Dankbaar zijn

Het beste gebed is een dankgebed! 

Dankbaar zijn maakt uw innerlijke dialoog positief.

In een dankgebed kan u leren transparant te zijn met uzelf. 

Is uw innerlijke dialoog negatief, start dan het danken in uzelf! #megatip

‘Leer dankbaar te zijn, enkel dan komt u bij uw kern. Eén eenvoudige zin van ‘dankbaarheid’ is reeds voldoende. Deze dewelke u in ieder moment reciteert en u eigen maakt. Wanneer u dit spontaan bij het ontwaken in de ochtend doet, weet u dat u dicht bij uzelf verblijft.’

Koppel deze zin(nen) van dankbaarheid aan uw douchemoment, tijdens het tandenpoetsen of tijdens het neuskannetje 😉

Het wordt een evidentie om dankbaar te zijn.

Dit vraagt niet zoveel inspanningen, door het veelvuldig reciteren hoeft u ook niet al te diep na te denken, het wordt een onderdeel van uzelf.

TIP: Ga na wat het eerste is waar u aan denkt als u wakker wordt?

Ik begrijp wat Babaji wenst te duiden met ‘het beste gebed is een dankgebed’, bidden is in werkelijkheid een natuurlijke beweging, het vraagt u transparant, eerlijk en dankbaar te zijn voor dat wat u versterkt.

Dit vraagt na een tijdje geen extra inspanningen meer, het is dan ook uw innerlijke dialoog. U hebt daar anderen niet voor nodig, enkel uzelf.

‘Als u ademt leeft u en als u leeft dient u dankbaar te zijn!’


Ziehier een voorbeeld van een dankgebed zoals Babaji dat zelf reciteert en ons leert:

“Waardige meester,
ik geef mij over aan U,
ik laat mij dragen,
omhullen,
ik ben U daarvoor dankbaar.

Wanneer U mij op weg neemt,
wanneer U mij de weg toont
ben ik U dankbaar!

Dat ik mij tot U kan richten;
ervaar ik als uniek, krachtig en bijzonder.

In het opwekken van vertrouwen onderling,
in het uitstralen van liefde en dankbaarheid tot elkaar.
Ik vraag U, mijn meester, mij te dragen in deze overgave aan dankbaarheid en geschiedde aan dat wat is.

Ik geloof!
Babaji”