Hoe belangrijk is tijd voor u?

Kan u voldoende genieten? En wat kan uw lichaam nog aan?…  Waar blijft de vrijheid en de prioriteit om zorgvuldiger met uw leven om te gaan? Tijd kan u niet inhalen .. tijd gaat aan u voorbij! U dient de tijd bewust te benutten. Wij hebben in het verleden al veel extra tijd en vrijheid mogen beleven door het toepassen van de “pomodoro techniek”.

Deze techniek laat toe u niet te laten afleiden in de tijd. De hersenen filteren gedurende 25 minuten dat wat u aandacht geeft en in tijd in eigen vrijheid benut tussen een tijdszone, een tijdslot, dat u zelf instelt: 25 minuten concentratie en 5 minuten pauze om meer prikkels te laten stromen.

Gebruik de volgende techniek als u uw tijd geconcentreerd en naar vrijheid wenst te benutten:

  • Zet een timer op 25 minuten. Doe vervolgens geconcentreerd dat wat uw intentie is op dat moment.
  • Na 25 minuten start u een timer van 5 minuten voor een bewust pauzeren van uw tijd.
  • Na 5 minuten start u opnieuw de timer voor 25 minuten geconcentreerde actie.
  • Na 4x deze cyclus neemt u een langere pauze van 25 minuten.
  • Daarna … start je een nieuwe cyclus, naar wens.

U kan hiervoor een keukenwekker gebruiken, of een app op uw computer of smart phone. De App die wij gebruiken is Focus Keeper van PIXO Incorporation. Doch je kan ook gewoon zoeken in de Apple App Store of in Google Play naar ‘pomodoro’.
Meer informatie over de ‘Pomodoro techniek’ kan u lezen op wikipedia

Hierbij nog een intuïtief ontvangen boodschap over het toepassen van ‘Tijdszones en tijdsloten‘ om ‘bewuster’ met de tijd om te gaan.

Kan u voldoende genieten?  En wat kan uw lichaam nog aan?…

Afleiding is er altijd … kijk even naar uw omstandigheden op de werkvloer, naar de weersomstandigheden, vermoeidheid, ziekte, mentale druk, enz .. Iedereen heeft steeds voldoende uitvluchten en verantwoording in gereedheid.

Waar blijft de vrijheid en de prioriteit (om) zorgvuldiger met uw leven om te gaan?

Tijd kan u niet inhalen .. tijd gaat aan u voorbij.
U dient de tijd bewust te benutten.
Tijd te benutten naar uw vrijheid!

Tijdszones en tijdsloten dienen om u de vrijheid te bieden dewelke u zoekt in het verliezen van uw tijd.

De tijd dewelke u voor uzelf bepaalt, brengt eveneens meer mogelijkheden om ‘tijd’ te realiseren en tijd over te houden voor uw relaties en uw acties.

Dit is een tegenstrijdige beweging! De tijd op slot zetten (tijdslot), de tijd stoppen?
‘Hoe kan ik dan meer tijd realiseren?’

Het gaat niet zozeer over de tijd, het gaat over wat u doet in uw tijd of met uw tijd.
Dit is uiterst persoonlijk en heel authentiek gericht, voor iedereen anders in de tijd te brengen, te beleven.

Wees in eerste realisatie niet dwingend tot: – doelstellingen, – efficiëntie, – actielijsten, – prioriteiten, – selecties, – consequenties, – overtuigingen, – keuzes, – resultaten, – uitdagingen, …

Nog voor u al deze intenties plaatst komt eerst uw methodiek! En in deze methodiek is de ondertoon uw vrijheid. Dat is de basis van waaruit u dit als bepalend gedrag in uw dag positioneert.

Niet uw dagindeling, doch uw indeling in het moment is voortaan nieuw in uw leven.
De kracht van uw moment is de tijd dewelke in elk moment beschikbaar is bewust te benutten.

De stroming van de tijd gewaarworden is een basisgegeven.
Uw lijfelijk weten stuurt dit aan naar een intense persoonlijke en authentieke beweging.

Bewuste vrijheid die stuwt op een bedding van oorzaak en gevolg drijven de mens tot een intens beleven.

Tijd benutten is bewuste vrijheid toepassen. Het codewoord is “CONCENTRATIE” en het menselijk brein kan dit niet lang volhouden. Daartoe is het belangrijk tijdsloten en tijdszones te benutten.

Wanneer u in uw tijdslot of tijdszone vrijheid ervaart, leeft u bewust in uw tijd.


Photo by Icons8 Team