Stress: Onrust in je lichaam en geest ≠ gezond!

Burn-out, stress, onrust in het denken, onrust in je lichaam.

In het nieuws is dit al aan bod gekomen waarbij op de werkvloer 1 op de 10 werknemers in aanraking komt met een ‘burn-out’, en bijna iedereen wel een zekere mate van stress ondervindt. Het is echter geen probleem dat alleen aan werk gekoppeld is. Het is menselijk en maatschappelijk gekoppeld in deze tijd.

“We moeten leren omgaan met prikkels!” horen we en dit klopt want er zijn in de maatschappij nooit zoveel externe prikkels geweest als nu. Denk maar aan de snelheid en de druk van het nieuws via allerlei nieuwe sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn…

Wat dit doet met ons lichaam lezen we verder in deze tekst waar we een verdieping brengen in het begrijpen van wat stress met je doet. We geven ook advies en enkele methodieken om stress te voorkomen want deze onrust, de adrenaline in ons lichaam en de gevolgen daarvan zijn ongezond! Stress is een stille doder!

Sleutelwoorden om dit aan te pakken: Vertragen in handelen en spreken, en stilte ervaren vanuit je innerlijke.

Photo by Gabriel Matula on Unsplash

Tekst: Nancy COols, BBJ

 

 Beleef bij tijde u af te zonderen van drukte, ontstaan door daad en woord waaraan de mens deelneemt.

STILTE

Tracht te beoefenen aan de stilte en aan een meditatief moment waarin u in uw eigen innerlijke leefwereld de vertraging in waarnemen beleeft, waarin u innerlijke kalmte, innerlijke rust bekomt, waar uw ademhaling kalmte schept, u in rust verbindt (om) opnieuw in uw omgeving te zijn, (om) opnieuw in standvastigheid de drukte, de verwarring en de uitdagingen in het dagdagelijkse aan te kunnen.

Dit terugkoppelen kan u in een vertraging ervaren, zoals dit woord u duidt, naar vertraging van innerlijke waarnemingen, vertraging van innerlijke rust, ook gedachten en het beeld dat rondom u in een vertragende vorm zich viseert, zich aan u toont, veruiterlijkt, waarin tijd in snelheid afneemt.

Begrijp dat (u) de controle (van) respect tot uzelf en anderen nodig heeft (om) dit in experimenteren te brengen.

RESPECT

De mens is in deze tijden vooral op zichzelf gericht. Men vindt geen mogelijkheid, en dit mede door uitputting, door drukte, door tijdsgebrek, door ziekte en door de snelheid, (om) veel respect te tonen, niet aan geliefden en niet aan zij dewelke in nabije omgeving zijn, werken of leven.
Begrijp dat u vanuit uw eigen houding tracht, vanuit deze kalmte, een wijze dient te vinden, waarin u respect voedt, als u begrijpt wat deze kalmte betekent.

ADRENALINE

Er is een stof in het lichaam, een lijfelijke stof, een hormoon ook, wat de adrenaline is. Deze is voorzien (om) u te beschermen tegen dat wat van buitenaf u aanvalt, u in onveiligheid brengt. De bloeddruk verhoogt wanneer deze stof activeert. Tinteling in ledematen en versnelde bloedsomloop zijn eigenschappen (die) u in een alert gedrag plaatsen (om) voorzichtig te zijn, zelfbehoudend te zijn en waakzaam naar snel ingrijpen, waardoor u veiligheid behoudt, overlevingstechnieken benut, eigen aan de mens zelf.

STRESS

Situaties zoals pijn, ziekte, warmte, koude, ook emoties, vooral angsten, wekken deze stoffen op, waardoor het lichaam in een constante houding verblijft, dewelke u ook als stress kan benoemen.

Het is zeer ongezond, lijfelijk, (om) uw lichaam steeds in deze toestand te aanschouwen, te plaatsen.

