AHIMSA

Hoe positief sta jij in het leven?
Het is een intrigerende vraag, ééntje die we onszelf af en toe echt moeten stellen.
Eigenlijk een doodgewone vraag, al is het ons, meestal door omstandigheden, zo moeilijk om iedere dag positief in het leven te blijven staan.

Er zijn echter wel wat trucjes voor, trucjes die we zo nu en dan tijdens onze Golden Weekends leren toepassen.

AHIMSA is als een erecode voor een positief leven.
Ahimsa staat voor ‘geen geweld’ of ‘niet schaden’.

Ik hoor het mijn yoga coach iedere week zeggen;
‘Ahimsa Grace’ – ‘pas de violence, Grace’.

Ze zegt dat natuurlijk om goed mijn balans te kunnen houden tussen het denken en het lichaam. Om het snelle denken en de traagheid van het lichaam met elkaar te laten communiceren. Geen enkele oefening te bruuskeren.

In de wereld van yoga kunnen de Niyama’s en Yama’s* ons inspireren om een deugdzaam leven te leiden.

Laten we eens dieper ingaan op ‘Yama’, specifiek AHIMSA, geweldloosheid, waarbij positiviteit en rust centraal staan.

AHIMSA – (pas de violence!)
We kunnen het op verschillende manieren in ons leven toepassen.

POSITIEVE GEDACHTEN

We kennen het allemaal, onze negatieve gedachten…!
Wel, helpen deze gedachten ons echt vooruit? Dat is een vraag die we ons regelmatig dienen te stellen.

Wanneer we AHIMSA toepassen op onze gedachten dan is het van belang welke gedachten wij wensen te verwoorden, namelijk deze gedachten dewelke ons wel degelijk vooruit helpen.

Liever voor onszelf zijn en af en toe een positieve liefdevolle gedachte voor onszelf, is AHIMSA toepassen op onze eigen gedachten.
Positieve affirmaties zijn daarbij een hulpmiddel.

TAALGEBRUIK

Dit gaat over wat we wel of niet uitspreken, hoe we het overbrengen, de manier waarop we het uitspreken en de vorm.

AHIMSA op ons taalgebruik betekent; werkelijk horen wat men zegt, zonder oordelen, meer complimenten geven en rustig spreken, meer vrijheid in iedere communicatie brengen alsook liefdevol praten met elkaar.
Eerlijkheid voorop!

LIEFDE VOOR UW LICHAAM

Wanneer ons lichaam al pijnlijk aanvoelt hebben wij de neiging om ons lichaam nog wat extra te pushen. Te forceren.

We gaan soms te ver, het is belangrijk om eigen grenzen te accepteren.
Om te luisteren naar het eigen lichaam.

Wanneer we durven om een stapje terug te zetten dan hebben we achteraf minder last van vermoeidheid en zijn we meer in balans dan wanneer we onszelf voortdurend teveel uitdagen.

Het gaat over het communiceren met het lichaam, goed zijn zoals we zijn.
Weinigen onder ons zijn opgegroeid met de boodschap ‘je bent goed zoals je bent’.
We kregen bewust en onbewust, expliciet en impliciet, verbaal en non verbaal, continu boodschappen waarin ons duidelijk werd gemaakt dat we ‘niet goed genoeg’ waren.
Dit ‘niet goed genoeg’ gevoel over onszelf stopten we diep weg. Onbewust leerden we strategieën aan om hiermee om te gaan, zoals nog harder ons best doen of ons juist verstoppen. Dit werden patronen en die blijven ons achtervolgen, zelfs als we volwassen zijn.

Ons comfortabel voelen doen we met stappen in AHIMSA te zetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

BEWUST IN HET LEVEN STAAN

Vroeger dacht ik altijd dat wij volgzaam dienden te zijn aan onze ouders. Was ik daar even verkeerd…
Ik ken veel mensen die juist doen wat ze altijd al gedaan hebben omdat de ouders het ook zo deden.

Hoeveel mensen zijn zich bewust van wie ze zijn?
Hoeveel mensen zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten?

AHIMSA gaat niet over perfectie, het gaat over bewust in het leven staan, met alles wat we hebben. Met onze talenten genieten van het beste leven, het meest bewuste leven.
Bewustzijn is lief zijn voor onszelf en lief zijn voor anderen. Daarbij al onze kwaliteiten gebruiken.
Zingeving gaat ook over het inzetten van onze kwaliteiten ten goede van onszelf en anderen.

Ken uw kwaliteiten!

Breng meer AHIMSA in uw leven!

Grace.


Ook tijdens ons volgend Golden Weekend op zaterdag 25/05 en zondag 26/05, met als thema “Esthetiek & Aantrekkelijkheid“, gaan we dieper in op dit thema. Het is niet dat wat u bent, wie u bent, wat u bezit, waar u bent of wat u doet wat u gelukkig of ongelukkig maakt …

Het is dat wat u uitstraalt wat bepaalt hoe u denkt en hoe u voelt! 

“Het lijkt alsof de handeling volgt op het gevoel. In werkelijkheid gaan handeling en gevoel samen. Aantrekkelijkheid en esthetiek gaan hand in hand, het is een indirecte weg om uw gevoelens te reguleren, te herprogrammeren.”  – Babaji

Wie durft het aan om ‘de werkelijkheid’ achter aantrekkelijkheid en esthetiek te onderzoeken voor zichzelf?

Ahimsa – pas de violence. >> Golden Weekend “Esthetiek & Aantrekkelijkheid