10 inzichten naar innerlijke transformatie

De 10 inzichten van Babaji, gericht naar uw innerlijke transformatie en welzijn.

1- Kan u een beeld vormen van uw pad? 
Het bewust worden van de omstandigheden van uw leven en bestaan. De toevalligheden onderzoeken.

2- Kan u uw levensweg overzien, aanschouwen? 
Ervaar het hoog begrip van uw verblijf, inzicht in de menselijke ontwikkeling en evolutie en het wereldgebeuren, in het verleden en het momentele, ook de toekomst.

3- Kan u angsten overwinnen? 

Durft u de uitdaging aan te gaan waarin uw angsten zichtbaar en voelbaar worden?
Bent u zich bewust van energie, een levende vorm van wezen, een krachtig energieveld waarin u verblijft?

4- Wat kan u zich herinneren?
Bent u zich bewust van de verbindingen binnen uw herinnering, dat deze uw energie beïnvloeden?
Weet u dat zo bij tijden conflicten gecreëerd worden?

5- Stelt u zich open voor kennis algemeen?
Wees in de realiteit gekoppeld dat controle en dominant gedrag u niet verder helpt.

6- Bent u gericht tot ontwaken? Begrijpt u de geschiedenis van het ontwaken?
Dromen ervaren en bestemming voorzien, geven aanleiding tot vervulling van actie en inzet.

7- Uw innerlijke verstoringen, bij tijden de hel waarnemen, begrijpt u dat?
Koppel bewust de vele gedachten uit, dewelke in uw leven tot acties leiden dewelke verdelgend zijn.
Laat je beter begeleiden en vertrouw op deze begeleiding dewelke u leidt tot inzicht en geluk.
Overgave! Geen zelfsturing!

8- Vergeving? Begrijpt u het vergeven?
Velen onder u hebben voor elkaar een antwoord ter beschikking. Door het niet vergeven aan elkaar verblijven deze antwoorden tussen u beiden. Realiseer u het zoeken dat zoeken blijft.

9- Herinner u uw toekomst?
Begrijp dat de mensheid op reis is naar het kunnen leven in harmonie met elkaar en met de natuur. Dit ontwikkelt zich in u.

10- Kan u de visie vasthouden?
Bent u wakker, alert genoeg?
Kan u optimisme vasthouden?
Humor is tot mij het hoogste gebod. Dit vereenzelvigen met wetenschap brengt respect en waarde in koppeling tot de mens!

Laat dit alles verder in uw aandacht ontwaken en bewerk!

In begroeting,
Babaji