Interview met de levenspartner van een medium

Jozef is een kenner van de kosmologie (zoals ze beschreven is in de boeken van Jozef Rulof) en kent daarmee het grotere geheel van de evolutie en de mens in zijn oorzaak en gevolg.


Vertel eens iets over jezelf?
Vanuit opleiding ben ik een industrieel ingenieur in de elektromechanica. Na mijn opleiding ben ik echter in mijn hobby blijven hangen en dat was werken met Apple computers. Na mijn studies heb ik dan ook altijd in de Apple wereld gewerkt, als technieker, helpdesk medewerker, lesgever, support consultant, serverbeheerder, enz … Dit zowel in dienstverband als zelfstandige (dit laatste sinds 2006). Dus mijn opleiding en achtergrond is zeer … rationeel.

De eerste jaren dat we samenwoonden waren best intens. We kwamen beiden uit een ander huwelijk, zaten op hetzelfde moment in (v)echtscheiding, met kleine kinderen én bouwende aan onze nieuwe relatie. Persoonlijk was ik ook mentaal wat in de war omdat ik als 12-jarig kind een gelijkaardige situatie had meegemaakt met mijn ouders waarbij wij thuis met 4 kinderen een scheiding meemaakten die ons allen wel ‘gevormd’ heeft. Vanaf mijn 18de had ik de pertinente overtuiging: Trouwen? nooit! Kinderen? nooit! (kinderen achterlaten bij een scheiding was té traumatisch).

10 jaar later echter was ik zelf getrouwd, gescheiden, had een kind achtergelaten … en dit allemaal door een onvoorziene, onverwachte en een voor mij onbegrijpelijk gevoel van aantrekking. Mijn ‘ratio’ kon dit niet plaatsen, ook niet na de scheiding. Mijn ‘gevoel’ stuwde mij voort doch was danig in conflict met mijn verstand.

Tot op een nacht … mijn (nieuwe) vrouw me wakker maakte om 4u ‘s morgens en zei: ‘Ik hoor iemand die tegen mij spreekt. … in mijn hoofd.’

Wanneer wist jij voor het eerst dat je vrouw een gave had, namelijk het mediumschap?
Ter verduidelijking, in de beginfase wisten we helemaal niet ‘wat’ dit was!? Zelfs met het woord ‘mediumschap’ waren wij niet bekend. Ook niet met wat de mens ‘spiritualiteit’ noemde. Dat was allemaal ongekend voor ons! Kan je mijn verbazing bevatten als je vrouw plots zegt: ‘Ik hoor iemand … in mijn hoofd!’ en dan ‘Neem snel pen en papier want ‘hij’ zegt me dat we dit moeten noteren’. En dan begon ze in het Engels te spreken!! Zo’n 5 à 10 minuten een woordenvloed in het Engels … en dat was het. Moeilijke woorden, moeilijke zinnen, zelfs voor ons ongekende woorden.
Wij spraken wel een beetje ‘schoolengels’ maar om mijn notities te vertalen naar het Nederlands had ik altijd een woordenboek nodig. Dat was al een zeer merkbaar feit dat mij, na een tijd, overtuigde dat hier toch iets speciaal gebeurde. Ik moet zeggen dat ik zeer regelmatig twijfelde, dat ik dacht dat we hulp moesten zoeken … maar het was zo speciaal, zo vreemd, en toch soms zo ‘bekend’. Zeer bizar.

En dan de inhoud!

Elke nacht om 4u, gedurende maanden, maakte ze me opnieuw wakker om weer enkele zinnen in het Engels ‘door te geven’. In het begin waren het voor ons onbegrijpelijke deeltjes van teksten. Na een tijd bleek het een uitleg en een verhaal te zijn … over ons, over de gebeurtenissen en over mij!
Het ging over mijn leven, over mijn kind, over het achterlaten van mijn kind, over onze nieuwe relatie, over … de levens heen. Er werden woorden gebruikt zoals ‘reincarnation’, ‘twin souls’, ‘bipolar souls’, ’cause and effect’ … allemaal termen waarvan we nog nooit gehoord of gelezen hadden.
En toen het verhaal zich verder vormde kon ik lezen dat het uiteindelijk allemaal antwoorden waren op de vragen waarmee ik worstelde. Zeer bizar én tegelijkertijd een bevreemdend gevoel van ‘ja, dat verklaart wel heel veel, als het waar is …’.

