Zijn woord heropend

“De bron is er voor iedereen, hiermee contact leren maken kan u oefenen.” – BBJ 1998

“De oorspronkelijke éénheid is een feit. De gezamenlijke vibratie dewelke zich in uitbreiding brengt in de twee, creëren een versnelde opname van bewustzijn. Het is een samenvoegen in de geïndividualiseerde mogelijkheden van expansie.” – BBJ 1998 over ‘Tweelingzielen’ – voor meer informatie over dit thema zie [Kosmologie]

Over de vrouwelijke energie sprak hij volgende woorden: “Voor de innerlijke vrouw, neem contact met de vuurkracht inkomend dewelke het vrouwelijke element verwarmt. Laat deze warme bron het lichaam binnenstromen.” – BBJ 1998

Wanneer er irritatie is stelde hij voor: “Creëer enkel in uzelf acceptatie en begrip. Zo kan u in een doorleven neutraal reageren.” – BBJ 1998

Met betrekking tot het leven: “Wanneer u kan stellen, niets meer aan te trekken van wat anderen over u zeggen, u zelf het moment voorziet het leven te beginnen!” – BBJ 1998

“Kan u neutraal zijn in het observeren? Is uw omgeving een afspiegeling van uzelf? Een reflectie dewelke u raakt?” – BBJ 1998

Bewustwording: “Als u de weg van bewustwording voorziet, kiest u voor een moeilijke weg!” – BBJ 1999

Meditatie: “Benut meditatief gedrag (om) uw toekomstlijn in geuren en kleuren te visualiseren!” – BBJ 1999

Praten: “Vooraleer u praat, denk eerst na… Is het nodig? Is het de waarheid? Is het vriendelijk? Zal het niemand pijn doen? Zal het de stilte verbeteren?” – BBJ 1999

Liefde: “Stel uzelf de vraag, Kon ik toen liefde geven? Kan ik nu liefde geven?!” – BBJ 1999

Energie: “Alles wat u denkt, zegt en doet is energie, zo ook een boodschap! U bent allen boodschappers!” – BBJ 2000

Energie: “Wanneer een lichaam uit energie bestaat is dan uw enige constante uw lijfelijke evolutie?” – BBJ 2000

Resultaat: “Het uiteindelijke resultaat is dat wat goed voor u is, steeds!” BBJ – 2001

Tijd: “Tijd is steeds noodzakelijk te respecteren!” BBJ – 2001

Waarnemen: “Al uw gedachten, gevoelens, en problematische obstructies hebben een invloed op uw manier van waarnemen!” BBJ – 2003

Zuiveren: “Nadat u uw energiekanalen op één lijn hebt gebracht is het van belang te zuiveren aan frequenties.” BBJ – 2003

Stilte: “Wanneer u wenst te zien, dient u zelf uit het middelpunt van uw beeld te verdwijnen, alsook de ander uit uw beeld te plaatsen…” BBJ – 2004

Alles zien: “Ziet u werkelijk wat er rondom u zich bevind? Observeer alles als een buitenstaander!” BBJ – 2004

Problematiek waarnemen: “Tracht waar te nemen welke obstructie achter het probleem zit dewelke zich stelt?!” BBJ – 2004

Intuïtie: “Wanneer bent u voor het laatst op uw intuïtie afgegaan? BBJ – 2004

Kennis: “Alle kennis komt samen, stel u in staat stil en wetend te zijn!” BBJ – 2005

Wijzigingen: “In hoeverre bent u bereid te wijzigen ten voordele van uzelf? Wijzig nu!” BBJ – 2005

“Een mens leeft bij tijden te snel en dit is enkel een gevolg vanuit het aspect ongeduld, wat eigen is aan het mens zijn.” BBJ – 2000

Onzeker?: “Gebruik periodes van lichte onzekerheid vooreerst tot realiseren van een duidelijke basis en dan kan u verder, dan kan u naar buiten toe acties geven.” BBJ – 1998 

Ademen: “Ademen is in werkelijkheid een methodiek die de mens in staat stelt verbonden te zijn met het licht!” BBJ – 2016

“De centrale boodschap is het bevorderen van broederschap tussen alle mensen!” BBJ – 2016