Hulp, dienstbaarheid en geluk

In dit artikel gaat over de verschillen tussen HULP bieden en DIENSTBAAR zijn. Komende vanuit vragen die in onszelf leven zoals “Wanneer dien ik hulp te bieden?”, “Ergens voel ik dat ik dit niet voor hem/haar moet doen, doch ben ik niet verplicht om hulp te bieden?”, “Waarom helpt er niemand mij?”, …

Met deze vragen in ons achterhoofd werd dit het thema op een KAPPA-avond. Een tekst over hulp bieden, dienstbaar zijn en geluk ontvangen. 

Over hulp bieden, dienstbaar zijn en geluk ontvangen.
Intuïtief ontvangen boodschap tijdens een KAPPA-avond.

HULP BIEDEN

Het is wanneer u kan ontvangen dat u kan bieden.

Bieden, dat eerder in de beweging tot anderen, tot geliefden vooral, dichtbij, u versterkt.
Verblijf niet in het ontvangen, het ontvangen is een gevolg van wat u biedt, van wat u aanbiedt.
Vanuit een degelijkheid en innerlijke waarde en geestelijke wijsheid is dat wat in uw uitstromen ontstaat waarachtig. Daartoe tracht ik in deze verwoording meer duidelijkheid te brengen naar wat u kan beschouwen als een hulp in het aanbieden.

Wanneer u in het bieden treedt, vraagt dit een ontspannen houding. Wat u in spanning aanreikt, werkt niet, brengt geen ontvangen, geen gevolg. Dit creëert nieuwe spanningshaarden en moeilijkheden in uw bewegingen. De hulp is steeds wat u aanbiedt van belang.

Hoe weet u wanneer hulp te bieden?

In dit woord en wanneer u goed luistert, betekent dit zien, kunnen zien. Zien is weten en dit betekent geestelijke wijsheid. Wanneer u kan zien, wanneer u kan weten op welk moment u dient aan te bieden, creëert u voor uzelf een geestelijke wijsheid, een evolutie met sterke vooruitgang.
En dit is een moeilijkheid. De moeilijkheid is dat mensen niet zien, niet weten en vanuit een impulsieve houding aanreiken, verstikken, ontkrachten ook.

U weet dat wanneer een vogel uit een ei breekt, u kan helpen door dit ei verder te breken voor deze pasgeboren vogel. Wanneer u dit doet ontneemt u de kracht nog voor de geboorte, ontneemt u fysieke opbouw in de cellen.
Hulp aanbieden in deze situatie is wanneer u bemerkt, opmerkt en ziet dat bijvoorbeeld deze vogel na geboorte het moeilijk krijgt. En dit enkel als voorbeeld.

Begrijp dat in de situatie waarin u terecht komt, ook verbindingen u trekken naar goedmaken, ondersteunen vanuit feitelijkheden, te allen tijde. Wees duidelijk voor uzelf te onderzoeken wanneer uw hulp gegrond is, in de vooruitgang stuwt en in uw systeem verrijkend is. De spontaniteit en de geestelijke stuwing dewelke daardoor ontstaat, bekomt dienstbaar te zijn. Dienstbaarheid is een hogere graad van hulp aanbieden.

 

DIENSTBAARHEID BIEDEN

Dienstbaarheid is het gegeven wanneer u geestelijke wijsheid betreedt, wanneer u in een vergevorderd beleven kan zien, kan weten, overheersend in uw overschouwing de beweging kan maken.

Er is geen spanning aanwezig bij dienstbaar zijn, er is geen ondergrond van ballast aanwezig bij het aanbieden van dienstbaarheid, dit gebeurt spontaan en vanuit een stuwing innerlijk, dewelke vanuit het weten zijn Bron kent. Een evidentie, een vloeiende beweging dewelke niet impulsief is. De onderliggende kracht hebt u opgebouwd in het verleden en herkent u bij elk gebaar van dienstbaarheid. Onderzoek voor uzelf wanneer u in het aanbieden hulp biedt of dienstbaar bent. Ontdek in welke beweging, in welke graad van beleven dit gekoppeld is aan wijsheid en aan bewustzijn. Onderzoek bij uzelf hoe dit voelt, wat de gevolgen zijn en in het beleven uw spontaniteit dewelke vanuit het leven zelf gevoed, als liefde wordt waargenomen.