De onrust dewelke dit lichaam ervaart, brengt ook uw geest in verwarring en in vermoeidheid, wat onmiddellijk het lichaam ontkracht.

VERZWAKT IMMUUNSYSTEEM – GEHEUGENVERLIES – UITPUTTING

Een langdurige staat in het opwekken van deze innerlijke lijfelijke mechaniek, mechanisch-chemische werking, kan leiden tot een verzwakt immuunsysteem, tot geheugenverlies, tot uitputting, waarin het lichaam niet meer de herkenning aan de ontspanning voorziet, (en/om) )steeds gedreven alert te zijn naar dat wat buiten u is.

AANPAKKEN DOOR TE VERTRAGEN

Deze onrust in uw lichaam, alsook in uw geest, dient aangepakt, lijfelijk aangepakt, waarin u zelf bepaalt vanuit een gezonde benadering, (om) innerlijke kalmte te voorzien, vanuit het terugkoppelen naar het vertragen van dat wat in uw lichaam is, het vertragen van uw bloedsomloop, uw zicht visueel, uw spreken, uw waarnemingen buiten u, rust creëren, in ontspanning te zijn, (om) het lichaam en zo ook de geest te laten recupereren, (om het lichaam te laten) begrijpen dat u niet steeds in een staat van alertheid dient te verkeren.

AANPAKKEN DOOR FYSIEKE BEWEGING

Lichamelijke beweging ontlaadt deze onrust, staat u toe tal van emotie te ventileren, te wijzigen in het systeem.
(Lichamelijke beweging) brengt (terug) meer zuurstof in de cel, waardoor ook zuurstof naar de hersenstam wordt gevoerd dewelke door deze chemische stof, adrenaline, uit deze hersenstam alle activiteit trekt, (om) zich naar de buitenkant van uw lichaam te begeven, (om zo) in elk moment alert te zijn en in te grijpen. Uw hersenen ontvangen (zo) minder zuurstof.
Wanneer dit teveel gebeurt, begrijpt u wat dit betekent, vandaar het geheugenverlies, vandaar het onbewaakte waaraan u lijdt, het snel vermoeid en het snel ziek zijn, het niet bestand zijn vanuit een zwakke immuniteit.

Adem, adem ook bewust, (om zo) uw lichaam opnieuw in evenwicht te brengen en niet steeds vanuit deze (stress) functie uw dagbeleving, uw realiteitsbewustzijn, te ervaren.

En een mens, ook in de frequentie waarin deze vibreert vanuit de zwaartekracht, vanuit het fundament, de gronding, is (momenteel) zeer snel in verbinding tot dat wat buiten uitdaagt, aan deze prikkels reactief te zijn.

Het is een overleven in de vormen zoals deze zich tonen, (om) mentaal controle benutten.

WEES ANDERS!

Afwijkend zijn aan deze toestand, dewelke ongezond is, kan u leren.
Wanneer u waakzaam bent in dat wat de eigen beleving in uw persoonlijke norm nodig heeft, kan u leren.
Zo dient u niet veeleisend te zijn voor uzelf, alsook niet uzelf in een positie te duwen, machtsmisbruik, algemeen misbruik te kennen naar deze gegevensstroom en wat dit veroorzaakt te zijn.

Er ontstaat respect wanneer u opnieuw leert voelen lijfelijk, wanneer fysiek contact u in staat stelt te ervaren dat u veilig bent, dat u uzelf niet dient te beschermen, dat er rust is.

LEER GEUREN WAAR TE NEMEN

U kan ook voeding geven aan mentale functies door uzelf af te leiden door geuren. Wanneer u geuren waarneemt, bewust geuren opzoekt, brengt u uw hersenen in een eenzijdig ervaren naar geur. U blokkeert mentaal (om) gericht tot geur te zijn, wat u (dan) niet in staat stelt deze chemische (adrenaline) reactie vanuit onveiligheid aan te maken. Het is de geur die u waarneemt dewelke u in kalmte voorziet. Wanneer u afdwaalt, opnieuw in uw omgeving verdwaald te raken, keert u opnieuw naar een andere geur.

