Goedheid

De boodschap voor 2018: Goedheid verankeren!

“In een toekomend gegeven, in de kracht waarin uw wijsheid zijn verhaal uitspreidt in komende tijd, raad ik u aan uzelf te projecteren hoe u wenst te zijn.
De doelen nastreven is belangrijk, doch begrijp dat u uzelf in een positie dient te brengen zoals dit in een goed mens zijn uitstraling toont.…”

In het komende kalenderjaar kan u vertrouwen op de gelegenheid waarin u individueel als een goed mens kan verankeren. Ik raad dan ook aan in uw daden, in uw woorden en in uw zijn, uw goedheid op de voorgrond te brengen en deze goedheid vooreerst naar uzelf. U kan niet projecteren wanneer u het zelf niet bezit, dan projecteert u een gegeven wat niet klopt, een mens dewelke niet werkelijkheid is. 

Daartoe in de aanvang uzelf te ondersteunen, uzelf te plaatsen naar eigen goedheid te zijn, wat u verankert vanuit een eigen zijn, geeft de boodschap door aan derden en straalt de juiste vibratie uit.

Het verankeren is vooreerst belangrijk, dicht bij uzelf te verblijven en u niet te verloochenen aan dat wat rondom u gebeurt en wat u in de wereld waarneemt.

De frequenties versterken, zo ook de gegevens in u en dat wat u tot u neemt. Het is daartoe van belang vooreerst deze eigenschap u eigen te maken.

Het netwerken, het verankeren, het ontmoeten is in dit komende kalenderjaar zeer sterk gepositioneerd en ge-herpositioneerd. Zo is het belangrijk u op de voorgrond te begeven, in contacten te zijn en uw goedheid door u heen uit te stralen. Dat wat u uitstraalt is een frequentie dewelke u vooruitstuurt.

Beschouw uzelf wandelend op een pad, een pad dat enkel u beheerst en een pad dat enkel u verfraait. Dit pad in uw beheersing bepaalt u naar kleur en geur, naar houding en weerkaatsing.

Hoe u dit in veruiterlijking brengt, bepaalt u zelf, doch weet wat u vooruit stuurt ontdekt de mens rondom u, neemt de mens waar in aantrekking te zijn tot u.

En daartoe raad ik u aan tal van acties te ondernemen, dewelke u niet eerder in uw beleving nam, tot het uiterste te gaan in uw mogelijkheden, ook al lijken deze beperkt, uw vermogen aan kwaliteiten in duidelijkheid te brengen tot uzelf vooreerst en zo ook tot derden.

De wereld beter maken, gezonder maken en in vreugde beleven, vangt aan bij uzelf. Beleving in partnerschap is het beste speelterrein u daarin te ontdekken. Zo is dat wat in het experimenteren gebeurt in een snelle weerkaatsing toegankelijk tot u. Leer dit met vallen en opstaan, dag na dag.

Houd vol en weet dat wat in de geestelijke aard aan frequenties in aarde zich vrijgeeft snel een opvolging kent van inspanningen en herkansingen. Zoals eerder vernoemd, een aanduiding, een aanraking dewelke zijn gevolg beïnvloedt en het ene na het andere raakt en innerlijk in tastbaarheid activeert, alsof u in het geven van vonken elkeen aantast met wie u bent en wat u doet.

De mens is nu meer dan eerder beïnvloedbaar, alsook kan sterker zijn innerlijke vreugde, zijn innerlijke waarheid en wijsheid uitdragen. De mens is gevoeliger dit te ontdekken en te accepteren. Geen grote teleurstellingen in dat wat goedheid betekent.

Wat in de wereldstructuur wijzigt, is een heropleving van het Oosten, waarin deze op de voorgrond treedt en niet voor even. Een gevestigde waarde als een sterke heerser en kracht vanuit een lange opbouw en onderbouw plaatst zichzelf op de voorgrond.

De mens leert snel nu en vraagt ook in de alertheid te capteren aan dat wat frequentie tot de mens brengt. De mens dient zich voor te bereiden op tal van hoogtechnologische, industriële bewegingen, dewelke snel tot de mens treden. Van daaruit is het in uw belang openheid, wijselijkheid, kracht en begrip vanuit goedheid te positioneren.

Creëer uw wereld op uw pad en laat de mensen meewandelen in dat wat u als uw paradijs vertoont.

Ik groet u, ik breng tot u de kracht te zijn,
Babaji.”
SO Connected Talk – Januari 2018.

Meld je aan voor een SO Connected Coaching-traject