About Babaji

“Ik omarm u in elke daad, in elk woord, waarin u de intentie en het geloof koppelt.  Ik dank u voor uw inzet en weet daarin mij te omhullen, zoals het woord u verklaart.” – Babaji

Als je dieper in de geschiedenis van Babaji wenst te duiken, lijkt het handig om Wikipedia te raadplegen. Echter, Babaji zelf waarschuwt dat niet alle info op die pagina’s correct zijn.

Hij legt sterk de nadruk op zijn kernboodschap en dat is belangrijker dan het leven zelf, zijn woorden:

“Wanneer de rijkdom van eenvoud de ziel omhelst, vindt de geest zijn rust. Op gronden van waarheid, daar waar het wezen van het bestaan zich ontplooit in bewustzijn, wordt de mens badend in de stralen van onvoorwaardelijke liefde verlicht.”

In zijn visie ontvouwt zich een toekomstig tijdperk waarin elk individu doordrongen is van het ware begrip van bewustzijn, waarin de diepere betekenis van het bestaansdoel helder verlicht is.
Vrij van het gekwelde schouwspel van conflict en de verblindende aantrekkingskracht van materiële begeerte.
Waarin de diepste essentie van onsterfelijkheid zich ontvouwt als een mysterie dat alleen doorgrond kan worden door diegenen die durven te kijken voorbij de grenzen van het vergankelijke.

Babaji moedigt aan om de religie van het hart te omarmen, waar mensen zich omarmen met warmte, waar een liefdevol samenzijn de hartslag van het bestaan vormt. Waar vrede haar fluisterende melodieën over de eindeloze horizon stuwt.

“In de diepten van waarheid, geworteld in de essentie van het zijn, wordt de mens verlicht door de gloed van onvoorwaardelijke liefde.” – BABAJI –


Babaji’s message – February 1984

Love and serve all humanity.
Help everyone.
Be happy. Be courteous.
Be a dynamo of irrepressible joy.
Recognise God and goodness in every face.
Praise everyone.
If you cannot praise someone, let them go out of your life.
Be original. Be inventive. Be courageous.
Take courage again and again.
Do not imitate. Be strong. Be upright.
Do not lean on the crutches of others.
Think with your own head. Be yourself.
All perfection and every divine virtue is hidden within you:
Reveal them to the world.
Wisdom, too, is already within you…
Let it shine forth.
Let the Lord’s Grace make you free.
Let your life be that of a rose… in silence,
It speaks the language of fragrance.

I am always with you.
Shri Babaji Haidakhan – 1984


Boodschap van Babaji – Februari 1984

Bemin en dien alle mensen.
Help iedereen.
Wees gelukkig. Wees hoffelijk.
Wees een motor van onstuitbare vreugde.
Herken God en goedheid in elk gezicht.
Er is geen heilige zonder verleden 
en geen zondaar zonder toekomst.
Prijs iedereen. Als u iemand niet kan prijzen.. laat hem of haar uit uw leven gaan.
Weer origineel. Wees vindingrijk.
Wees moedig. Vat telkens opnieuw moed.
Imiteer niet. Wees sterk. Wees rechtschapen.
Leun niet op de krukken van anderen.
Denk met uw eigen verstand. Wees uzelf.
Alle volmaaktheid en elke goddelijke deugd 
is in u verborgen.
Openbaar ze aan de wereld.
Wijsheid is ook al in u – 
laat ze naar buiten stralen. 
Laat de genade van God u vrijmaken. 
Laat uw leven dat van een roos zijn – 
in stilte spreekt ze de taal van geurigheid. 

I am always with you.
Shri Babaji Haidakhan – 1984


Deel deze pagina met