JA leidt tot actie, NEEN leidt tot interactie!

JA leidt tot actie, NEEN ‘zou moeten leiden tot’ interactie!

Babaji: “Er is nooit een neen, de mens neemt het zich gemakkelijk door neen te accepteren.”

Neen is nooit standvastig, zoals een kind geen neen kent en grenzen aftast om tot interactie te zijn, te voelen wat het vermogen in zich draagt om tot succes te zijn, tot te bekomen wat het kind wenst.

Vanuit de geestelijke beïnvloeding is zo’n kind in onbegrip tot dat wat afblokt, dat wat neen veroorzaakt, en terecht. De mens blokkeert zichzelf en laat rusten wat vraagt naar interactie. Dit is een belangrijk gegeven daar neen nooit neen is! …

“Gebaseerd op waarheden dewelke de natuurwetten, de kosmische natuurwetten bepalen, is er een einddoel en een eindgegeven.

Doch begrijp dat dat wat u verklaart hierin bij ‘neen’ een opgeven is en de deur sluit tot interactie, tot verdere bewegingen en tot verder bereiken van dat wat in uw doel aanwezig is.

Onderzoek dit en zo weet u dat acties blijvend zijn en mogelijkheden binnen uw vermogen, wanneer u tot de interactie doorduwt.

Wanneer uw geloof, uw vastberadenheid, de ‘neen’ overheerst dan verdwijnt ‘neen’ in uw systeem ook aan die dewelke u dient te overtuigen, aan die dewelke voeling neemt met uw interactie en uw vastberadenheid.”

De mens is zwak als hij neen accepteert. Het is ook gemakkelijk om tal van deuren te sluiten, mensen weg te duwen door neen te zeggen. Het werkt als een excuus, een situatie oproepend dewelke verdere emotie blokkeert.

In de diepte is vooruitgang een universele wet!