2019 … een jaar van transformatie

Babaji – 1 jan 2019 – Nieuwjaarsboodschap

2019 Transformatie.

In de afgelopen tijd beleefde de mens een eerste beïnvloeding van dat wat in het toekomende kalenderjaar een zeer sterke doorstroming brengt: Transformatie. 

U kan begrijpen dat in alle tijden de evolutie van de mens, het zoeken naar kracht, vooruitgang en diepgang, de mens uitdaagt, voortdurend in de beweging houdt, gekoppeld aan oorzaak en gevolgen de mens in het leven tal van confrontaties kent.

In dit nieuwe jaar kent de mens een voordeel: Elkeen, elkeen heeft vanuit een sterke lichtstroomfrequentie een beïnvloeding ontvangen, dat was nog voor de kerstperiode zoals u die kent, waarin tal van lichtpartikels, tal van frequenties, de mens benaderden.
De uitdaging is in het verblijven van uzelf. Doorheen de diepte dewelke u bij uzelf terugvindt, de innerlijke waarden, het ‘Zijn’, bekomt de mens zijn stevigheid.

In de afgelopen tijd heeft de mens zich vastgeklampt aan de tijdsbeleving, heeft de mens bijna in een automatisme zijn plicht vervuld, zijn behoefte nagestreefd.
In het toekomende kalenderjaar werkt dit in een verlengend systeem waarin de mens deze uitdaging ernstiger dient te nemen.
Het is niet noodzakelijk doelen te stellen. Wat u ontmoet, ontmoet u en in deze gelegenheid wordt u uitgedaagd, daar transformatie elkeen bekomt. U kan dit begrijpen als een kernwoord dat mee in dit jaar uw vriend wordt, uw aandacht ontvangt en u diepgang brengt.

Vergeet het plaatsen van doelen, richt u meer tot de tijd en het handelen. Wanneer u tijd bepaalt, creëert u een versneld resultaat. Dat wat u als doel stelt, bepaalt u nu in een tijdsbepaling daar transformatie in dit gegeven reeds aanwezig is, kan u de tijd benutten en kan u de tijd in uw voordeel brengen. Zo plaatst u tijdsbepalingen gekoppeld aan handelingen, gekoppeld aan het voordeel van uw aanpak. Het creëert meer degelijkheid, meer aanpak, meer gerichtheid en uw behoeften worden sneller in de degelijkheid voorzien.

De intenties dewelke u aan de tijd koppelt, zijn daarbij van groot belang.

Laat u niet misleiden door dat wat u omringt, daar het voordeel in uzelf schuilt en gekoppeld is aan uw aanpak, berustend in een tijdsbepaling. Zo beleeft elkeen een transformatiestructuur dewelke naar vrijheid kan beïnvloed, wanneer u bewust bent van dat wat u aanpakt, van dat wat u in de tijd bepaalt.

Deze tijdsbepaling maakt u kort, kort over weken, dagen en uren. Creëer voor uzelf intentie in deze tijdsbepaling en wees hierin gekoppeld aan de wetenschap dat transformatie reeds uw vriend is, uw kernwaarden beïnvloedt en krachtig in het toekomende kalenderjaar een voordeel schenkt.

Wat u reeds lange tijd meesleept aan behoefte, aan het installeren binnen uw levenservaring, daartoe is het nu tijd actie te ondernemen, daar transformatie gevoed wordt door uw actie, door het benutten wat in u duwt tot veruiterlijken.

En ook dit is in het toekomende kalenderjaar van groot belang, het veruiterlijken. Er is geen transformatie dewelke zijn veruiterlijking niet toont. En dit kan heel subtiel zijn, heel kort aanwezig ook. De mens kan dit niet verbergen. De voordelen zijn in de veruiterlijking, de veruiterlijking stuwt uw aanpak verder en brengt de intenties kracht bij.

De woorden dewelke u lange tijd niet durfde uitspreken, de acties dewelke u steeds hebt uitgesteld, nu is het tijd, het is een gunstig jaar dit te benutten.

De voordelen zijn ook gericht naar de omstandigheden, omstandigheden dewelke u door de tijd te benutten, de tijd in de realiteit te brengen, reëel te maken, krachtiger, meer tot uw beschikking. Ook deze omstandigheden kan u bij tijde niet voldoende opmerken, doch weet dat ze in uw voordeel zijn. Mogelijk brengt u dit actie, mogelijk weerhoudt dit u van emotie, wanneer dit voordeel het uwe is.

Deze tijdelijke bewegingen zijn voornamelijk aan het begin van het kalenderjaar actief, ze stromen maanden door, doch weet dat deze activatie in het vorige kalenderjaar u reeds heeft ontmoet, waardoor u in de stroom momenteel totaal verwikkeld bent. U dient niet te wachten tot het juiste moment, het moment is in de tijd dewelke u bepaalt.