Ik bericht u over hulp, dienstbaarheid en dienstbaar zijn en er is ook geluk.

 

GELUK ONTVANGEN

Wanneer u in de beweging treedt en geluk ervaart, zijn meesters u dienstbaar, altijd.

Wanneer u in een bepaalde situatie uw ontdekken bekomt geluk te hebben, spontaan, vanuit de stuwing stroming te ervaren in feitelijkheden, in woorden en daden. Dit gaat zo snel, dat u van geluk spreekt en geluk is de duw dewelke u ontvangt vanuit de geestelijke dienstbaarheid gestuwd in uw omgeving, lijfelijk en in de kring dewelke dit overzicht bekomt, in uw waarnemen rondom.

Als mens bent u niet in staat derden van geluk te voorzien.
Dit is een gegeven dat een duidelijke positie van kennis, overzicht, liefde en kracht vraagt, zonder spanningen, zonder ballast. U begrijpt dat dit in de verbinding in aarde tussen de mensen een onmogelijke beweging kent.

Elkeen dewelke zijn verbinding ontvangt, ontmoet, weet dat zuiverheid en het toedienen van geluk vanuit een verheerlijking komt.

 

EXPERIMENTEER

In dit begeleiden, in dit weten, raad ik u aan te experimenten.

Vraag geen hulp!
Hulp wanneer u deze nodig hebt, is steeds aanwezig.
Wanneer u geen hulp ontvangt, is dit niet gekoppeld aan de stroming van uw leven.
Wanneer u in een situatie terecht komt en hulp nodig hebt, hulp dient te vragen, weet dan dat op dit ogenblik de hulp u leert te confronteren aan eigen waarde, behoefte, tekorten, zwakheden en tal van ontkrachtingen dewelke zijn voorheen gegaan.

Overheersend aan dit gevoel is samenwerken.

U weet allen dat in deze frequentie in het huidige kalenderjaar de samenwerking in een versterkte positie alle aandacht vindt dewelke vanuit een geestelijke stuwing ontvangt, confronteert en stimuleert naar steeds opnieuw herpakkend samen te werken.

Wanneer u opmerkt in het aanbieden van hulp wanneer deze hulp noodzakelijk is, in een gezamenlijk zijn, leert u de wetten, de geestelijke wetten kennen en overstijgt u uw eigen behoefte, persoonlijke hulp.
Daarin is er geen nood meer, geen ontkrachting.

De vraag dewelke in mijn waarnemen momenteel in u leeft: Wat met zwakke individuen, wat met oudere mensen en kinderen die hulp nodig hebben te groeien, hulp nodig hebben in ziekte? Allemaal gelijkend. 
U dient te zien, te weten dat wat rondom u gebeurt in hulp aanwezigheid vraagt, hulp vraagt tot u, zodoende u kan bieden en enkel kan bieden.
Dit versterkt uw menswaardigheid, dit bepaalt uw vooruitgang. Het is zo.

Hieronder een weergave van de gestelde vragen die KAPPA-avond over dit thema.

Vraag: Gericht naar uw eigen ouders, in hoeverre ben je verantwoordelijk om hulp te bieden?
Babaji: U bent niet verantwoordelijk. Wat u biedt is wat u ziet. Breng uw vraag.

Vraag: Wat bedoelt u met ‘wat u ziet’, dat gaat toch over dat innerlijk weten?
Babaji: Wanneer u in rust bent, en daartoe herneem mijn woord, in ontspanning en het overzicht bewaakt rondom u, bemerkt u een weten waar hulp noodzakelijk is. U kan dan juist waarnemen in de nood dewelke correct is. Voor u is dat het bieden van een helpende hand, laatst bij uw vader. Dit is gelijkend.

Nog in dit woord is aangeduid mensen niet te verstikken met uw hulpvaardigheid.
Wanneer mensen veel hulp bieden dewelke niet gevraagd is, dewelke niet noodzakelijk is, niet opgemerkt, is dit meestal om pijn te verdoezelen, om angst te verbergen, emotie te beschermen. Aanschouw dit duidelijk en analyseer dit, overdenk dit.

