Praten of spreken met elkaar?

praten-spreken.pngPraten of spreken met elkaar? Er is een verschil!

Mensen hebben de neiging tegen elkaar te spreken, bespreken allerlei zaken die in werkelijkheid toebehoren aan een spreker! 

Een spreker die mensen toespreekt staat vooraan in een ruimte, spreekt tot een groep mensen en spreekt over een inhoud! Je kan dit voordragen of presenteren noemen. In werkelijkheid traint de spreker de mensen die luisteren. Een spreker luistert minimaal, stelt zich centraal op om zijn woord te bekrachtigen.
Zij die spreken, spreken duidelijke taal, trachten hun woord kracht bij te zetten, de realiteit van de inhoud te richten naar aanwijsbare feitelijkheden en hierin hun stabiliteit benutten om duidelijkheid bij hun woord te voegen.

Wees eens een spreker en onthul je inhoud!

Wanneer je binnen je partnerschap het initiatief neemt met elkaar te spreken, spreekt de ene de andere toe. Net zoals je voor een groep mensen je verhaal wenst te brengen…  En dit is het verschil… spreek niet met elkaar, praat met elkaar!

Praten verdiept de aanwezigheid van de informatie. 

Praten is interactief en laat mogelijkheden tot diepgang ontstaan.

Praten doe je van hart tot hart. Je praat over wat werkelijk leeft in de beweging tot elkaar.

Praten gaat vooral over luisteren naar elkaar.

Partners dewelke praten met elkaar zijn rustiger, hebben een tragere hartslag en een diepere ademhaling. Dat stelt hun in staat te voelen, te bewegen tot elkaar en elke vorm van gevoeligheid te traceren.

Praten bevordert een waardevolle gezondheid in geest en lichaam.

Praten stelt je eveneens in staat om conflicten te achterhalen en zo mogelijk reëel op te lossen met elkaar.
Je benut de kans liefde te uiten en zo vruchtbaarheid in de omgang te brengen.

Leer te praten met elkaar waarbij je vooreerst leert te luisteren.

 

Wat is een discussie?

Een discussie is een interactief gesprek waarbij een positie van macht bepaalt wie het woord voert. Een discussie is daardoor meestal emotioneel geladen waarbij resultaten uitblijven.

Vermijd elke vorm van discussiëren.

Je spreekt over de inhoud van een vergadering, krachtig en duidelijk..
Je praat over wat werkelijk in je leeft, zacht en liefdevol…
en je discussieert wanneer je onmacht voelt, waarbij meestal je stem vervormt en een activatie van een conflict ontstaat.

Het licht in je hart is van levensbelang waarbij praten bij tijden een ‘heilig geschenk’ kan zijn!

Wees dankbaar, vooral wanneer je werkelijk praat met elkaar!

BBJ – 12/8/2015