Think YES First!

“When people say NO, they are scared to say YES!”

(Wat dit brood met de tekst te maken heeft … lees je onderaan deze tekst. PS: Het lang brood is van Grace 😀)

We gebruiken ‘Nee’ te veel als een beschermingsmechanisme, vooral in situaties waarin we ons kwetsbaar voelen of angst hebben voor de mogelijke negatieve gevolgen van het ‘Ja’ zeggen.

De angst voor afwijzing, mislukking of verlies zit diep in ons geheugen en zijn meestal voortkomend vanuit ervaringen uit een ver verleden.

Jammer genoeg kan dat ons weerhouden om ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden.

Dat leggen we graag aan BBJ voor:

Waarom doen we dat, eerder ‘Nee’ dan ‘Ja’ zeggen?

“Het uiten van een negatief antwoord geeft de mens het gevoel van controle. Wat tegenstrijdig is aan de werkelijkheid.  Zodoende tracht de mens met deze defensieve reactie het moment te bewaken en potentiële risico’s te vermijden.  Risico’s dewelke gepaard gaan met het accepteren van veranderingen alsook het aangaan van nieuwe kansen.  De mens is er zich niet altijd van bewust dat er achter iedere afwijzing een diep verlangen zit naar groei, evolutie, verbinding en de hoop op bevestiging.” – Babaji –  

Is dit de reden waarom sommige mensen zich eerder negatief dan positief opstellen in het leven?

“Bevestigend in het leven staan gaat verder dan enkel Ja zeggen.  De mens leert zich kwetsbaar op te stellen bij een bevestiging. Het betreden van een onbekend terrein (de Ja) vraagt de mens (om) uit de eigen comfortzone te stappen en zodoende persoonlijke groei te ondersteunen. Het betreden van een onbekend terrein ziet de mens als het bekende terrein te verlaten, wat niet geheel correct is.” – Babaji – 

Dienen we dan altijd ‘Ja’ te zeggen?

“Vooreerst is het van belang de empathie voor de innerlijke strijd te omhullen. De mens voelt een conflict tussen de angst voor wijzigingen en de drang naar persoonlijke ontwikkeling. Dit conflict draagt reeds de afwijzing. 
Wanneer de mens tot dit inzicht komt zal men gekoppeld aan een diep verlangen altijd voor evolutie kiezen.

Innerlijk verlangt de mens naar tal van kansen voor zichzelf. 
De mens verlangt ernaar (om) een zinvol leven te beleven. 
De mens dient ervoor te kiezen, het bevestigende te zien als een kracht aan nieuwe mogelijkheden voor zichzelf.” – Babaji –

Wat als we dan toch nog ‘Nee’ zeggen?

“De mens dient het ontkennen (het Nee zeggen) te beschouwen als een tijdelijke reflex. Een reflex dewelke duwt tot het onderzoeken van de ontkenning voor zichzelf. 
Zoals in mijn woord weergegeven, is het van belang de innerlijke strijd te begrijpen en hiervoor liefde te voelen.  Dit kan door het creëren van een veilige omgeving waar mensen zich vrij voelen en bereid zijn (om) hun angsten te voelen en hun twijfels te uiten. Waar mensen de moed vinden (om) bevestigend te zijn aan alle kansen dewelke het leven te bieden heeft.” – Babaji –

M.a.w. een veilige omgeving … Zijn onze Golden Weekends daarvoor geschikt?

“Natuurlijk, het geeft in kleine kring de gelegenheid (om) een veilige zone sterk te positioneren tot de mens, naar aanleiding van de inhoud te reageren en het leven bevestigend te omarmen.  Het leert mensen het innerlijk conflict te onderzoeken, op iedere wijze de mens dat voelt.

Het geeft de gelegenheid tot het accepteren van vernieuwing en mogelijkheden dewelke de ervaringen symboliseren.  Eveneens kan de ervaring van het ontmoeten van nieuwe mensen alsook nieuwe situaties het perspectief sterk verbreden.” – Babaji – 

En nog dit:

Bevestigend in het leven staan kan de mens leren.  Het stimuleert de evolutie, groei en persoonlijke ontwikkeling. Het opent een deur naar het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.

Bevestigend in het leven staan laat de mens nieuwe kansen en avonturen omarmen dewelke anders mogelijk aan hen voorbijgaan. Het leert nieuwe hoogten te bereiken.

Bevestigend in het leven staan stimuleert verbindingen en duwt de mens tot samenwerking. De mens kan hierdoor zijn verbindingen en zijn relaties versterken.

Samen deelnemen aan een gedeelde ervaring kan leiden tot diepere banden en waardevolle samenwerkingen.

Bevestigend in het leven staan laat de mens toe optimistisch te zijn. De positiviteit van de bevestiging creëert een houding tot acceptatie en voorziet kracht bij uitdagingen.

Bevestigend in het leven staan voorziet de mens meer zelfvertrouwen, het vergroot het gevoel meer aan te kunnen in het leven. Het toont de mens in staat te zijn tot actie en ondernemen. 

Bevestigend in het leven staan geeft actief vorm aan een gevoel van eigenwaarde en versterkt de controle, in tegenstelling tot wat de mens denkt. 

Bevestigend in het leven staan verrijkt elkeen. Het leert de mens zijn aandacht te verbreden en het helpt de mens de totaliteit van het eigen potentieel in het leven te benutten.”

 – Babaji – 19/5/2024


Laten we eerst ‘JA’ denken alvorens wij onszelf uitspreken.

Het geeft ons een andere beleving en het laat ons toe om onze ‘Nee’ te onderzoeken.
Laten we ervoor zorgen dat er in ons hoofd geen ontkenningen ronddwalen, ontkenningen dewelke ons trachten te verblinden met angst en onzekerheid.

Toen ik vanmorgen deze tekst aan het schrijven was ging Jozef een brood bakken; dat brood bleek wat klein te zijn … waarop hij tegen me zei; “Anders kan jij ook nog een brood bakken?” en ik dacht … en dacht …  Ik kon natuurlijk geen ‘Nee’ zeggen bij het schrijven van deze tekst, dus ik zei ‘JA’ dat kan ik doen. 

Ik bevestigde en nu hebben we 2 kleine broden met 2 verschillende smaken. 😅

Wens jij ook meer ‘JA’ tegen het leven te zeggen dan helpen wij je daar graag mee.
Wij verwelkomen je graag op één van onze Golden Weekends.

Voor meer informatie en thema’s: Ik zeg Ja tegen een Golden Weekend! Ik zeg Ja tegen mijn persoonlijke ontwikkeling.

Van harte welkom, 
Grace & Jozef


PS/ Zeg ook YES tegen onze BBQ op zondag 2/6 en zondag 7/7,