Ben je sceptisch over het mediumschap? Wat heeft jou beïnvloed om dit te geloven?
Als we even een sprong in de tijd maken was er weer zo’n gebeurtenis die ons met verstommingsloeg. Mijn vrouw was al enkele maanden, op vraag van ‘diegene die tegen haar sprak’, een cursus meditatie gaan volgen bij een zeer oude man. De bedoeling daarvan was het bewust verhogen van haar ‘concentratie’. Hierdoor kon ze meer en meer, ook overdag, ‘de stem’ toelaten, in een soort ‘trance’, waardoor onze nachtrust minder verstoord werd ? én waardoor we ook af en toe al in ‘vraag en antwoord’-modus konden gaan. Zeer bijzonder!
En dan plots antwoordde ‘hij’ … in het Nederlands! Na meer dan 1 jaar ‘moeilijk’ Engels kwam er nu plots vlot een antwoord in het Nederlands. Verbijsterd vroeg ik ‘waarom nu in het Nederlands?’. Eenvoudig: ‘Als ik in het begin gebruik gemaakt had van de Nederlandse taal dan zou het moeilijker zijn geweest om u te overtuigen.’ Dus daarvoor had hij de Engelse taal verkozen en dan een zekere mate van moeilijkheidsgraad zodat ik er van overtuigd kon zijn dat het niet van mijn vrouw zelf kwam.
Punt gemaakt!

Waar vond jij hulp om dit allemaal te begrijpen?
In het begin? Nergens! Niemand in onze vrienden- of familiekring had hier enige ervaring mee. Het internet stond nog maar in zijn kinderschoenen en af en toe vond ik wel iets van die termen in Google versie 1.0 ? doch altijd maar stukjes en brokjes en, zelfs toen al, zoveel tegenstrijdigheden! Van ‘mediums die overleden familieleden channelen’ tot ‘mediums die aliens channelen’, … gevoelsmatig en rationeel klopten die dingen niet met wat wij ervaarden.

En dan in 1999 was er plots ‘De wondere wereld’ van Ingeborg op televisie. Dat was vooral onze kennismaking met allerlei alternatieve en soms spirituele kennis. Wij hebben elke aflevering gretig gevolgd en ook kennis gemaakt met tal van personen die in die afleveringen aan bod kwamen.
Doch mijn ‘ratio’ had nog niet voldoende. Al die kennis was oppervlakkig, zeer gesegmenteerd en ook was veel ‘intuïtief’ en op gevoel in die kringen. Daarmee kon ik mijn eigen zoeken en denken niet stillen. Ik had meer concrete én vooral logische antwoorden nodig … dus ik ‘googelde’ verder. Tot ik op een bepaald moment uitkwam bij de boeken van ‘Jozef Rulof’, een schrijvend medium, die 27 boeken had ‘doorgegeven’.

Jij staat bekend als voorstaander van de kosmologie, kan je dat eens uitleggen, wat betekent dat?
‘Voorstander’ zou ik het niet noemen. Er is geen ‘voor’ of ‘tegen’. Er is alleen maar een ‘weten’ (en niet weten). Het gaat hier over de boeken van Jozef Rulof die een schrijvend medium was in de hoogste graad ooit op aarde geweest. En dan gaat het over de graden in mediumschap. Om dit allemaal uit te leggen is hier nu geen tijd doch ik kan alleen maar aanbevelen om je hierin te verdiepen.
Voor mij gaven en geven de boeken alle antwoorden op alle vragen die ik had en heb. (En dat waren er zeer veel!) De eerste van de 27 boeken zijn nog redelijk ‘stoffelijk’ geschreven zodat de mens ze kan bevatten en begrijpen. De latere boeken zijn meer ‘geestelijk’ en ‘kosmisch’ geschreven en gaan over de volledige evolutie van de mens en de kosmos. Het gaat over het prille begin tot het verre einde. Het start bij het eerste celleven en eindigt bij de hoogste levensvormen voor de mens. Vandaar ook de naam ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’, een 5-delig werk. Het is prachtig én logisch en laat het net de ‘logica’ zijn die me telkens raakt. Er is geen speld tussen te krijgen, bij geen van de 27 boeken. Het is een meesterwerk dat nog miljoenen jaren gebruikt zal worden … als de wakker wordende mens er klaar voor is.

Kom jij er oprecht voor uit dat je vrouw een medium is?
In de eerste 10 jaar zeker niet … dat was alleen voor ‘ingewijden’ ?. Voor mij als rationeel persoon was dit moeilijk om er oprecht voor uit te komen. Nu ik de kosmologie en het leven van de mens in zijn evolutie begrijp is het eenvoudiger om er voor uit te komen als ik voel dat de mensen hiervoor openstaan.

