Blijf vooral ademen!

ademen_2.png

Verwarm uzelf, tracht u te omhullen, aan te raken, aangeraakt te worden.
Voel warmte. Voel aanraking. Wees gedragen. Bewust gedragen.
Bekom het neervlijen in de schoot van uw eigenheid te zijn.

Berust op de essentie van uw geboorterecht, het wezenlijke, de kracht van uw ziel in de duidelijkheid te verbinden aan elke beweging, elke sprong dewelke u maakt.

In dit alles: Blijf vooral ademen!

Waneer u vol van menselijkheid bent draagt uw ademhaling dit, beweegt uw lichaam dit, en voedt uw ziel uw hart, (om) te zijn in de verantwoordelijkheid dewelke ondersteunend aan deze menselijkheid uw gebied bepaalt, uw contacten onderhoudt, uw omarmen in gezinssfeer versterkt.

Bij het inademen gelooft u.
Bij het uitademen verspreidt u.

In elke beweging versterkt uw innerlijke kracht (om) in de kern van uw geest te zijn.
De eenheid ontstaat binnen in, waarin het veruiterlijken tot een spontane beweging uw menselijkheid blijft vertonen, in kracht uitsturen, in opbouw van leven onderhouden.

Het enige wat uw menselijkheid vraagt, is uw hart te volgen!

Bepaal voor uzelf in welke vorm uw houding is, bij elke blik, bij elk woord, en bij elke aanraking tot uzelf en tot derden, dewelke u verspreidt, toont en uitwisselt.
Leer dit vanuit het menselijk hart te dragen, te veruiterlijken, zo ontstaat geen problematiek in het vervullen van goedheid, goedmaken ook, en uw oorzaak en gevolg.

Oorzaak ontstaat en kan door omstandigheden versterken. Elk feit, elke gebeurtenis dewelke in zijn bron ontspringt, gevolgen draagt, en door omstandigheden versterkt en gestuwd wordt, is het enige wat uw menselijkheid vraagt: Uw hart te volgen.
Zo bekomt u in de aandacht, in het verwerken, en in het herstellen, in het groeien naar bewustzijn, dit gevolg soepel, gemakkelijk, te zuiveren, te wijzigen, en u in daarin vrij te maken.

Elke vorm van dienstbaarheid is een gevolg van het oplossen van oorzaak en gevolg.

Wanneer ik kijk naar zij dewelke zijn voorgegaan…
Zij zijn enkel gericht tot het oplossen van handelingen dewelke hun gevolg kennen, individueel.
Zij zijn in de aantrekking en in de stuwing, enkel eigen oorzaak en gevolg te vervolgen, tot rust en stilte.

Wanneer de groten, zij dewelke bewust zijn, terugkomen, instromen, (om) een voorbeeld te zijn, berust dit op eigen wijziging van oorzaak en gevolg, berust dit op het versneld zuiveren van dat wat blokkeert aan vooruitgang. En niet meer dan dat.

Elke vorm van dienstbaarheid is een gevolg van het oplossen van oorzaak en gevolg, van dat wat blokkeert aan uw vooruitgang.

De groten, zij dewelke in het aanschijn hoog geprezen zijn, hebben in aarde geleden, eigen gevolgen te accepteren. Dit kende een doel, het doel van de ziel. De dienstbaarheid dewelke daarin is getoond is enkel in het handelen, als een gevolg van het oplossen mogelijk, daar men begrijpt wat menselijkheid betekent.

Herneem mijn woord daarin en begrijp deze doorstroming waarop u nu in elk moment u vrijmaakt van vernieuwde obstructie aan oorzaak en gevolg. Waarin u bewust kijkt naar het handelen, het spreken, en het uitstralen van uw menselijkheid, dewelke de omstandigheden verzachten, in eigen gevolg te zijn.

Het is goed. Het is een weten, een begrijpen wat dit betekent.
Hoe klein uw handeling ook… berust deze op uw menselijke aard!
En natuurlijk vraagt dit een evenwicht, (om) in het handelen vanuit logica te zijn, ook dat kent een hart, een zuiverheid, een denken waarin geen verloochening is. Een duidelijke richting bepalend aan het doel, uw doel!

Dit is een zeer moeilijke, belangrijke mededeling, waarvan u de eenvoud vindt in de toepassing ervan.

BBJ – 26-11-2014 – boodschap via intuitie doorgegeven.