HOE NOG STAND HOUDEN

Hoe nog stand houden? – Met Babaji #coronaproof!

In deze boodschap én meditatieve oefening kan je luisteren naar een doorgave waarbij informatie gedeeld wordt om stand te houden én gezond te blijven in de komende jaren.

De enorme druk waaronder de mensheid zich nu al meer dan een jaar bevindt kan nauwelijks worden overschat en gaat gepaard met heel wat psychisch lijden.

We worden geplaatst tegenover een snel afbrokkelende identiteit en het wegduwen van een wereld die we zo lang als vanzelfsprekend hebben beschouwd.

De kans is groot dat we nog jaren moeten leven met een maatschappelijke regelgeving.

Een bewijs tonen om nog te mogen deelnemen aan een sociaal leven is tegen alle normaliteit. De virusduivel die geen tegenexpertise duldt rechtvaardigt en beweert een heel nieuw normaal!?