Home is where the Murti’s are!

Murti’s zijn in het Hindoeïsme of het Boeddhisme cultusbeelden of afbeeldingen die gebruikt worden als concentratiepunt tijdens een persoonlijke meditatie of verinnerlijking.


Een ingewijde ruimte is voor het Hindoeïstisch geloof heel belangrijk. 

Hindoe tempels zijn opgericht na een eensluidend hindoeïstisch ritueel, de Bhumi Puja. In zo’n tempel kan je Murti’s terugvinden, zij vertegenwoordigen een krachtige energie vanwege de concentratie van energie. Een beeld geeft een vertegenwoordiging, een persoonlijke ervaring. 
En ‘beleving’ is dat wat mensen roept.

Een gebed, een aanbidding, devotie of meditatie bij een Murti wekt een gevoel van goddelijke liefde op. 
Er wordt wel eens gesteld dat wanneer u dat niet voelt, er geen gebed of meditatie is geweest.

Concentratie is een middel tot kennis. Soms is het moeilijk waar te nemen waar concentratie eindigt en meditatie begint, waar uw weten u bevrijdt van complexe gedachten. We noemen dat dan zelfoplossende concentratie waarbij aandacht voor ware liefde ontstaat.

De Thala in onze SO l’Orangerie, die stilte in het hart van de natuur opwekt, doet nu dienst als een tijdelijke verblijfplaats van 2 Murti’s, namelijk de murti van Mahavatar BABAJI en zijn gemalin Haidakhandishwari MATAJI, de shakti, de moedergodin. 


Deze vrouwelijke energie wordt gezien als de drijvende kracht achter alle drijvende energetische acties. De energie daarvan kan u helpen om te concentreren en te mediteren. 

Vanuit de aanwezigheid van deze Mahavatar BABAJI Murti (de vertegenwoordiging van het goddelijke, in wijze gerefereerd naar de religie van het hart), duwt de vibratie van uw concentratie en meditatie tot: 

 • handelen, spreken en het ondersteunen hiervan naar eerlijkheid
 • moraal en geloof te eerbiedigen
 • mensen te helen
 • troost te bieden
 • gericht tot rechtvaardige verlangens van de mens
 • gevoel van vrijheid op te wekken
 • verwerving van intellectuele kennis

Deze vibratie is gericht op de mens tot het beleven van:

 • standvastigheid
 • aanmoediging bij moeilijkheden
 • de kracht vinden uw wensen te kunnen beheersen
 • beheersen van uw zintuigen
 • streven naar de verwerving van wijsheid
 • emotie leren beheersen
 • hulp aanbieden

Eerder hoorde ik al dat meditaties bij zo’n Murti de wensen van de mensen tot waarheid brengt. De ene na de andere.

Daar zit volgens Babaji een verhaal achter: 

“Bij het streven naar het steeds volbrengen van de wensen en verlangens (the desires) gaat de mens steeds dieper voelen wat werkelijk een wens/verlangen is. 
Wanneer steeds al uw wensen tot waarheid treden gaat u meer en meer verlangens ontwikkelen, tot op het moment dat deze verlangens niet meer van belang zijn. Dan ontstaat er een persoonlijk inzicht en een bewustwording (loskomen van ego en onwetendheid) dat ‘begeerteloosheid’ toont en dit uw grootste wens wordt. 
Dan ontstaat zelfbeheersing in gedachten, in woorden en in daden. Dan kan de mens vanuit zichzelf bepalen dat hij zichzelf ongehechtheid heeft geschonken.”  BBJ – Juli 2019 

Wanneer de Babaji ashram (tempel) in Loenen (NL) in 1994 helemaal afbrandde stonden de Murti’s nog overeind, temidden van een cirkel waar geen vuur was aangekomen. 
Rondom de beelden lag het gebouw als een deken van roet om de Murti’s heen gespreid, een onwaarschijnlijke ervaring. Na de wederopbouw is de ashram in 1996 heropend.

Wanneer is een moment om bij zo’n Murti te zitten gunstig? Wanneer kan ik mij het beste hierop afstemmen?

De energie in de ruimte laat u toe hierop af te stemmen wanneer u:

 • uzelf hiervoor wenst open te stellen
 • helderheid van denken en evenwichtigheid in uw leven wenst te bekomen

En … deze vibratie kan bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen.

Voel u vrij deze beelden te begroeten in onze Thala!