Crisis

Crisis – Een tekst uit 1983 en nu zeer actueel! “De wereld heeft vanuit haar wortels verandering nodig… Weest dapper en moedig en wees bereid het leven te nemen zoals het komt…”

“Met mensen die hun eigen weg gaan en met elkaar in botsing komen lijkt het dat een tijd van grote crisis heel nabij is. De wereld heeft vanuit haar wortels verandering nodig. Oh mijn kinderen! Jeugd van de wereld! Weest dapper en moedig en wees bereid het leven te nemen zoals het komt, omdat zolang als er geen principiële “radicale” verandering in de wereld is er geen verbetering in de wereld kan zijn. Oh, dappere jeugd (Het is juist nu iedereen “jeugd” te noemen)! Ga overal van huis tot huis, waar je ook leeft, waar je ook gaat en geef ze deze boodschap: Word wakker! Sta op! Weest geestdriftig! Maak van je leven een succes!

Nu is de tijd heel nabij, er is geen tijd iets anders te doen, geen tijd om te piekeren. Waar je ook leeft, organiseer je, verenig je en wek de mensen. Toon het Pad van Rechtvaardigheid en Waarheid aan iedereen.

Jullie moeten sterk zijn en in staat om deze komende moeilijke tijden het hoofd te bieden. Oh Jeugd! Vergeet alle verschillen en schaar je aaneen tot één grote ketting. We moeten goed doen voor de hele wereld, geen kwaad. Jullie moeten moed bijeenrapen, doodsangst achterlaten en het leven hoopvol en moedig tegemoet zien.

Vergeet winst en verlies, weest niet bezorgd over lof of belediging, ruk op! Jullie zullen door ‘t laaiend vuur moeten lopen; alleen dan kan deze wereld worden gered.”

– uit “Leringen van Babaji”; uitgesproken op 28 oktober 1983 – Babaji