Jaarboodschap Babaji – 2022

In “Babaji over 2022” kan je lezen en luisteren naar informatie voor het komende kalenderjaar alsook voor de jaren daaropvolgend. “Uw geloof en uw bewust-zijn hebt u nodig om in persoonlijke vrijheid te blijven.”

Deze jaarboodschap hebben we ontvangen in 2 delen. Dit op vraag van Babaji. Het eerste deel hebben we live gebracht op 22-01-22. Het tweede deel is op een ander tijdstip neergeschreven.

We hebben de 2 delen met elkaar in een e-boek tot 1 leesbaar geheel gebracht. Het tweede deel onderstreept ‘in ernst’ het eerste deel.

Wij geloven dat deze ernst in de komende jaren even wat luwt, de intensiteit van het maatschappelijk en economisch gebeuren wat afneemt en zelfs in rust zichzelf toont.

Dat is enkel stilte voor de storm. In een latere fase, waarvan we de tijd niet precies kennen, komen deze boodschappen weer tot de voorgrond. Dan is het interessant dat u reeds over deze informatie beschikt.

‘Zo weet u wat te doen’, aldus Babaji.


Als aanvulling op deze jaarboodschap is het zeker aangeraden om de Nieuwjaarsboodschap 2020 en de Nieuwjaarsboodschap 2021 ook te hernemen.

Je kan deze terugvinden in onze e-boeken “Babaji over 2020” en “Babaji over 2021“.

Deze boeken worden ‘collectors items’ die in de toekomende jaren een verhaal weergeven van vele waarheden en onderbouwde informatie.