Daarin wordt u uitgedaagd, daarin is dat wat uw persoonlijkheid heet, op de voorgrond voedt.

Naar het einde van dit kalenderjaar bekomt u resultaten. U merkt ook resultaten op bij derden, ook zij dewelke rondom u zijn. Het is dan wanneer u dit woord begrijpt en weet dat actie noodzakelijk is. Het is dan dat u een laatste inspanning vanuit uw eigen houding prefereert naar uzelf, voelt dat u in deze nastroom de tijd beter dient te benutten. Wacht niet tot dat moment. Het is nú dit te bepalen.

Verander het woord doelen door tijd en bekom de evidentie dat deze tijdsbepaling uw voordeel is, uw gegeven vertoont. Bijsturing is in elk moment mogelijk. De krachten van uw intenties bereiken uw hoogtepunten wanneer u bewust voeling neemt met de realiteit.

U begrijpt dat prioriteiten op de voorgrond drukken. En wat zijn uw prioriteiten? Denk na. Wees in uw overtuiging dit te begrijpen. Daartoe dient u het overzicht reeds te bepalen, waardoor uw tijdslijnen duidelijker worden. Het zijn de handvatten dewelke u benut u voort te bewegen in de tijd, in de realiteit, in dit kalenderjaar.

Er zijn ankerpunten, er zijn enkele momenten waarin de behoefte groot is naar meer actie, meer inspanning en kortere tijdsbeleving. Dat zijn úw momenten, waarin uw transformatiestructuur werkt, waarin u, begeleid door omstandigheden, door de beweging innerlijk, uzelf uitdaagt te zijn.

Laat dit niet voorbij stromen, de tijd is uw vriend.

Dit kalenderjaar is een bewegende structuur waarin de ondergrond van de toekomende jaren bepaald wordt.

Laat u niet misleiden door vorige jaren dewelke u beïnvloedden uit de tekorten van uzelf, uit de beperking van de omstandigheid. Dit is uw valstrik, dit beperkt uw tijd in het nu. Bekom, vooruit in het moment, in de tijd, actie te voorzien. De intensiteit bepaalt u zelf.

Zoals dit woord u brengt, is het tot u gekoppeld in bepaalde momenten in het toekomende jaar. De intensiteit verstevigt uw ondergrond in dat wat in de toekomende jaren als verankering positioneert. Vandaar dat ook déze momenten van belang zijn. U kan wanneer u daartoe de gelegenheid voelt zelf bepalen wat deze diepere lijnen van verankeren zijn. Mogelijk kan u daartoe begeleiding vinden en deze in uw voordeel herpositioneren.

Begrijp dat dit woord tot elkeen gericht is, klein, groot. Het is belangrijk dat elk mens voor zichzelf staat, tijd bepaalt en actie benut.

Zij dewelke hiertoe of hieraan niet deelnemen, waar de tijd overheen stroomt, waarin geen actie is, waarin de omstandigheden zich niet tonen, waarin de mens zichzelf niet uitdaagt. Deze mensen zijn afhankelijk in de toekomende jaren, afhankelijk in bewegingen dewelke de omstandigheden oproepen, daar vanuit het eigen zijn geen bewust handelen, geen bewuste tijd is verkozen. Afhankelijk te leunen op zij dewelke afhankelijk zijn.
U begrijpt dat dit jaar u wakker schudt, u de intensiteit van transformatie veruiterlijkt in dit grondingsjaar en dat wat hangende is, dat wat aansleept, dat wat leunt op het onkruidverleden, te wijzigen in spontane beweging van dat wat transformatie heet.

Ook geestelijk kent dit een invloed op de mens. Bij meer en meer gelegenheden is in de eigen geestelijke wereld het wakker worden aanwezig. Meer en meer ontvangt u hulp vanuit een bron dewelke u niet kent. Het is overduidelijk te weten wat uw acties, uw keuze, uw waarde, uw intensiteit koppelt aan de hulpvaardigheid van deze bron.

Aanschouw het inademen van dat wat in de tijd u toekomt als een kracht, als een wijziging, wat u in staat stelt uw fundamenten bij te sturen. En deze fundamenten vragen uw aandacht, dagen u uit te herkennen, opnieuw te analyseren, daar de komende jaren uw fundament uw levenskracht weerspiegelt.

Neem uzelf ernstiger dan anderen dit doen en begrijp, deze instroom is reeds in u aanwezig, dit heeft u reeds bereikt. Benut totaal.

Ik groet u, ik wens u de waarachtigheid dewelke in u schuilt tot veruiterlijking te brengen,

Babaji.