Adem vanuit uw hart en ontstoor uw hersenen!

adem.png

Uw hart kan u beschouwen als uw liefdeshersenen, als de kracht van uw wezen, de bron van waaruit uw stuwing, uw vonken, uw zijn bepalen.

Het is in uw voordeel uw hersenen in een omhullen te brengen van dat wat vanuit uw bron, vanuit uw stuwing, vanuit uw hart verbindt; de bloedstroom, de zuurstof en de doorstroming krachtig te bewaken, vanuit liefde te zijn.

Uw liefde is niet gekoppeld aan de emotie!

Emotie is een verzwakte houding, een gevolg van dat wat zich in de hersenen verstoort…

Wanneer u, alvorens (u) uw aandacht benut, uw hersenen vanuit uw bronkracht zuurstof en in de bloeddoorstroming beïnvloedt, (om) zich te vullen met uw liefde, is dat wat u in een doorstromen veruiterlijkt meer vanuit de stuwing, vanuit de ziel, toegankelijk, veruiterlijkt.

Tracht vanuit uw hartelijkheid te spreken, te denken, te zijn.

Benut in dit moment de warmte, uw hart als een bedding, een nest in uw lichaam te positioneren, waarop u steeds een doorstromen, een bedding voorziet voor uw hersenen, waarin de verbinding tussen beiden communiceert, in de degelijkheid van de werkelijkheid en het werkelijke mens-zijn.

Onafhankelijk van oorzaak en gevolg, onafhankelijk van materie en uw persoonlijke wensen, onafhankelijk van uw verantwoordelijkheden.

Benut de bron waarvan het hart het voertuig is, uw hersenen te vervoeren, te laten werken, in een juiste bloeddoorstroming dewelke veel zuurstof, veel intensiteit, energie bevat, licht ook, zuiverheid, en ruimte; het ruimtegebied dat zich in uw hoofd bevindt, vol van uw essentie, naar waarde in de gelegenheid te benutten, onderhoudend te zijn tot gezondheid, tot het doorstromen, naar herstel, naar onderhoud van dat wat u lijfelijk in aarde beleeft.

Adem vanuit uw hart in uw hersenen en ontstoor dat wat in uw hoofd is!

Ik raad u aan uw hart, uw bron te benutten: Elke avond een -u kan het noemen een filter- over uw hersenen heen te trekken, bewust… waarin u persoonlijk intentie neemt uw hersenen te vullen met zuurstof, ruimte en kracht, uit uw krachtbron daar waar liefde vibreert, uw stuwing, uw vonken zijn, voedt wat zich aan data bevindt (om) ruimte te bieden, rust te bieden.

Adem vanuit uw hart in uw hersenen en ontstoor dat wat in uw hoofd is, dat wat u beperkt, verkleint, verwart, en u aanstuurt tot ontkrachten.

Vanaf dit moment leert u ook uw hersenen lief te hebben, vanuit uw bronkracht.

Velen spreken over ‘de gedachten’, ‘de aandacht’, en aanschouwen dit als een vormgeving uit een gebied dat steeds op zichzelf staat, inspanningen biedt, en naar inzet uitgedaagd wordt.
Wanneer u nu ook uw liefde en de nodige ruimte en zuurstof in deze ‘pure vorm’ van uw verstandelijke uw hart dit laat dragen, voeden, (dan) wijzigen uw gedachten spontaan vanuit een bescherming, een omhullen, een verzachten, en een ontstoren. Een ontwarren en rust in uw aandacht, in uw gedachten en dat wat u uitstuurt vanuit uw bron te bemerken.

In het komende kalenderjaar wordt u uitgedaagd!

Ik raad u aan dit te beoefenen en mee te nemen in het nieuwe kalenderjaar waarin u nog meer zuurstof nodig hebt (om) deze functies in uw hersenen goed te laten functioneren doorheen uw ademhalen, alsook doorheen uw liefde uzelf lief te hebben, zo ook uw hersenen.

Weinigen laten gedachtenstromen uit het hart ontstaan, uit uw denken (echter) spontaan!

Vanaf dit moment weet u dat uw denken, in de verbinding tot uw hart, u vraagt te koppelen in uw hersenen en de functie daarin.

Weet u dat wanneer u liefde brengt naar uw hersenen u neuronen inschakelt, activeert, meer dan u bezit. Wanneer u ademt in uw hersenen u verbindingen versterkt met als gevolg; gezondheid, een ontladen, in rust treden, en een verademing dat ook uw hersenen liefde zijn.