Hoe gaat dit in het dagdagelijkse leven? Heb je soms geen argwaan dat je mogelijk niet tegen je vrouw praat maar tegen een geestelijke persoonlijkheid?
Het dagelijkse leven is zeker niet zoals in een ‘normaal’ gezin. Mijn vrouw is bijna altijd ‘met twee’. Haar geestelijke begeleider heeft nu eigenlijk een constante verbinding met haar, het ene moment voor 5% het andere voor 75% als je het zo kan bekijken. Dat is ook voor haar soms heel verwarrend. Het eigen ‘ik’ denkt soms zo en dan is er die stem die iets anders zegt. Ga daar maar eens mee om! Dit vraagt een grote mate van ‘overgave’ en er is ook altijd een bepaalde mate van ‘strijd’ in haar. Ook dat is een evolutieproces.
Voor mij en enkele personen in onze kleine kring is dit evenzeer altijd aftasten. Wie hebben we ‘aan de lijn’ als ze spreekt, van waar komt haar antwoord? Het lijkt allemaal ‘leuk’ en ‘een supervoordeel’ als je een medium bent maar dan ken je de evolutie en de kosmologie niet. In de geest krijgt men niets voor niets. Het moet altijd je eigen verdienste zijn. Je gaat door je eigen pijnen want ze behoren jou toe en niet een ander. Je wordt er zelfs op gewezen en dat kan regelmatig zeer confronterend zijn.

Wat is je doel in het leven? Zijn er plannen, beïnvloedt dit je carrière?
Ook dit is een vraag die ik op vele ‘lagen’ kan beantwoorden. Doch daarvoor moet je dan eerst meer van ons en van de kosmologie begrijpen alvorens ik dit volledig kan beantwoorden. In dit leven is ons doel vooral ‘samenleven’. We hebben nog veel aan elkaar goed te maken, oude pijnen (uit andere levens) te herstellen. Ook het ondersteunende dat ik, vanuit mijn kennis van de kosmologie, kan brengen aan mijn vrouw als ‘medium’ is zeer belangrijk.
Een groter doel is om ooit een breder publiek kennis te laten maken met wat ik weet. Ik kan blijkbaar moeilijke dingen eenvoudig uitleggen aan de mens 😉 , een talent dat ik ook gebruik bij/tijdens het lesgeven in de IT-wereld en af en toe nu al in kleine groepjes die we dan laten kennismaken met ons verhaal en de kosmologie.
Heeft dit mijn ‘carrière’ beïnvloed? Zeer zeker! Zonder dit alles zou ik nu ofwel ergens hogerop in een IT-bedrijf werken of mijn eigen IT-bedrijfje dat ik nu nog heb laten uitgroeien tot een groter bedrijf. Nu wordt mijn tijd verdeeld over verschillende segmenten die allemaal tot doel hebben te leiden tot weer een verder doel?

De liefde tussen jou en je partner komt duidelijk naar voren in jullie werk?
Ja, men zegt altijd dat als we samen iets uitleggen, of samen begeleiden of lesgeven, dat het gewoon klopt. Ze voelen en zien een speciale verbintenis. We zijn ook zeer aanvullend aan elkaar. Intuïtie en Logica… vandaar ook de naam van onze werking: SO the best of both worlds, een plaats waar logica en intuïtie samenkomen, en SO ‘Connected’ Coaching, oh er is daar nog zoveel meer over te vertellen …

Eén van de eerste dingen die we leerden is dat we ‘tweelingzielen’ zijn. En om dat te begrijpen moet je weer tot het eerste celleven in de evolutie van de mens teruggaan … dus dat heb ik zelf pas leren begrijpen na het lezen van al die boeken.
En ‘tweelingzielen’ zijn weer helemaal iets anders dan ‘zielsverwanten’. Het ene is eeuwig, het andere is tijdelijk (doch tijdelijk is relatief want dat kan gaan over honderden jaren).

De aantrekking tussen tweelingzielen is ongekend voor de mens. De liefde kan zeer intens zijn, de emoties ook. Afhankelijk van je gezamenlijk verleden in eigen ‘oorzaak en gevolg’ moet je soms over zeer hoge bergen en door zeer diepe dalen. Doch uiteindelijk komt het bij iedereen goed en bereik je een geestelijke graad van liefde en geluk. Datgene waar onbewust elke mens naar op zoek is.

Jozef.
Kosmologist.