Waarom tradities zo belangrijk zijn

Waarom ceremonieën, plechtigheden en tradities zo belangrijk zijn. 

Mensen denken nu dieper na over wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. We kunnen in het gewone leven heel snel aan bepaalde zaken voorbij gaan, mensen worden steeds afgeleid.

Wij geloven dat wanneer er rampen gebeuren mensen altijd meer betrokken zijn met elkaar, meer solidair zijn. Mensen komen tot inkeer door beperking en opgelegde maatschappelijke maatregels. Het lijkt alsof mensen verplicht worden om wat meer te gaan nadenken over het echte leven. 

Bij elke ceremonie voelen wij dat een mensenleven heel erg broos is. Vooral wanneer mensen plotseling uit ons midden worden weggerukt. Alsook bij de geboorte van een kind.

Ieder ceremonie laat ons toe om een belangrijke vraag te stellen:

Waarom leven wij?

Wat is essentieel en wat is werkelijk van belang in een mensenleven?

We ontdekken dat tradities ons sterk maken.

Op heel veel plaatsen worden tradities verflauwd en we merken dat bij velen het juist een houvast geeft.

Een ceremonie kan heel troostend en bemoedigend zijn.

Oude tradities stralen kracht en diepgang uit en maken de mens bewuster van zichzelf en zijn medemensen. Wij geloven vooral in de religie van uw hart.

Wij verzorgen ceremonieën voor:
– huwelijken
– afscheid
– andere

Vraag ons meer info!