Dit kan u ook met voelen, dit kan u ook met waarnemen, naar één bepaald doel of element. Dit kan u ook met fysieke gewaarwording.

U dient grondig te zijn in het aanleren van een eenzijdig ervaren in alert gedrag naar dat wat u in kalmte, ontspanning en voeding brengt. Dan ontstaat respect en kent u ook respect voor de anderen in uw omgeving, waarin deze onrust heerst, waarin u voelt dat ook zij belang hebben (om) ontspanning te ervaren, (om) zichzelf niet uit te putten in deze snelheid van ervaren.

ADEMEN OF VERDRINKEN

Daartoe richtte ik reeds in mijn woord dat ademen van groot belang is (zie “Ademen of verdrinken”, januari 2015).

De zuurstof dewelke u in de cellen brengt, helpen u vooruit, helpen u in kracht te zijn, de controle aan veiligheid innerlijk, aan innerlijke kracht te benutten, te ervaren, in dat wat omringend u onveilig maakt, in dat wat afvoert aan ongemakken innerlijk, aan de emotie ook, dewelke u in bedwang houdt alert te zijn, vanuit het aanmaken u te verzetten daartegen.

LAAT U NIET MISLEIDEN DOOR STRESS

Bekom uw onrust te traceren, waardoor u ombuiging voorziet, door beoefening, door bewustzijn en inzicht wat het lichaam aan fysieke ervaring doorleeft te herkennen.

Laat u niet misleiden door de stress dewelke uw omgeving u bezorgt, dewelke derden tot u duwen te ervaren.

Uw innerlijke leven ontvangt voeding en liefde, ontwaakt.

Dat wat u innerlijk aan ontspanning beleeft, en wanneer u hierin u niet dient te verzetten, is een logische vorm, kent warmte, een evenwicht, een ontspanning en een vreugde dewelke u uitstraalt, waarin alles goed is, in evenwicht is, waarin u beter functioneert, ademt, in uw hersenstam uw evenwicht vindt.

Uw uitstraling verruimt en de drukte, de chaos van de mens en zijn omgeving, blijven buiten uw systeem. Want dat wat u van buitenaf heeft geduwd tot het aanmaken van deze adrenaline, is niet meer noodzakelijk, daar u vanuit uw innerlijke bewegen, vanuit uw wetenschap en methodiek, een vangnet creëert, waartoe u niet meer misleid wordt (om) u in angst te verzetten, (om) in voorbereiding naar aanval te zijn.

U beleeft een ruimte rondom u op te bouwen, waarin u vanuit de kalmte een ontspanning en een evenwicht, uw veiligheid, zelf bepaalt, door methodiek, door kennis en inzicht vergroot. Benut daartoe wat u nodig hebt en dit is tot elkeen anders.

ONDERZOEK WAT VOOR U WERKT

Elke oefening, elke methodiek, kent een aftasten, waartoe u elkaar ondersteunt (om) gelijkend te zijn, voedend en ondersteunend aan ontspanning, aan innerlijke kalmte, aan voelen en aanraken en in uitwisselen, waarin de zuurstof in elke cel vibreert, waarin u gericht mentaal de duidelijkheid van dat wat in u leeft, wat in u vibreert, waarneemt.

Het is aan u (om) dit verder te controleren, te adapteren, te begrijpen en te beoefenen.
Het is noodzakelijk. Het lichaam kan niet steeds in deze staat van stress verblijven, waarin u onbewust in de dagbeleving u toelaat te zijn. Beleef beter!

Zij dewelke bereikbaar zijn, ontvangen daarin voldoende aanreiking, inspiratie, aanduiding, om te herbronnen.

Ik begroet dit tot u, BBJ.

SO Connected Coaching
SO Connected Community