Interview met een medium

Grace is een ‘boodschapper’ of ‘private messenger’ en ondersteunt de mens met intuïtief ontvangen boodschappen in hun persoonlijke en geestelijke ontwikkeling.


Spreekt u over uw mediumschap in publiek of tijdens uw consulten? 

Wie ik ben of wat ik doe dient de mens niet te overtuigen, de mens dient zichzelf te overtuigen. En met die vastberadenheid kunnen wij samen bergen verzetten!

Kijk, om het met de woorden van Raymond van het Groenewoud te zeggen: “Da’s al 25 jaar dat ik in ‘t vak zit … ‘k heb …, ‘k heb succes gekend, ‘k heb ellende gekend … ik heb ook mijn eigen pad te gaan.”

Kan u iets meer vertellen over dat mediumschap, hoe dienen wij dat te zien? 

De mens kan in deze tijd meer en meer gebruik maken van heel wat communicatiemiddelen. Je kan zeggen dat mediumschap achterhaald is, of dat het boodschappen zijn waar wij de woorden nauwelijks van begrijpen.

Dan zeg ik: Aanschouw het leven eens door de ogen van een medium. Ga nooit in discussie met dat wat groter is dan jezelf.  

Dat is één van de redenen waarom wij steeds de verantwoordelijkheid nemen om het evenwicht tussen logica en intuïtie te blijven ondersteunen. Het één kan niet zonder het ander …

Hoe ziet u dat mediumschap?

Ik hou ervan mensen te helpen, vooral als ze zichzelf wensen te helpen. ‘Get smarter about what matters to you!’

Ik voelde een connectie en de capaciteit om mensen te helpen, dat was voldoende om dit werk te doen.

Mediumschap overkwam mij, het werd sterker en sterker en ik kon en kan niet anders dan accepteren en dit door te zetten. Het was een beslissing die boven mijn vermogen te kiezen was. Toen ik wist dat het een manier was om mensen te helpen ben ik meer en meer in overgave gegaan.

Wanneer wist u dat u kon channelen? 

Om eerlijk te zijn was er dit al in mijn kinderjaren, altijd op de achtergrond.
Ik voelde een dualiteit in mij waartegen of waarmee ik sprak.
Ik ontdekte pas later dat ik toen bezig was met wat men nu soms noemt ‘remote viewing’.

Wat is remote viewing? 

Van op afstand kijken naar een verre of ongeziene situatie. Informatie geven over waar, wat en hoe zonder dat je zelf op die plaats bent geweest. Het blind kijken naar situaties.

Mijn kinderen lachen er nu nog om; ‘ons mama kan meer zien met haar ogen dicht dan met haar ogen open’…

Ach … in werkelijkheid is het relatief … of het nu via rooksignalen, de postduif, de computer of het internet komt. Over de informatie komende vanuit mijn ‘kanaal’ weten wij dat wij soms een heel jaar lang de tijd nodig hebben om deze gegevens en de energie ervan te integreren.  De vibraties dienen werkelijk door te dringen in ons systeem, alsook de woorden.

Waarover gaan de boodschappen? 

De boodschap gaat over u en uw omgeving, over hoe frequenties doorstromen in uw dag en, terwijl de wereld vol zonde en zorgen is, om in uw eigenwaarde te kunnen blijven staan.

Woorden ‘hoe lief te hebben’ en ‘geduldig te zijn’ en dit met een kracht dewelke duidelijk aangeeft om het nog niet op te geven. De boodschappen en informatie laten u toe om te begrijpen en te groeien als mens.

Klopt het dat uw partner altijd aanwezig is tijdens deze boodschappen? 

In onze coachingstrajecten is hij steeds aanwezig bij een channeling. De boodschappen worden niet altijd onmiddellijk begrepen, het taalgebruik is soms ook wat ‘ongewoon’.

Jozef zorgt ervoor dat er tijdens een channeling al een kort verslag wordt gemaakt, een samenvatting waar de ontvanger dadelijk mee aan de slag kan na het consult. Ook stuurt hij een link door van de geluidsopname zodat er op het moment zelf geen afleiding dient te zijn voor de ontvanger.

