2015 – Ademen of verdrinken!

blijven-ademen.png2015 – Het is ademen of verdrinken. Blijvend bewust ademen, tot in elke cel, en al ademend de wereld aanschouwen, de mensen aanschouwen, uzelf aanschouwen en uw vooruitgang bekronen. Het is nu dat u snel sprongen maakt, wanneer u de methodiek benut.

Ga niet mee in het drama van derden, ook niet collectief. 
Waar u ook bent en werkelijk, waar u ook bent, tel uw ademhaling.
Wanneer u daarnaast kan lachen, met humor kan aanschouwen naar zij dewelke drama vertonen, minimaliseert u het gegeven dat u stoort.

Januari staat in het teken van ‘ademen’. Het eerste kwartaal van 2015 worden we uitgedaagd op allerlei fronten, en de boodschap is ‘blijven ademen’!

Wees welkom.

In de aanvang van dit kalenderjaar begroet ik u allen in een positie te staan, dewelke vooral u in staat stelt te ademen, te ademen vanuit uw gronding, vanuit uw bodem dewelke de uwe is.

Ik begroet u vol te houden, u te richten in een houding dewelke binnen dit traject op regelmaat voeding ontvangt vanuit dit woord, vanuit uw aandacht en vanuit uw verbinden. U bekomt in het juiste tijdstip de nodige informatie dewelke u in staat stelt tot zelfbeheersing en zoveel meer, te bekrachtigen.

Deze zelfbeheersing ontstaat momenteel bij deze aanvang in het ademhalen, in het zelf ademen, waarin uw geest en uw lichaam in de afstemming tot elkaar de kracht van de ademhaling bereiken, (om) zodoende ook in de afstemming tot het ademen van organen en lijfelijke stromingen een goed evenwicht te vinden.

Tracht niet tal van systemen te veranderen.
Vergeet dat u iets dient te veranderen!
Eerst ademen, dan kleine wijzigingen aanbrengen waar nodig.

Tracht niet tal van systemen te veranderen. Vergeet dat u iets dient te veranderen. Ik raad u aan (dat u) stapsgewijs in het systeem kleine sprongen maakt, de doelstellingen bepaalt op allerlei gebieden zoals gezondheid, financiën, onderricht, zelfbehoud en veel meer. Daarin tracht u vanuit uw zelfbeheersing de controle vanuit het ademen vooreerst aan de zijlijn te aanschouwen. Hoe u ademt, hoe u anticipeert op dat wat rondom u en naast u gebeurt. Hoe u in de interactie treedt op de reactie van derden. U tast af, u wacht af en u bepaalt uw houding. Vooreerst hebt u grondig geademd en weet u dat kalmte en zelfbeheersing in u is.

Zo kan u vanuit kleine wijziging in tal van structuren, in tal van gebieden, wijzigen. En dit is niet gelijk aan veranderen. U past aan, u versterkt, verbreedt, verruimt, verbetert en bekrachtigt, vanuit dit spontane wijzigen doorheen uw ademhaling, vanuit uw zelfbeheersing, getoond aan derden en aan uzelf. Zo bekomt u de wijziging te benutten, want wijzigen kan u aan, kan u hanteren, begrijpen. Voor verandering hebt u teveel patronen dewelke vergrendeld zijn en (die u) niet in de onmiddellijke beweging kan loslaten. Het generaliseren, het automatisch zijn, denken, handelen, is moeilijk te wijzigen. Vandaar dat u dit bewust vanuit uw aanpak per gebied en vanuit ademhaling minimaal wijzigt, waardoor dit wijzigen minimaal versterkt, vergroot.

Zonder dat u iets wenst te veranderen, hebt u veel gewijzigd en bekomt u een identiteit te zijn dewelke vanuit deze zelfbeheersing en veel meer wat u opvalt, benut en leert in dit traject, vormgeeft, uitstraling biedt, ook wijsheid, meer aan informatie benut, bij elke pijn, bij elk verdriet, onmacht, ontkrachtingen.

