Psychisch lijden ontkomen

N.a.v. van een artikel in de krant vanmorgen over ‘hoe het psychish lijden, dat kan ontstaan in quarantaine, te ontkomen’. 

En toen fluisterde hij tot mij het volgende: “Vervoeg u in het Christusbewustzijn! Weet u wat dat betekent? 

Wees sereen, nederig, aandachtig, goedgelovig, dienstbaar, stil, in de wetenschap dat uw diepste kern een gevoelskracht bezit.

Wees overtuigd dat leven een voedingsbron is dewelke u stuwt tot evolutie van fysieke vooruitgang.

Daar waar een technologische afdruk zijn sporen tot gezond gedrag nalaat.

Daar waar u in het weten gelooft dat het leven goed is, dat wat uit u stroomt een vol leven toont

vol van goedheid, vriendelijkheid, oplicht en in elke sprankel zichtbaar is.

Daar waar leven echt is, waar bewust leven een evidente houding vertoont.

Iedere vorm van leven is onderweg naar een Christusbewustzijn waarbij het leven onderweg zijn pijnen, emoties, persoonlijk lijden, onbegrip en bedrog ontmantelt, tal van ballast loslaat te richten tot het ene noodzakelijke, uw innerlijke waardevolle kern te zijn.

Daar waar liefde als een waakvlam in u verblijft.”

Babaji – 19-03-2020