TerreurALARM… versus… KnuffelALARM

OK! We worden wakker geschud, dat is een feit dat zeker is … angstige mensen over de vloer die op gesprek … op zoek zijn naar rust … omdat ze vanwege de collectieve onrust … zichzelf zijn kwijtgeraakt …. werkelijk iedereen is van de wereld.

En wat zijn wij goed in het scheppen van verwarring, het laten ontkrachten van veiligheid in onze eigen cocon. En dit meestal vanuit een speculatief gegeven.

Het is niet eens onze eigen oorlog.

Oh dierbare overheid, kijk uit! De IS strijders zijn spraakmakend met hun 50.000 leden tegenover miljoenen mensen in de hele wereld.
Ik hoorde iemand zeggen: ‘We are living in a fucked up world’ en ik kan met zekerheid zeggen: ‘It’s all about evolution!’ …

Wij zijn in een periode beland van uitzonderlijke veranderingen. Vele fundamentele systemen, zoals onder andere het klimatologisch systeem, het energiesysteem, het financieel systeem, enz. getuigen van enige complexiteit en verwarring, ik zou bijna zeggen ‘ontgronding’.

In mijn praktijk ervaar ik dat mensen in conflict zijn met deze verstoringen die, elk op zichzelf, tijdelijk heel ingrijpend zijn voor ieder mens.

En al deze systemen en hun samenkomende gebeurtenissen kunnen wij niet meer plaatsen in een correcte context.

Koppel daaraan nog wat uit de hand gelopen, zogezegde religieuze, machtsspelletjes. Die maken het er niet beter op. Aan wat zijn wij ons hart verloren?

Kunnen wij stellen dat de geschiedenis zich herhaalt?

Dat regeringen veel investeren in het voeren van oorlogen, lees, bijna tot het faillissement toe, reikt al terug naar Egyptische tijden. Stakingen, veranderingen door voedseltekort, alsook economische ineenstortingen waren hiervan een gevolg. Dit bracht de mensen in opstand… en zo ook nu… Inderdaad, laten wij wijs wezen en ons houden aan de uitspraak: ‘it’s all about evolution!’

We zijn in de voorbije jaren getuige geweest van sterke ombuigingen in ons systeem, nationale rampen, planetaire obstructies, oorlogen en economische inslagen..

Vooral nu wij zo afhankelijk geworden zijn van deze systemen treft het ons regelrecht in onze angst. En het is nog maar een begin… hoor ik in de tunnel weerkaatsen, ook de aarde is niet altijd hartelijk voor zijn bewoners.

Zijn wij dan vijanden van elkaar en van de aarde?

Zo komen in de toekomst meer en meer mensen in opstand, richten zich tot maatschappelijke mobilisatie en tonen overheersend hun mening. Ze zetten zich letterlijk en figuurlijk in beweging, demonstreren de vrede. Allemaal op zoek naar dat ene geloof: “De religie van het hart’!

Ik blijf het zien als ‘invloeden’ die onze evolutie bepalen. Meer daarover in onze trainingen Kosmologie (link)

‘Tracht niet het verleden in het nu te verwerken, het verwerken van het verleden ontmoet u wanneer u stappen zet in de richting van vooruitgang. Zo confronteert deze beweging spontaan de juiste houding tot elkaar!’ BBJ 11/2015

Waarom dan een KnuffelALARM!

Er is al heel wat te doen geweest rond het KUS alarm van Jozef en mij… In opdracht, ter voorkoming van de druk die het werk op ons legde, stelde onze grote vriend BBJ voor om elkaar elk uur te kussen.

Al snel vlogen de uren voorbij en raakten wij afgeleid van de tijd… tot Jozef een alarm op zijn telefoon (Logica!) installeerde dat elk uur berichtte het kussen uit te voeren.

Ik bespaar jullie de details… ervaar zelf hoe leuk dit is… of hoe gênant bij momenten.

Gepast en ongepast in trainingen en tijdens zakelijke gesprekken, dat wel, doch het kus alarm werd niet genegeerd.

Confrontaties en leuke ervaringen, het heeft ons werkelijk in aandacht tot elkaar versterkt.

Zo roep ik bij deze iedereen op om een KNUFFEL alarm te installeren. Al doe je het maar om de 2 uur. Knuffel elkaar en bekom de positieve vibe door te geven. Volg de intentie van uw hart en toon het aan elkaar!

Of kussen als een professional, ga je gang! Maak de wereld beter!

Hartelijke groet,
Grace Cools
SO Connected Coaching