Herken uw diepte, uw bewust analyseren wat doorheen de ademhaling gebeurt. Eerst ademen, dan wijzigen. Zo weet u welke kleine wijziging u aanbrengt, in het systeem wijzigt, verbetert, versterkt en u laat los, zonder dit te weten, zonder uw beperkingen te vergroten, zonder pijn en meer verdriet. Scherm u af binnen uw bewustzijnservaring, weten, overtuiging, hoe u dit aanschouwt, hoe u de gelegenheid aanschouwt.

Waar u ook bent en werkelijk, waar u ook bent, tel uw ademhaling.
Wanneer u daarnaast kan lachen, met humor kan aanschouwen, minimaliseert u het gegeven dat u stoort.

Waar u ook bent en werkelijk, waar u ook bent, tel uw ademhaling. Dit is een tip, een methodiek. Het tellen is net zolang tot u zelfbeheersing ontmoet, kalmte ervaart en aanschouwend kan zijn. En het tellen is innerlijk, binnenin met uw aandacht zijn, in stilte. 1 bij het inademen, 2 bij het uitademen, 3 bij het inademen, 4 bij het uitademen, en niet anders. Hoe diep, hoe snel u ademt, kiest u zelf. Als het bewust is, is het goed, daar u het lichaam ondersteunt, uw totale fysieke en geestelijke aard binnen uw ademhaling te ondersteunen. Uw totaliteit van die wie u bent, vergroot. En geloof mij, het ademen en het tellen hebt u nodig toekomend. De confrontaties, gebeurtenissen en de uitdagingen duwen u tot ademen, leren u beheersen.

Wanneer u daarnaast kan lachen, met humor kan aanschouwen naar zij dewelke drama vertonen, veruiterlijken, minimaliseert het gegeven dat tussen u beide overheerst in de beperking, in de uitdaging en in de beoordeling. Ook dit is een tip en een methodiek dewelke samengaat met het ademen en het tellen. Het verzacht en het brengt u in de realiteit van het nu, het moment zelf van het waarnemen, waarin u het oude patroon niet benut.

Het is een eenvoudige, gemakkelijke houding wanneer u oefent, wanneer u experimenteert en bewust deze houding bekrachtigt, u eigen maakt.

Stel zelf: is er voldoende liefde in mij dit te benutten? Kijk wat daarop uw antwoord is persoonlijk. Ik zeg u, u bent liefdevol, u bent het waard in methodiek te zijn, daar uw evolutie uw innerlijke krachten en dat wat uw kwaliteiten zijn, zich uitvergroten in uw voordeel.

Dat wat zich niet toont stelt de kwaliteit in de plaats door deze houding, uw kwaliteiten, uw enige houvast, het enige wat u beheerst, wat u kent en waarin u werkelijk kwaliteit bezit.
In de uitdaging, in onbegrip onderling, in het oordeel onderling, in het eenzaam zijn, voelt u dat uw kwaliteiten uniek zijn en juist dit unieke, eigen zijn, kan u niet vergelijken met derden. Daardoor is het ook uniek, gebaseerd op een ver verleden, opgebouwd, herkend en in elke lering aan dat wat uw inhoud betekent, is beoefend, geoefend.

Wanneer dit gebeurt, weet u dat u met uw kwaliteit alle beperkingen overheerst. Daar waar u tekorten ervaart, zijn dit niet langer uw tekorten. U zet in de plaats en u zet dát in de plaats dat zeker, overtuigend, het beste is, uw kwaliteit. Deze kwaliteiten zijn reeds doorademd, u eigen gemaakt, uniek.
Ik raad u aan te onderzoeken en in het weten te stellen welke vorm, welke eigenheid u in deze kwaliteit beheerst. En maak dit niet te moeilijk voor uzelf. Dat wat u eenvoudig aan kan, daar waar u geen moeite en geen inspanningen dient te brengen, is meestal uw kwaliteit. Waarin liefde is gekoppeld, daarin bezit u een hogere graad van uw kwaliteit, versterkt en gevormd, door u te benutten.

