Hoe ademen in noodsituaties?

Hoe ademen in noodsituaties

Om te weten hoe te ademen in noodsituaties dient u vooreerst te ontdekken wat een noodsituatie is. Is de situatie waarin u zich bevindt werkelijk een noodsituatie?

Interessant is vooreerst te bepalen in welke realiteit u zich bevindt?

Wat neemt u waar en wat is daarvan de werkelijke waarheid?

Hoe dan uw handelen afstemmen op dat wat u mentaal kan ombuigen.

Ademen is dan eerder gericht op het mentale dan op het emotionele!

Enkel via dit inzicht is het mogelijk via ademhaling de rust te bekomen in een noodsituatie of waarvan u denkt dat het een noodsituatie is.

Relativeer grondig en wees bereid de situatie te analyseren in uw voordeel!

Door middel van uzelf vragen te stellen kan u nagaan of de situatie een noodsituatie is en hoe u dit vooreerst verstandelijk en met veel relativeren tot realiteit kan ontleden aan het moment en de momenten dewelke daarop volgen…

Begrijp uw situatie alvorens u ze opblaast tot een noodsituatie.

Zelfs bij een stervensproces verblijft u nog niet in een noodsituatie!

Angst en pijn zijn gevolgen en geen situaties van het moment…

deze zijn door u reeds eerder gecreëerd door onwetendheid en onduidelijkheid.

Bekom voor uzelf een acute situatie aan te halen, op te schrijven en ga na wat er in deze beredenering vooreerst niet duidelijk is voor uzelf.

Het ontleden zet uzelf aan tot een houding dewelke kracht dient te zijn en kracht verbindt tot een nieuwe houding waarin u ombuigt aan de oudere vergrendelende beperkingen dewelke u in een noodsituatie vooreerst toelaat te zijn.

Situaties ontleden en duidelijkheid zoeken voorzien een bepaalde kracht en dan kan u gaan ademen, deze kracht te verruimen en te vergroten, dan pakt u kracht met kracht aan en verkleint uw noodsituatie.

Benut uw waardebepaling persoonlijk, en geloof dat niemand of niets u zo klein krijgt dat u niet in de gelegenheid verblijft tot de situatie van het moment een analyseren te benutten.

Voel uw ruimtelijk denken en voedt uw hersenen met zuurstof in kracht te komen.

Dan weet u wat te doen en hoe te handelen in de komende uren, de daaropvolgende handelingen dewelke niet vanuit emotie, vanuit onmacht of pijn evolueren, wel vanuit duidelijkheid, analyse, vervolg, aanpak, kracht, en u zo vernieuwing bieden!

(BBJ 2014)