Weinigen bedenken zich dat de hersenen liefde zijn. Het hart, alles wat vanuit het hart ontstaat, dat is correct. Nu bevindt u zich in een hogere graad waarin uw liefde stroomt, en dat is in uw gedachten, in uw verwarring, de basis van uw houding.

In het komende kalenderjaar wordt u uitgedaagd meer zuurstof te bezitten, sneller te denken, sneller te handelen, in noodsituaties, in uitdagingen van buitenaf, in een versneld aanpakken (om) duidelijkheid te creëren, versterkt uw positie te tonen, in de weerspiegeling de juiste woorden te spreken.

U kan beter uw hersenen in liefde laten baden, met zuurstof vullen, en aanschouwen dat deze liefde zijn.
Uw denken wijzigt, uw gehele structuur wijzigt, tevredenheid als gevolg.
Wanneer u denkt met uw hart, met uw liefde, wijzigt het gevolg! Dit kan u begrijpen.

Het is aan u deze ruimte te beschikken en te benutten in de noden dewelke ontstaan toekomend, waarin materie, snelheid, en druk niet van belang is.

Bij tijden kan u ervaren dat de ruimte in uw hersenen een verdovend gevoel, lijfelijk, opwekken. Het is het onbekende, het verkennen van gebieden waar deze zuurstof ontstaat, versterkt en verruimt. Het meer aandacht brengen plaatselijk laat zich tonen, voelen, bemerken, plaatselijk.
Wanneer u daarin goed ademt, uw hart laat volstromen (om) uw hersenen te voeden, in de overstroming te brengen, ontstaat er een eenheid in u, en deze eenheid getuigt van kracht, individualiteit en duidelijkheid.

Het zijn de verwarringen dewelke u in onrust brengen, vermoeid maken, alsook ziek maken.
Voel u één innerlijk, en spreek vanuit uw aandacht, enkel vanuit de liefde gekoppeld.

En er is meer: Elke vorm dewelke zijn zintuigelijke gevolgen daaruit bestuurt, ook organisch, voelt deze beweging in liefde overstromen. Het is krachtiger vanuit uw hersenen liefde te bezitten, aan elke cel te bedelen, dan vanuit uw hart te verspreiden, lijfelijk, geestelijk en rondom u.erkt.

Leer deze nieuwe methodiek en bekom functioneel deze hogere graad van liefde te bereiken.
Zo, in deze beweging te zijn, betreedt u een nieuw verkennen, een onderzoeken en analyseren, bij te sturen dagdagelijks tot het gevolg te wenden, bemerken dat u meer liefde bezit dan u begrijpt en u benut.

Angsten verminderen, tekorten verdwijnen, wanneer u beheert aan dit gegeven.

Laat u niet misleiden, en laat deze gedachten niet afdwalen in de oude patronen nog niet gevoed met de werkelijke liefde. Wanneer u leert in liefde te denken, vanuit het denken liefde te bezitten, geeft dit voordelen in het hiernamaals, geeft dit snelheid in uw evolutie.

De eerste symptomen, gunstig in dit aanleren, bemerkt u in het ‘niet veroordelen’! Dit valt weg wanneer u deze methodiek goed gebruikt.

U bereikt ook de glimlach. Uw hersenen glimlachen en niet uw hart enkel.
Het is krachtiger door de verbinding onderling ontstaan.

Het lijkt eenvoudig, lieve mensen.
Ik vraag u, volg mij, beleef dit te beoefenen.
Laat de doorstroming als een indicatie aan de meerwaarde van het leven u eigen worden, en begrijp dat het geheel innerlijk, uw eenheid, zelfs in zijn liefde verruimt. Begrip, inzicht, zachtheid, bescherming, veiligheid, … gunstige symptomen.

Uw hersenen warmen op, ook dit kan u lijfelijk voelen, gewaar worden. Ontstaan door de verruiming van zuurstof, en de werkelijk ruimte, het verbinden van nieuwe activatie, als een elektriciteitsbron in u.
Connectoren in liefde aangestuurd versterken uw waarde, uw geestelijk oog, en dit is enkel een gevolg, het versterkt uw intuïtie.
Uw kanaliseren herkent de liefde, daar u ze verruimt en verplaatst, in uw totaliteit benut en in uw cellen laat delen.

Beleef het toekomende gunstig, naar uw waarde. Overstijg de kracht dewelke dit opwekt.

BBJ – 16-12-2014 – boodschap via intuitie doorgegeven.