Vlinderbrein leren

“Vlinderbrein leren”, leerstrategieën voor de scholen van de toekomst die kinderen helpen uit te blinken in elke ontwikkelingsfase. Een boek van Briony Vanden Bussche & Drs. Roy Martina.

“Dit is niet zomaar een boek; het is een handleiding en werkboek gericht op de toekomst. Het dient als een gids voor coaches, therapeuten, leerkrachten, opvoeders, ouders, artsen en iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinderen en het heropvoeden van volwassenen. Het boek moedigt gezamenlijke inspanningen aan om de toekomst te onderwijzen en te vormen. #educatethefuture” – Grace Cools

Grace Cools schreef een prachtig epiloog in het boek ‘Activeer superpowers in kinderen met
Vlinderbreinleren
‘.

Hieronder een uittreksel daarvan:

Het voorbereiden van kinderen op de toekomst is van essentieel belang voor zowel henzelf als voor de samenleving. Kinderen zijn de leiders, vernieuwers en oplossers van morgen en het is onze verantwoordelijkheid om hen de vaardigheden, kennis en waarden, eigen kwaliteiten te laten ontdekken die ze nodig hebben om doorslaggevend te zijn in een steeds veranderende wereld.

Door kinderen voor te bereiden op een Quantum toekomst geven we hen niet alleen de tools om zich aan te passen aan nieuwe technologieën en ontwikkelingen maar ook om problemen op te lossen, kritisch te denken en samen te werken. We helpen hen om veerkrachtig te zijn in tal van uitdagingen en om een positieve bijdrage te leveren aan een digitaal vormende maatschappij. Bovendien leggen we met een goede voorbereiding op de toekomst de basis voor een sterke en duurzame samenleving. Door te investeren in educatie gericht op de toekomst helpen we bij de ontwikkeling van kinderen op Quantum niveau. We investeren zo in een toekomstige welvaart. Het is een proces van groei en ontwikkeling dat niet alleen individuen vormt, maar ook gemeenschappen en de samenleving als geheel. We creëren een wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledig potentieel te bereiken en bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen in een wereld waar geen onderscheid meer zal worden gemaakt. Met meer stevigheid en stabiliteit in onze samenleving.

“Wanneer één iemand de sleutel gebruikt, gaat de hemel open.
Dan vangt het collectief bewustzijn aan, onverwachts, een bijzondere reis te gaan maken.
Dan ontwaakt de vrede in de wereld dewelke de uwe is.
Dan ontmoet vrede vrede als de mens innerlijk in vrede leeft.
Dan reinigt u uw hart met vrede.
Dan bestaat een vreedzame wereld uit vreedzame mensen.
Dan reiken doorheen de lagen van licht mogelijkheden dewelke, momenteel gevangen in de tijd, u roepen tot ontdekking.
Dan kent u het begin waarvan u nooit het einde ontmoet.”
– Babaji

Kinderen dienen te leren dat een harmonieuze balans tussen de snelheid van de gedachten en de rust, de traagheid van het lichaam essentieel is. De hedendaagse moderne samenleving legt vaak de nadruk op het snelle denken waarbij het lichaam wordt verwaarloosd en uit balans raakt. Door kinderen bewust te maken van het denkproces leren wij hen om het tempo te vertragen en om meer in harmonie te zijn met zichzelf. Het cultiveren van bewustzijn helpt hen om hun mentale snelheid te vertragen waardoor ze de druk verminderen en meer in contact komen met hun lichaam. Op deze manier kunnen ze hun gezondheid en welzijn bevorderen door te erkennen dat zowel het brein als het lichaam gelijkwaardige aandacht verdienen.

Lees meer in dit prachtige boek …

Het Nederlandse boek inclusief e-boek kan je bestellen op: https://www.educatethefuturenow.com/vlinderbrein-boek

Het Engelstalige e-boek kan je bestellen op:
https://www.educatethefuturenow.com/butterfly-brain-book