Niemand, niemand heeft dezelfde kwaliteiten in zich. Zovelen er in aarde zijn, niemand! U kan goed zijn in hetzelfde, dezelfde graad behalen en toch zal u op een moment door oorzaak en gevolg uw kwaliteit anders benutten, in uw eigenheid dragen en het moment als uniek ervaren. Ook dat is zelfbeheersing, ook dat is kennis nemen van wie u bent in de diepte van uw bestaan, in uw ademhaling vergrendelend, vol met zuurstof en gezondheid, liefde en kracht, naar vooruitgang en evolutie gericht. Zo bekomt u in moeilijke tijden staande te blijven, waardoor u aan de zijlijn voldoende benut, informatie te kunnen dragen aan dat wat in aarde gebeurt of met uw familie of met uw buren of daar waar u connectie draagt.

Lucht hebt u nodig, lucht geeft u voeding, lucht geeft u ruimte en vibratie, te adapteren aan de grootsheid van kracht, wanneer u u beperkt, wanneer u wordt beperkt.

Ga niet mee in het drama van derden, ook niet collectief.
Ga niet mee in het ontwrichten van uw visie, collectief benaderd.
Ga niet mee in angsten, want u ademt in liefde, u ademt in wetenschap van wat u dient te weten, nodig te hebben in elk moment afzonderlijk.

Weet u het nog, hoe het werkt? Herinner u dit in het moment dat u het nodig hebt, door het beoefenen u eigen te maken als een methodiek dewelke uw behoudendheid en uw unieke zijn doet stralen.

Bij onze volgende ontmoeting, wanneer mijn woord tot u richt, bekomt u meer informatie, hoe uw houding verder te controleren, wat nuttig is te weten in het juiste moment op de juiste plaats, met uw methodiek beoefend, als beoefend, persoonlijk, bewust.

Ik begroet u innerlijk, elkeen. Ik begroet uw inspanningen, wijzigingen te benutten, waardoor uw zelfbehoud, uw kwaliteit, doorheen uw zelfbeheersing, u voeding brengt. Zo weet u, dat u niet alleen bent, niet alleen oefent en tot doel richt. Doelen dewelke momenteel onbekend zijn, ongeveer in uw wetenschap zijn, onduidelijk en nog dienen geplaatst vanuit inspanning, ervaring, interactie, mogelijkheden en uw vermogen, waarin alweer uw kwaliteit u vormt tot doel te zijn, tot evolutie te zijn en te dragen op de wijzigingen dewelke de aarde doorgaat, te adapteren, waarin mogelijkheden uw vermogen ondersteunen en het kosmologisch effect benaderen in uw totaliteit.

Ademen of verdrinken. Blijven ademen tot in elke cel en blijven ademen de wereld te aanschouwen, de mensen te aanschouwen, uzelf te aanschouwen en uw vooruitgang te bekronen. Het is nu dat u snel deze sprongen maakt, wanneer u de methodiek benut.

Zovelen treden de ademnood toe, onbekend, onbewust. Zovelen verlaten de aarde stapsgewijs. Zij hebben niet geademd, (zijn) niet in zelfbehoud gebleven, kennen hun kwaliteiten niet en bewegen in de stroom van een collectief verraad, de stroom dewelke modderig is, de stroom dewelke het verdrinken bepaalt.

De evolutie is de uwe. Hoe u deze benadert, is niet van belang. Het is een aanreiken in uw keuze te zijn en alsnog uw keuze in liefde te maken, gericht tot uzelf vooreerst. Zo kan u geven, omarmen, alsook anderen beademen, wanneer u voldoende de methodiek beheerst. Vang aan, zeer snel, in deze oefentaak en aanschouw uw vreugde innerlijk, de vrijheid en de eigenheid. Een primitieve beweging dewelke elk individu kan, tot rust brengt.

Ik groet uw adem, BBJ.