De eer is eerder aan hem, hij omarmde mij en gaf mij het vertrouwen om, met zijn ondersteuning, hierin totaal te verdiepen.  Hij leek voorbestemd en op mijn pad gezet om mij te begeleiden in een leven als medium. Ik kon dit niet tegenhouden, de stuwing was te groot. Met zijn zorg en energie aan de zijlijn werd ik sterker en sterker. Ik ontving en voelde het comfort om een medium te zijn, dankzij hem. Uren heeft hij geluisterd naar verklaringen en begeleidende richtlijnen. Hij bestudeerde alle “isme’s” (religiën) en de kosmologie om mij te kunnen ondersteunen en te begrijpen in deze bijzondere beleving.

Wat was uw eerste boodschap?

Mijn eerste boodschap weet ik niet meer precies, ik herinner mij nog wel mijn eerste ervaring in publiek. Ik weet nog precies waar ik zat; iemand stelde een vraag en het antwoord was er nog voor ik kon nadenken; het leek of ik ineens werd overgenomen en mijn vermogen om zelf te spreken verloor.  Ik stelde anderen en vooral mezelf de vraag, heb ik dit nu gezegd?

Later die dag was er een quiz op de Radio over Napoleon, alle antwoorden waren er nog voor ik de vraag geïntegreerd had in mijn gedachten, een bizarre ontdekking in mezelf, want persoonlijk kende ik de antwoorden niet.

Het hielp mij te overtuigen dat ik in overgave was. Vanaf dat moment heb ik geleerd hoe dit te beheren en beheersen.

Flexibiliteit en overgave zijn de peilers, al kan dat ook gevaarlijk zijn. Het voelde warm en liefdevol, als heimwee, dat is een belangrijk kenmerk.

Ontvangt men altijd een antwoord op een vraag?

Mediumschap is meer dan een specialiteit of een vak beoefenen, het is een levenswijze.

Een medium is iets of iemand die tussen beiden komt, het ene met het andere verbindt, niet meer dan dat.
Een medium kan je zien als een soort ‘investigator’; het vraagt de mens om ‘open minded’ te zijn.

Zo nu en dan heeft de mens verwachtingen en wat je in zo’n channeling hoort is niet altijd wat een mens wenst te horen, wel kan voelen of weten. Soms hoort men zaken die men moet horen en waarop men niet altijd zit te wachten. Zo kan een channeling mensen behoorlijk van pad doen wijzigen. Er kan een ander gebied en focus van je gevraagd worden, wees dan open om dit te ontvangen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Maak vooral een lijst met vragen voor je komt. Het gebeurt dat mensen door de beleving vergeten te vragen wat ze werkelijk wensten te weten.

De gehele channeling wordt voor je opgenomen zodat je er op een later moment rustig kan naar luisteren.

Interessant is om je een channeling te laten adviseren door iemand die er al één ontvangen heeft.

Zorg ervoor dat je een connectie voelt, dat versterkt je vermogen om de ontvangen woorden te integreren. Woorden zijn heilzaam. Wees zorgvuldig met je vragen.

Welke misvatting wens je uit de wereld te helpen?

Misvattingen over een medium zijn:

  • … weet en ziet altijd alles,
  • … weet precies wat en wanneer er iets gaat gebeuren,
  • dat er is geen vrije wil is,
  • ze geven lotterij nummers,
  • ze genezen ziektes,
  • geven uw datum van overlijden,
  • maken altijd contact met overledenen.

Het leven is veel meer dan de behoefte van de mens.

Is een boodschap dan nog reëel?

Zie het als een visie, gebaseerd op de geestelijke gezondheid. Soms is er een visoen, soms niet.  Er zijn altijd woorden …

Het is de beste raad die je kan ontvangen om u in een richting te duwen om uzelf te ontwikkelen en uw eigen geestelijke evolutie te omarmen.

Het is goed om duidelijkheid te ontvangen van derden, ook al weet je zelf voldoende. Een kapper knipt zijn eigen haar niet, een dokter opereert zijn eigen pancreas niet.

Dank u, het lijkt mij gunstig om eens te luisteren naar een persoonlijke boodschap.

“Ik omarm u in elke daad, in elk woord, waarin u de intentie en het geloof koppelt. Ik dank u voor uw inzet en weet daarin mij te omhullen, zoals het woord u verklaart.” – Babaji

In liefde,

Grace.