2016 – Een jaar van samenwerken op basis van je eigen kwaliteiten.

2016 is een jaar van samenwerken op basis van je eigen kwaliteiten. 

In de beleving van vernieuwing bekomt rechtvaardigheid de voorgrond te betreden en dit collectief. 

Eerder verklaarde ik reeds dat een samenwerken het hoofddoel in dit komende jaar voorziet, ook collectief. Elkeen tracht de waarden innerlijk uit te vergroten, waarin tot doel een persoonlijke kwaliteit versterkt wordt, gedragen naar geluk en succes. Het is ook een wetenschap te begrijpen dat kwaliteit benutten, eigen aan uzelf, voordelen schept binnen uw eigen beleven en in uw kring rondom u. En dit berust vooral op de eigen kwaliteit…

Wanneer uw persoonlijke inzet berust op de eigen kwaliteit, is deze bepalend voor uw geluk. Samenwerken betekent in kracht zijn aan dat wat in voordeel is vanuit uw persoonlijkheid, zelfstandigheid en elke vorm van vertegenwoordigen in dat wat u beheerst, waarvan u de graden reeds behaalde.

Men dient elkeen niet uit te dagen in deze kwaliteit te staan. De spontaniteit van elk individu afzonderlijk getuigt van een frequentie waarin de persoon zelf zijn kwaliteiten benut, hoe minimaal ook. Elk gebaar, elke groet en elke beweging in handelen dient u vanuit dat wat u beheerst te brengen. Dan is het goed.

Zo voorkomt u conflict, confrontatie. Want elkeen is uniek. U kan gelijke kwaliteiten delen, uitwisselen, doch begrijp, uw kwaliteit en uw beheersing daarin zijn uniek. 
Vanuit uw individuele groei innerlijk, leven na leven, tot werkelijkheid in realiteit te begroeten, zover als uw bewustzijn het vertoont, te veruiterlijken. Het is mogelijk dat bepaalde individuen in uw omgeving uw kwaliteiten niet begrijpen en u kan de gedachtegang van anderen niet volgen. U kan enkel luisteren en berusten op uw eigen kwaliteit (om) tot samenwerken te zijn.

Geloof in elkaars kwaliteiten, benut deze ook in samenspel, wanneer de ondergrond gunstig is te versterken in het geheel. Benut. Wees actief aanwezig wanneer u dit begroet in uw dagbeleving. Laat toe dat mensen, berustend op hun kwaliteit, houding, werkelijkheid, zich ten volle in de ruimte kunnen bewegen, kunnen aanbieden wat krachtig is en geheel uniek.

Wanneer u trillingen begrijpt en u elke kwaliteit binnen uw omgeving als een muzieknoot, dewelke in zijn krachtigste uitstraling is, aanhoort, creëert u een cellenspel, een lied, een muziekgebeuren, een veruiterlijking van klank dewelke u overstijgt, dewelke u meeneemt naar licht, dewelke u onttrekt aan ballast en ontgrenst aan ontkrachting.

Begrijp dat belang van dit samenspel en de gelegenheid van de ruimte naar de kwaliteit voorrang vindt te aanschouwen, te plaatsen en ervan te genieten.

U begrijpt ook dat, wanneer dit samenspel een stevige ondergrond vindt, groei veroorzaakt, groei met wortels van kwaliteit, diepe wortels, dewelke dieper en dieper in uw systeem aan kracht opbouwend zijn en positioneren in het veruiterlijken.

Het is noodzakelijk in de toekomende tijd daaraan uw aandacht te brengen in een positieve houding te zijn, de beweging te volgen van dit samenspel, de mens te begroeten en te luisteren naar elke kwaliteit dewelke u aanschouwt.

Want in aarde beweegt veel, ook in het collectieve zijn wordt de mens uitgedaagd een misbruik van kwaliteiten te ontgrendelen naar afbraak en verloedering te zijn. U beoogt de waakzaamheid voor uzelf en rondom u door begrip, luisterbereidheid en inzicht in dat wat de kwaliteit aan opbouwende frequenties voldoet te respecteren en aandacht te geven. Zo kan u een goed onderscheid maken in het misbruik ervan, alsook helpen tot elkeen te zijn tot samenwerken en de ondergrond van de aarde te beschermen.
Collectief hebt u elkaar nodig, meer en meer in het menselijk hart te aanschouwen de goedheid uit te vergroten.

Zo ontmoet u in komende tijden tal van extreme bewegingen dewelke berusten op deze houding naar vervolg, omhulling en ondersteuning. Elke vorm dewelke dit in zijn frequentie draagt ontvangt daarin het maximale. In welke houding u dit voorziet, ontmoet of draagt.

In een wijziging van het planetaire stelsel bekomt u onverwachte situaties te aanschouwen, dewelke de mens tergt, dewelke de mens uitdaagt samen te werken en in kwaliteit te zijn. Beoordelend aan frequenties zal de aarde lijden, zowel in het begeleiden als in het pijnlijk lijden. U dient in uzelf uw kwaliteit te positioneren.

