Onrust, verwarring, chaos…

In dit artikel gaat het over de onrust, de verwarring, de chaos die we meer en meer vaststellen in onze omgeving. 

“De aarde, momenteel, draagt de zorg van het verleden dewelke aan de oppervlakte treedt. Tal van gevolgen raakt de mens en zijn innerlijke. Tal van onrust ontstaat. Onrust vanuit een onwetendheid, waardoor informatie in nood treedt.”

Een mooie tip: Sta in het leven zoals het is. Kijk niet in het verleden, niet nu en niet binnenkort. – Het spel kan goed gespeeld wanneer u her-ademt, stilstaat, overschouwt en opnieuw actie onderneemt.

01-03-2016

Wees welkom.

De aarde, momenteel, draagt de zorg van het verleden dewelke aan de oppervlakte treedt. Tal van gevolgen raakt de mens en zijn innerlijke. Tal van onrust ontstaat. Onrust vanuit een onwetendheid, waardoor informatie in nood treedt.

Sta in het leven zoals het is.

Aanschouw het leven als een spel dat u ernstig speelt, met alle inbreng en materialen, ervaringen, handelingen, dewelke u kan benutten.

Mogelijk kan u aanschouwen alsof u in een virtueel spel stapt, waarvan u de controle hebt te besturen en aan te duiden, te bewegen, zoals u verkiest.

Wanneer u op de openbare weg stapt, ervaar of u een spel kan bespelen, onverwachte bewegingen kan uit de weg gaan, instroom van buitenaf naar emotie gericht kan vermijden.

Wanneer dit virtueel spel waarde kan bepalen in uw leven, zoals de punten in een game, steeds inspanningen brengen u te versterken in het leven, u naar een hoger niveau te richten, waarin u de situaties doorgrondt, overdenkt, bestrijdt met uw eigen innerlijke kracht.

Hoe sterker uw ervaring, hoe gemakkelijker u de controle over het spel kan benutten. Hoe meer u het speelt, hoe meer eigen u het maakt, hoe sterker u tal van blokkades kan vermijden.

Wees behendig, wees vanuit uw kwaliteit richtend naar elke hindernis en geloof mij, de tijden dewelke nu zijn, alsook toekomend, zijn in opstapeling van hindernissen toegankelijk.

Bekom daartoe de vrijheid, het plezier van het spel, de vreugde innerlijk te bekrachtigen in de controle en in de besturing van uw eigen initiatief, van uw eigen besturingssysteem naar creativiteit, waarin u verdienstelijk kan zijn in de posities waarin u positioneert, zéér zichtbaar, elk moment opnieuw.

En bij tijde dient u aan de zijlijn anderen te redden, alsook anderen te laten. U dient zorg te brengen aan uzelf vooreerst, daar u de eindstreep dient te halen, waakzaam voor diegene dewelke u mee over deze eindstreep wenst te trekken.

De ernst laat u toe goed te zijn, verstandig te zijn, waarin u volwassenheid bekomt, bewustzijn toetreedt.

En weet, wanneer u doorheen de straten van het leven uw weg bepaalt, zijn tal van beloningen op afstand bereikbaar, dewelke u toenaderen, aanschouwen en bereiken of niet bereiken.

Zonder uw alert gedrag, uw ernst of uw waakzaamheid, passeert u tot het verleden uw beloning, de meerwaarde dewelke in uw leven situaties vergemakkelijkt. Open uw ogen en weet dat alles aanwezig is.

Verder wens ik u te duiden dat situaties in de vorm waarin u ze aanschouwt, misleidend kunnen zijn. Ook in het spel is deze misleiding gepositioneerd u te verleiden of u te misleiden, niet aan te komen, te breken in het systeem, zoals u dat zelf benoemt, te ‘crashen’.

Zoals het leven dat u leeft, door uzelf bepaald, een situatie beoogt, zo bekomt u kennis, inzicht, stapsgewijs binnen het beleven naar uw eigen garanderen te brengen, waardoor u te allen tijde, zoals een spel dit voorziet, herkanst. En dit herkansen kent een limiet. Waarom is dit ook zo in dit leven?

Bij tijde hoor ik u vragen waarom de ombuiging wegblijft, de doorbraak niet zichtbaar is. Mogelijk daar u het spel niet grondig, niet ernstig en niet juist speelt. Ook dat u teveel herkansing benut, waardoor uw inzet de herkansing in zijn waarde nalaat. Bekom de vrijheid van uw eigen regie, dan maakt u deze eigen en zo ook sterk bepalend.

In de visie van dit bewegen wens ik ook mee te delen dat mensen naar elkaar op zoek zijn zichzelf te ervaren, hulp te ontvangen, alsook vreugde te vinden. En dit zoeken leidt bij tijde naar de ontkrachting van het eigen, alsook (dat) men de intenties van aandacht naar eigen waarde bij elkaar zoekt, wat niet altijd intensief is, niet bepalend. Het is een aanreiking naar uzelf waarnaar u zoekende bent, de duidelijkheid aan uw ‘zijn’, uw geestelijke aard, te herkennen.

Wanneer u in uw spel keuze maakt tot ontmoetingsplaatsen te treden of voeding te kopen, kan ik werkelijk 2% in ernst nemen, dewelke de voeding werkelijk nodig heeft. De mens is op pad, op weg steeds tot ontmoeten te zijn en niet naar de behoefte van het materiaal. Onthoud dit en betreed de aarde gelijkend, bekom de hoofdbron in uw eigen virtueel spel. De controle in het besturen naar eigen waarde en intenties, benut uw inhoud te herpositioneren en voorkom tal van breekpunten. Wees goed en zorgzaam voor uzelf, zowel het lichaam als uw vooruitgang staan in verbinding tot elkaar. Bewaak uw systeem.

Slotwoord:

In de ruimte dewelke elkeen tot zichzelf benadert, laat gebeuren. Benut uw eigen waarde in uw eigen ruimte, in het alleen zijn, in het her-opladen. Het is als een time-out in uw eigen spel, uw visuele beleving.

Het spel kan goed gespeeld wanneer u her-ademt, stilstaat, overschouwt en opnieuw actie onderneemt.

Kijk niet in het verleden, niet nu en niet binnenkort.

Ik groet u,
Babaji.