van informatie, tot het doorstromen van het woord. Het leven is altijd stromend, bewegend, met pulsaties van dat wat in evenwicht dient gebracht. Stromen is het tegengewicht naar dat wat blokkeert.

De O staat voor het Oneindige, het begin en het einde van de evolutie en alles daartussen. Een volle ronde cirkel die alles vertegenwoordigt binnenin. De oneindigheid, de circulatie, dat wat vol is van omhulling.

Het logo van SO bestaat uit 2 letters met veel inhoud!

VRIJHEID vs ANGST

Wij brengen ruimte voor vrijheid, licht en realistich bewustzijn naar jouw huiskamer. 

We voorzien de komende weken verschillende meditatie's en teksten via deze website, onze sociale media en in onze BIB in Bascecamp;

De meditatie "Vrijheid in wit licht" biedt een boodschap met een korte methodiek om onderdrukking en angst tegen te gaan.

Licht rondom u maakt uw leven eenvoudiger, rustiger en kalmer.

Relaties

Relaties zijn vooral verbindingen die aandacht vragen. 

Het bewust of onbewust verbreken van een relatie kent een verwerkingsperiode. Dat kan iedereen begrijpen en voelen. 

In de psychologie wordt hiervoor wel eens een formule gehanteerd: Men stelt de duur van de relatie te delen door 2 en dat is de tijd nodig voor de verwerkingsperiode. 

Het is begrijpelijk dat men tijd nodig heeft om emoties te kanaliseren, los te komen, vrij te zijn, weer geluk te kunnen beleven. 

Mijn kwaliteiten

Hoe kan ik mijn kwaliteiten ten volle benutten en mijn leven meer zin geven? 

In deze tijden zien wij heel wat structuren wijzigen. Interne structuren in bedrijven, uiterlijke houdingen, enkelen vasthoudend aan het oude, enz..  

Wij merken op dat de meeste mensen zich richten naar meer persoonlijke kwaliteiten. We zien ook veel meer liefde, aandacht en verbinding in onze samenleving. Daar zijn wij heel blij mee! 

Het nieuwe denken

"Snel denken vraagt concentratie! 

Denk en handel. 

Wanneer dit snel gebeurt dan haalt u alle obstakels er(tussen)uit, de onzuiverheden laat u geen kans tot uw denkproces te bezoedelen. U laat niet toe dat uw gedachten vertroebelen nog voor ze in handelen concreet kunnen worden. 

Overdenken kan eveneens snel en diep gaan, alsook tot handelen leiden." 

- Babaji -

Waarom tradities zo belangrijk zijn

Waarom ceremonieën, plechtigheden en tradities zo belangrijk zijn. 

Mensen denken nu dieper na over wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. We kunnen in het gewone leven heel snel aan bepaalde zaken voorbij gaan, mensen worden steeds afgeleid.

Wij geloven dat wanneer er rampen gebeuren mensen altijd meer betrokken zijn met elkaar, meer solidair zijn. Mensen komen tot inkeer door beperking en opgelegde maatschappelijke maatregels. Het lijkt alsof mensen verplicht worden om wat meer te gaan nadenken over het echte leven.