VRIJHEID vs ANGST

Wij brengen ruimte voor vrijheid, licht en realistich bewustzijn naar jouw huiskamer. 

We voorzien de komende weken verschillende meditatie’s en teksten via deze website, onze sociale media en in onze BIB in Bascecamp;

De meditatie “Vrijheid in wit licht” biedt een boodschap met een korte methodiek om onderdrukking en angst tegen te gaan.

Licht rondom u maakt uw leven eenvoudiger, rustiger en kalmer.

“De mens is een gevoelig wezen, de ene meer dan de andere.

Een sensitief waarnemen op dat wat onderling leeft duwt de mens tot wanhoop en onmacht, duwt de mens tot het bedrukken van zijn eigen denken.
Dit creëert omstandigheden dewelke een eigen frequentie dragen en dewelke door de spontane beweging van het collectieve meer en meer drukt tot de mens, meer en meer angst toont bij de mens.
Het is een energie waarvoor elkeen zich tracht af te sluiten, angstvallig af te sluiten. Het is een energie waarin elkeen ‘denkt’ zich te moeten beschermen vanuit angst. En het is niet op het verblijven van uw eiland dat de krachten in uw eigen zijn spontaan vibreren aan vitaliteit, vrijheid. Vrijheid en de doorstroming van krachtige energie vindt u niet terug in het afbakenen van uzelf, kan u niet kanaliseren wanneer u uzelf afsluit vanuit bezorgdheid, vanuit angst.

Het is belangrijk in de eenheid van kracht, de eenheid van de frequentie overheersend aan dat wat u collectief benadert, een afstemming te creëren, u te verbinden met de vibraties eerder dan u af te sluiten van vibraties.
Het is in de situatie waarin u zich bevindt dat u voelt dat uw frequenties afnemen, dat u vermoeidheid alsook een futloosheid voelt. Vitaliteit, spontaniteit en enthousiasme zijn niet meer …

Het herbronnen daarin vraagt u af te stemmen op een groter geheel, vraagt u te openen en niet af te bakenen. Wat de mens doet is juist een omgekeerde beweging aan dat wat in ontvankelijkheid de mens dient, de mens voorziet van kracht en energie.

Ik raad u aan u te openen, in overgave te treden en te voelen dat samen met u tal van individuen, tal van geestelijke beïnvloeding u gunstig de hand reikt in een samengaan te treden, in een verenigen van krachten te zijn en dit kan u met uw intentie in het geheel bekomen. U begrijpt goed dat dit meer vrijheid betekent dan daar waar u zich opsluit, afsluit aan energie.” – Babaji nov-2020

Hierna gaat de boodschap verder met uitleg over een korte oefening, een afstemming en meditatie die je dagdagelijks kan beoefenen.

Je kan deze oefening beluisteren in de videoboodschap hierboven.  

Je kan de boodschap en meditatie downloaden op je eigen computer of smart phone en dit voor een klein bedrag in onze webshop.