Alert gedrag!

alertgedrag.pngDoordat u een bewustzijn hebt, lijdt u aan het feit dat u lijdt. Lijden maakt u in uw hersenen.

… wat een zin! Lees deze eens opnieuw en overdenk dit even.

Gevoel, emotie, herinnering, tekorten, behoefte, noden, liefde, oorzaak en gevolg, beïnvloeding, weten, aandacht, fysieke pijn, herstel, overleven, … Wat kan voor u een prikkel zijn om een (alert) gedrag te vertonen?

Begrijp dat ontevredenheid, nieuwsgierigheid, individualiteit in opvallen of wegduiken in de menigte aanstuurt op alert gedrag. Je wordt als het ware ‘bewust’ gemaakt vanzelf, van het moment! Je lichaam, je gevoelens, je gedachten zorgen ervoor dat je ‘alert’ wordt van jezelf, dat je ‘alert’ wordt van je ‘gedrag’. …

En dan wordt de bovenstaande zin al duidelijker: “Doordat u een bewustzijn hebt, lijdt u aan het feit dat u lijdt. Lijden maakt u in uw hersenen. (BBJ – 08-2015)”

 

Als je dan bewust wordt of bent van je ‘gedrag’, dan is de volgende vraag: “Wat kan je er dan uiteindelijk mee doen?”.

Een volgende zin uit hetzelfde thema geeft hier een advies: “Doorheen het beleven van uw alert gedrag kan zelfregulerend gedrag ervoor zorgen dat u kalmte voorziet en uw versie van geluk kan bepalen.”

Dus als je uiteindelijk bewust bent van je gedrag, kan je je gedrag gaan reguleren (zelfregulatie) en hierdoor kalmte bewaren, overdenken, beslissingen nemen, … om uiteindelijk een betere versie (uw versie) van geluk te bepalen.

Een tip uit de KAPPA-tekst: “Wees daar waar uw aandacht is! Het verscherpen van uw aandacht, wat u ‘focus’ noemt, stelt u in staat om rust en kalmte te beleven.”

En als afsluiter: “Het is niet de sterkste mens die gezond leeft, het is de bewuste wijze mens die gezond is en steeds zijn alternatieven benut.”