Begrijp dat een voordeel, ontstaan uit de mens en zijn technologie, in het komende kalenderjaar een extreem uitvergroten vindt, dewelke in de beginfase momenteel een ondergrond maakt naar toekomende jaren, houvast en degelijkheid, groei te brengen.
De technologieën dewelke u reeds kent en niet kent, openen in het toekomende jaar uw ogen, uw inzichten en vragen u aan te sluiten aan deze vernieuwingen. Zo kan u nog meer uw eigen kwaliteit benutten, nog meer uw inzicht verruimen naar vooruitgang en ontwikkeling te zijn.

Ik vraag u: Laat geen mens lijden, laat geen mens eenzaam zijn. Wees in de aanwezigheid. En wanneer u de kwaliteiten niet bezit, zoek iemand dewelke met deze kwaliteit, dewelke noodzakelijk is, een bijdrage brengt elkaar te vinden, te ondersteunen en naar succes te richten.
Het verenigen, het aanbrengen, het verduidelijken, ook het luisteren, zijn eigenschappen geworden dewelke in een spontane houding eigen dienen gemaakt, toekomend uw aandacht richten tot elkeen, met elkeen.

Wees voorbereid op extreme situaties van elke aard, zowel in materie, in frequentie, naar mens, dier en aarde. Weet dat de wijziging en ongeziene situaties dewelke tal van geschiedenis wijzigen, u duiden wie u bent, werkelijk, wat u hebt geleerd in het totale leven, wat u (zich) herinnert en niet herinnert. Uw totaliteit als wezen, vanuit uw geestelijke aard duwt u in aandacht te zijn. Het leven en elke gebeurtenis vraagt de mens met inzicht te reageren, bewust, daagt uit enkel naar kwaliteit te handelen. Het leven zoals het u toestroomt toekomend, legt frequenties in aarde dewelke u dient aan te kunnen en dit doet u niet alleen.

Zij dewelke u dierbaar zijn beschermt u en zij dewelke in nood zijn helpt u. U hebt aandacht in de verantwoordelijkheid te nemen naar elk wezen dat ademt wanneer een noodsituatie zich toont. Dit is wat uw geestelijke aard wenst. Dit brengt u gezondheid, degelijkheid, ondersteuning en innerlijk geluk.
Een geestelijke leiding is reeds toegetreden (om) in een gerichte werkelijkheid voorbereiding te treffen in de opvang en omvang, daar het sturen van deze dewelke hun kwaliteit niet herkennen, van deze dewelke lijden en deze dewelke afbreuk brengen aan aarde en aan de mens… (n.v.d.r. hier werd de zin niet verder uitgesproken)

Na dit kalenderjaar is tal van ondergrond gewijzigd, waarin de mens, uitgedaagd in zijn systeem, de gelegenheid vindt groei te veroorzaken, door de wijzigingen in aarde geduwd wordt tot vernieuwde houdingen. Veruiterlijken in die wie u werkelijk bent, vanuit uw geestelijke aard, vanuit kracht, inzicht en wetenschap.

In de tijden toekomend, alsook in de doorgang van de jaarbeleving, tracht dit woord te herinneren waarin u geduid (bent) in de wetenschap uw houding te kapteren aan een vernieuwde beleving dewelke de aarde en de mens aangaat.
Zo weet u wat de essentie is en waaraan u koppelt persoonlijk, enkel in eigen kwaliteit te zijn, te luisteren en elkeen te dragen, te benutten aan dat wat een meerwaarde schept rondom u en de muzikale noot dewelke een lied vormt dat bejubelt aan de samenwerking.

Onderschat de waarde van de technologie niet en wees vooruit gericht. Benut het nieuwe systeem en leer. Ga dit niet uit de weg wanneer u jong bent. De snelheid van de wijziging dient u te adapteren aan uw kwaliteiten. Berust als u deze wijziging niet kan volgen, vanwege uw inzichten en uw ouderdom. Het is niet elkeen gegeven in deze ondergrond aan te sluiten. Laat u daartoe berichten aan zij dewelke u ondersteunen.

En nog dit: Maak vele contacten, meer dan u tot nu toe hebt beleefd. Ervaar inzichten dewelke ontstaan doorheen het contact en laat u ondersteunen in welke aard dan ook. De snelheid van de evolutie getuigt dat u ondersteuning nodig hebt, elkeen. Hoe krachtig uw eigen kwaliteit ook is, sta niet alleen.

In toekomende tijd ontvangt u in deze berichtgeving meer praktische (informatie), alsook in voorbereidende fase te zijn aan wijzigingen, planetair gericht en menselijk gericht, ook in de koppeling tot een technologie wijziging.

Open u voor gegevensstromen.
Ik dank u, ik groet u.
BBJ.

05-01-2016 – boodschap via intuitie doorgegeven.