Terreur anders bekeken

Terrorisme: De mens dient zijn levensstijl aan te passen naar omstandigheden. De mens is niet klaar en kent het vermogen niet (om) tal van onzekerheden te verslaan. (BBJ – 25-03-2016)

Wanneer u de kosmologische* oorzaak van dit machtsvertoon kent is verdediging niet noodzakelijk.

Nog steeds heerst er in aarde een grotere kans naar overgang (overlijden) door ziekte, onoplettend gedrag en klimatologische en financiële vernietiging.

De huidige vorm van terrorisme is een netwerk dat sterk decentraal georganiseerd is en berust op een eigen verwrongen religieuze benadering. Dit kan u beschouwen als een gemeenschap van terreurvacuüm. Deze eigenheid berust op een overtuiging van eigen overmacht dewelke vanuit kosmologische oorzaken vooral collectief aanwezig is.
Verdediging tegen dit systeem is niet noodzakelijk gezien dit op de menselijke evolutie berust en zo moeilijk grijpbaar wordt.
Dit systeem laat het overkoepelende in aarde aan controleverlies lijden. De mens is niet klaar en kent het vermogen niet (om) tal van onzekerheden te verslaan.

Acties van vrede, aandacht naar volwassen gedrag en overzicht toont vanuit een heldere aanpak de juiste houding momenteel.

De vijand ontwrichten in zijn terreur kan door het gewicht van de tegenstander te gebruiken*, laat dit gewicht niet uw angst voeden! De wereld dient open te blijven, drama dient vermeden en emotie is ontkrachtend in de volwassen houding dewelke deze beweging vraagt.

De dreiging is collectief aanwezig en vergroot in de stroom van onmacht. Zij dewelke in angst zijn hebben iets te verbergen, namelijk de angst.
Openheid en waarheid wordt tot de bevolking nog steeds weerhouden door het overheidssysteem, dat zich aanduwt tot de mens in te lichten (om) niet in onrust te zijn.
Maatregelen worden onzichtbaar gemaakt en berusten op de innerlijke angst van de mens. Dit kan de mens niet meer negeren.

Wie openlijk de ernst van het gebeuren bewaakt, alert en helder is, kan aanschouwd worden als ‘klaar tot het mogelijk voorkomen van betrokkenheid’.

Handel vanuit uw logica in de aanvang van deze overheersende bewegingen in de aanwezigheid van terreur en toekomende donkere dagen in aarde.

Er ontstaan dubbele boodschappen wanneer leidinggevenden vanuit een oproep tot de mens aanzetten (om) niet angstig te zijn, doch waakzaam. Dit verklaart dat niemand hierin mentaal en emotioneel betrokken wenst te zijn.

De mens dient zijn levensstijl aan te passen naar omstandigheden.

Het is niet vanzelfsprekend (om) tal van kritische aankondigingen te verwerpen waarin het gevoel van verdediging aanwezig is.
Een gevoel van veiligheid, waarnaar u zoekt, is ontstaan in het ontwaken van de mens en bepaalt uw overlevingswaarden.

Toekomend zal de angst niet enkel in het hoofd, doch ook het lichaam bezitten waardoor u tot controle naar ademhaling en innerlijke rust dient te richten, naar eigen volwassenheid en verantwoordelijkheid.

Door de angst schat u de minimale risico’s tot overgang (overlijden) te hoog in.
Dagelijks zijn er aanslagen waarvan de mens niet weet.
Er is geen gedetailleerde benoeming van (een) doel daar deze in de vernieuwing dagelijks ontstaan en wijzigen. Onvoorspelbaarheid is een kenmerk van de huidige terreur.

Voorkom het mee bedenken van allerlei scenario’s die door de mens momenteel ontstaan.
Focus op tijd en aanwezigheid waarin u rondloopt, de aarde verkent, mensen ontmoet.
In logica is deze (terreur) organisatie zwak, waardoor de logische mens zijn voordeel neemt.

Aanschouw in uw logica volgende aandachtigheid en alert gedrag: Op plaatsen dewelke een symbolisch gegeven in zich dragen, op plaatsen waar drukte heerst en mensen in eigen belang attractief samenkomen, in geconcentreerde steden en op waardevolle historische plaatsen, in winkelomgevingen, scholen, ambassades, ziekenhuizen, discotheken, politie en andere politieke hoofdkantoren, waar de mens in het hart geraakt wordt. Ook daar waar alcohol genuttigd, en muziek en film gemaakt wordt.
Dit alles is eerder genoteerd in de documentatie van de terreurbedreiging.

Allerlei vervoer over de grenzen heen bekomt een instabiliteit en is kwetsbaar in het verplaatsen.
Alle landen, gemakkelijk en moeilijk bereikbaar, zijn in een toestroom van betreden vermengd met mensen in goed en kwaad betrokken.

U opent uw ogen. U neemt kennis van uw positie in de tegenovergestelde houding dan vernoemd in mijn woord. Daar waar rust is te vertoeven, tussen de drukte de tijden van rust te benutten alsook te bezoeken daar waar de stilte nog verblijft. Vermijd de uittocht naar onbekende terreinen alsook bekende terreinen met overdruk.

De mens is manipulatief, het gevoel voor angst ook.
Aanschouw evolutie en niet het gevaar.

Geniet ten volle en weet wie uw dierbaren zijn.
Verblijf tot elkaar en met elkaar.

Herneem mijn woord en weet dat u naar transparante houding verblijft, samenwerkt.

Ik groet,
BBJ – Maart 2016

 

*moeilijke zin: “De vijand ontwrichten in zijn terreur kan door het gewicht van de tegenstander te gebruiken”. Met de vijand wordt hier “de terreurgroep” bedoeld. Met de “tegenstander” wordt in dit geval “de aangevallenen” bedoeld. Het gewicht doelt hier op de “angst” die de vijand wenst te bekomen. Dus we dienen niet de “angst” te voeden doch dit om te buigen in “vrede, openheid, eenheid” dat het gewicht van de aangevallenen dient te zijn.