Onder de radar

Naar aanleiding van een toenemende ongerustheid, o.a. over de vaccinaties en de druk daarrond die we opmerken via verschillende kanalen en ook bij persoonlijke consulten hernemen we hier enkele stukken tekst uit boodschappen die Babaji ons gebracht heeft.

Zoals altijd is het aangeraden om Babaji’s boodschappen meermaals te hernemen. 😉

Hoe dien ik in dit leven te staan, in deze tijd staande te blijven?

‘Rust en waakzaamheid dient uw natuurlijke houding te zijn in dit onbewuste veld waarin u momenteel verblijft.’

Wat is het doel, het nut van dit alles?

‘De mens is in zijn ontwikkeling in de uitdaging (om) tot groei te zijn. Dat wat dwangmatig is, beperkt de mens en de mens beperkt elkaar, ieder tot ieder. Keuzevrijheid is een beleving naar waar u groeit en dewelke u vraagt dynamisch te zijn en concreet te zijn. De mens leert dit, vangt aan dit te leren.’

Was deze ‘pandemie’ dan voorzien?

‘In de afgelopen tijd, en dit was voorzien, heeft deze beleving collectief de aanzet gegeven om de instroom te voorzien (om) tot een transparant leven te treden, tot verrijking van de geest te zijn, te bekomen.’

Wat is de valstrik?

‘De mens heeft zich vastgezet. De mens is verstrikt in elkaars gedachten, in elkaars denken geraakt. Het is een collectieve valstrik waarbij irrationele dwanggedachten de mens beperken, daar ‘DE WERELD’, in grote letters, zich vastzet en de gedachten beïnvloed worden door gedachten.’

‘De mens dient te leren in eigen beleving, meer in eigen zijn te treden en niet vast te zitten in gedachten dewelke elkeen en elkaar beïnvloeden.’

Hoe pak ik dit aan?

‘Het is oprecht (om) naar eigen waarde te zijn en het continue proces van geven vanuit een eigen waarde te laten ontstaan en niet vanuit de valkuil van de beïnvloeding van elkaars gedachten.’

‘Het is een belangrijk gegeven dat de mens vraagt (om) dicht bij zichzelf te verblijven en doorheen deze collectieve beïnvloeding niet in de valkuil te stromen.’

‘Bereidt u voor op tal van constructies dewelke de uwe niet zijn. U begrijpt dat het belangrijk is daarin een vorm van concentratie te brengen, wilskracht aan te spreken. Deze houding bepaalt wat er gebeurt. Wanneer elkeen meestroomt op onderdrukte gedachten, op misvormde gedachten en deze van emotie, bezwijkt u onder het collectieve net.’

Over het overkoepelende en overheersende gevecht …

‘Verstrikt in macht, overmacht en eigen overheersing, heerst dit duel tussen het goede en het kwade waaronder u lijdt en waarin u vast zit wanneer u collectief denkt. De intentie is (om) ruimtelijk te zijn en de angsten dewelke u draagt los te laten.’

Wat is uw visie over de vaccinatie tegen dit virus?

‘Ik raad u af. – Ga niet in een collectief zijn. Laat u niet misleiden door het gevecht en het leiderschap waartoe u niet behoort. De mens heeft dit niet nodig. De mens is zelfhelend. De mens is in zijn ontwikkeling stuwend naar gezondheid.’

Kan het zijn dat het verplicht gaat worden?

‘In elke vorm, in elke beweging heeft de mens het recht te weigeren. Vandaar dat de invloed van transparanteren en keuzevrijheid versterkt dient te worden in de toekomende tijd. Het is daar waarnaar uw gedachte dient te stromen en waarnaar u collectief rijkt.’

‘Wanneer u voelt in de komende tijd dat men van u iets verwacht, herbron u. Laat u niet misleiden in deze valstrik waarin u aansluit op een collectief verwachtingspatroon, op misbruik algemeen.’

‘Wanneer u wordt uitgenodigd aan dit (vaccinatie)buffet, wees niet de eerste, ga niet mee in de beweging dewelke de mens maakt. Ik verklaar u, het buffet wordt aangevuld, waardoor u onderzoekend kan zijn op het tempo van uw aanpak, mogelijk zelfs na uw estivatie (zomerslaap) aan het einde van het jaar, u te wekken, waarin aanpak helder gebeurt.’

De boodschappen die je kan lezen in ‘Babaji over het jaar 2020’ en ‘Babaji over het jaar 2021‘ zijn zeer belangrijk. Zoals Babaji zelf zegt: ‘Herneem mijn woord.’

‘Ik vraag u, herneem mijn woord, voel u belangrijk, u bént belangrijk, voor uzelf en voor anderen. Concretiseer dat en leef in uw eigen vrijheid., nu meer dan anders. Bereidt u voor daarin te staan zodat u niet verwikkeld raakt in het nest dat niet het uwe is.’

Hoelang duurt dit nog?

‘Het is nog niet gedaan! Er sluit een gegeven van macht in tot de mens en dit creëert een groepering in onderdanigheid en onmacht. Dit creëert een vormgeving waarin een dualiteit ontstaat waarbij verschillende groeperingen niet met elkaar kunnen zijn, waarbij dit de mens opzet tegen elkaar, waarbij verdeeldheid wordt gecreëerd gekoppeld aan bewustzijn, aan tolerantie, acceptatie en opstandigheid.’

Ook dit heeft hij ons deze week (07/2021) nog bevestigd: ‘De verdeeldheid zal nog versterken. Dit heb ik reeds in de boodschappen bij de aanvang 2020 en 2021 gebracht. En ik zeg u: De verdeeldheid zal in toekomende maanden nog verder sterk veruiterlijken.’


Ons advies
Hou moed, blijf ‘onder de radar’ en dicht bij jezelf.
Geef vooral aandacht aan jezelf en pak je eigen leven aan.