Rust versus Zelfsabotage

De relatie met onze innerlijke saboteur… !

‘Uw innerlijke saboteur zorgt altijd voor veel chaos.’ aldus BBJ

En in de chaos kunnen we de kern van het probleem moeilijk terugvinden, zover is duidelijk. Om in rust te kunnen komen dienen wij vooreerst onze innerlijke saboteur aan te pakken.

Wat weten wij over zelfsabotage, hoe ontstaat deze innerlijke ontkrachting, wat voelen wij en waarom?

We gaan na hoe we deze innerlijke onrust alvast kunnen herkennen.
Daarvoor bieden wij u een stappenplan van aanpak aan.

Ook geven wij dit specifieke Golden Weekend extra aandacht aan zelfbehoud en zelfrealisatie.  We doen dat door te leren luisteren naar ons lichaam, ons lichaam dat ons zoveel te vertellen heeft.

“Werken aan uw persoonlijke visie, aan uw eigen leven is ontdekken hoe goedheid en kracht in u vibreert zonder hierin persoonlijk verlies te lijden.” – BBJ –

Alle info > Golden weekend 5 – Zaterdag 25/11 – Zondag 26/11 – RUST versus ZELFSABOTAGE


 Photo by Brett Jordan on Unsplash