Vraag: Is dat wat wij aangeboden hebben aan een van ons hier, om mee te helpen haar appartement te verven, is dat een voorbeeld wat dus niet zou moeten?
Babaji: Begrijp dat wanneer u aanschouwt, ziet, dat wat u aanbiedt noodzakelijk is, gunstig is. Dit dient u zelf te bepalen.

Vraag: Wanneer je het hebt over een verbinding, een goedmaken en over hulp. In het verhaal laatst met een persoon die hier aan de deur stond en waar ik heel lang mee heb gepraat. Wanneer bied je hulp aan, wanneer iemand zo hulpbehoevend lijkt?
Babaji: Het is een oefening voor u allen, een zeer moeilijke oefening. Deze informatie is vernieuwend en dient u in een overdenken te brengen, te analyseren in daar waar nood tot u gericht, uw aanbieden wijselijk is.

Wanneer u mensen teveel overheerst, beperkt u de voortgang en de ontwikkeling. Wanneer u bemerkt dat uw hulp voeding brengt, aanschouw hoe u dit aanbrengt en aanbiedt. En er is meer. Wanneer u dit leert grondig te benutten, is deze hulp dewelke u aanbiedt versterkt ondersteunend in de vooruitgang, is het een sleutel dewelke u aanreikt, waarvan u de gevolgen niet begrijpt en beter nog, bekomt u in uw ontvankelijkheid initiatieven te ontmoeten waarvan u denkt dat het geluk is.

Vraag: Draagt de professionele hulpverlener ook diezelfde verantwoordelijkheden?
Babaji: Allen. Vraag u bij tijde af of het werkelijk noodzakelijk is een leven te redden en ik begrijp dit, in uw menselijke aard, is het onaanvaardbaar. Wanneer u de geestelijke route kent, dient u te zien, te weten wat er gebeurt en waarom.

Vraag: Ik stoei een beetje met samenwerking tegenover hulp bieden. In een samenwerking bied je elkaar hulp en dan lijkt het me dat wat u zegt ook daar afgestemd moet worden. Klopt dat?
Babaji: In de samenwerking ontstaat een verrijkende frequentie waarin het aanbieden overheerst, waarin het aanbieden versterkt in zijn houding. En dit vraagt in elke beweging naar samenwerking van elk individu een inzet van aanbieden.

U begrijpt dat wanneer u samenwerkt en elkeen zich ten volle verbindt in hulpvaardigheid, dit verrijkt tot elkeen.
Het is een oefening.

Vraag: En loop je dan niet het risico dat je juist hulp biedt op het moment dat een ander dat, juist op dat moment niet nodig heeft, binnen die samenwerking?
Babaji: Begrijp dat uw aanschouwen, uw overschouwen, bepalend is daarin. Dit vraagt oefening.

Vraag: Hoe verwoord je dit als je professioneel wilt gaan werken, hoe noem je die hulp?
Babaji: Dit is gekoppeld aan de inhoud van uw dienstverlening en afzonderlijk te analyseren.
Wees gericht naar hulp, dienstbaarheid en geluk en tracht daarin uw weg te vinden.

Wat is het voordeel dit in experimenteren te brengen en te onderzoeken voor u als mens?
In dit woord reeds aangeduid is het voordeel dat wat u aanbiedt degelijkheid is, duwend tot vooruitgang, werkelijk ondersteunend tot de mens, alsook u sneller hulp ontvangt, alsook in een versnelde evolutie uw bewustzijn verrijkt, oefent.

Wanneer, en dit is nogmaals een voorbeeld, dit kanaal langs straten wandelt, langs tal van bedelaars, waaraan dit kanaal hulp kan bieden, is het moeilijk de ene wel en de ander niet te bieden en daarin oefenen wij samen naar verklaringen. Als u deze persoon iets biedt, misloopt deze straks een contact, een belangrijk contact. Als u deze persoon iets biedt, werkt u in tegen de gezondheid, want wat u biedt, wordt misbruikt. En zo verder.
Beoefen dit en bekom voor uzelf duidelijkheid, gelegenheid uzelf te ervaren en uzelf te ontdekken.