Wie gelooft er in leven na de dood?

We starten onze sessies rond ‘kosmologie’ steeds met de vraag: ‘Wie gelooft er in leven na de dood?‘ Meestal volgt er dan een standaardreactie: ‘Ik geloof niet dat er leven na de dood is’? Trouwens hoe kunnen wij dat als mens weten als wij dat niet bewust kunnen ervaren?

Vreemd genoeg stellen wij steeds aan het einde van de sessies vast dat deze vraag overbodig geworden is!

In het benutten van een gevoel van weten en logica wijzigt het inzicht!
De evolutie van de mens bestaat gewoon, hoe kan het ook anders…

Wat betekent dat eigenlijk, wat betekent de ‘kosmologie’?

Dat kan van alles zijn als je er geen verstand van hebt en het gevoel niet met de logica verbind.
Het is van doorslaggevend belang hoe groot de kennis van de waarnemer is en hoe elkeen inzicht en eenvoud aan zijn eigen realiteit kan koppelen.
Gemakkelijk zou je zeggen, je gelooft het of je gelooft niet…

De meeste nuchtere mensen realiseren zich dat het kontakt met zielen gelinkt wordt aan het paranormale, het spirituele, waarbij dit een begrip is voor charlatans en andere spirituele geschiften.. zwevende wezens en wezens dewelke niet behoren tot de aarde…
Bij de meeste mensen is deze vraag een stuk moeilijker om aan te nemen, of er wel of niet leven na de dood bestaat!
En op dit moment zien er zovelen het nut er nog niet van in. 

Grappig genoeg duidt de evolutie van de mens er op dat er voor iedereen een vorm van ontwaken in bewustzijn is.
En dat vroeg of laat iedereen de afstand dichter bij de kennis brengt! Ervaring bekomt weten!
Toch is er veel bekend van het ‘hiernamaals’! Waar komt die informatie vandaan?

De Kosmologie is een buitengewone betrouwbare bron, met gedetailleerde waarnemingen over de evolutie van de mens!

Is het belangrijk te geloven dat er leven na de dood bestaat? Dat reïncarnatie inderdaad bestaat?

Wij denken van wel! En dat heeft namelijk nogal wat consequenties, wij vinden het zo belangrijk dat wij gemeend zijn te bekennen en te vertellen dat dit onderwerp, de kosmologie, met goede redenen onderbouwd, serieus te nemen is!

Wij vinden het nuttig onszelf daar publiekelijk over uit te spreken zodat elkeen de kosmologie leert te begrijpen.
Belangrijk omdat er in het leven zaken, gebeurtenissen, voordoen dewelke wij onvoldoende begrijpen en dienen te onderzoeken!
Belangrijk omdat de mens steeds voldoende voeding vindt in het ontdekken van het leven!
Belangrijk dus omdat het inhoudt dat wij op aarde niet alles begrijpen!
Belangrijk omdat we onze verantwoordelijkheid dienen te nemen in eigen oorzaak en gevolg!

Dat trachten wij vaak te vergeten in onze enorme haast om vooruitgang te boeken, terwijl we niet alle consequenties daarvan doordenken, weigeren te zien…
Omdat het ons kan katapulteren naar ontwikkeling en een nieuwe fase in aarde-vooruitgang!
Omdat het voor ons werkelijk een noodzakelijke groeistuip kan betekenen die we als beschaving nodig hebben, bereid te zijn tot bewustzijnsverruiming!

Hoe dan ook is het de vraag of de mens hier in alle opzichten zelf de controle over heeft!
De mens dient zich oprecht af te vragen waarom dat zielengegeven ons zo veel bezighoudt en toch nog zo onbekend is?

Laten we de kosmologie zien als een geschenk en een unieke kans tot zelfreflectie!

Het is hoog tijd om de sluiers op te lichten en enkele onduidelijkheden helder te maken.
Het geeft de mens ruimte, letterlijk in veel ruimte te zijn. Ruimte in de evolutie om steeds verder te ontwikkelen.

Luisteren naar de ‘kosmologie’ zal ons misschien een moment kleiner maken als we door nieuwe kennis beseffen dat we op enkele en misschien zelfs op vele terreinen onvoldoende vooruitgang hebben geboekt of verkeerde wegen zijn ingeslagen.
Soms ook verkeerde keuzes maakten.

En misschien zal het ons ook doen beseffen dat er structuren op aarde bestaan die de gang naar de volgende stap van ontwikkelen om allerlei redenen hebben wensen uit te stellen of te voorkomen.
Deze sessies zullen confronterend zijn, en daarom des te meer de moeite waard!

Het is goed om eerst in ieder van ons, bewust te worden van een grotere realiteit. Dat is geen lichtvoetig werk maar vereist inspanning en kritisch gedrag.

Tijdens deze sessies tracht ik vanuit interesse en logica, vanuit mijn blik als ingenieur te kijken, een blik die niet vrij kan zijn van gevoel en intuïtie omdat de kosmologie nu eenmaal veel te groot is voor een mens om te bevatten.
Sterker nog, aansluitend in deze sessies ontvangt u een geestelijk stem tot de aanwezigen persoonlijk gericht.
Hoe dan ook, de mens dient te begrijpen dat deze informatie gedeeld dient te worden, gedeeld en besproken. Gedeeld, besproken en onderzocht, met logica gevoed.

Wij geloven dat dit de enige denkbare weg is tot vooruitgang en in dit gegeven betekent dat de vooruitgang van de mensheid en de evolutie op de planeet die zij bewoont.
Voor elkeen is het een persoonlijk traject van bewustzijnsverruiming.

Een reis doorheen de evolutie van bij het begin van alle leven in het universum. Een reis die wij allemaal maken en delen met elkaar, in gedachten en wellicht spoedig in bewust werkelijk waarnemen.

Laat deze sessies van de ‘kosmologie’ een gevoel van voldoening in uw cellen opwekken, tot ontwaken te treden van een persoonlijke menswaardige positie binnen de dagdagelijkse realiteit!

Wij verwelkomen jullie graag!

Meer info stuur ons een bericht: