Overgangsbeweging, een kosmische wet!

Een kosmische wet… Af en toe ontvangen we teksten die heel wat tijd nodig hebben om te doorgronden. Dit is er zo eentje: “Overgangsbeweging, een kosmische wet.”

Neem de tijd wanneer u dit leest!

Om te starten een mooie tip uit dit artikel: “Tracht het leven te beheersen, wees kalm binnenin.

12-04-2016

Wees welkom.

Tracht het leven te beheersen, wees kalm binnenin.

In het beheersen van uw kalmte treedt u in uw evolutie vooruit. Het is in deze kalmte dat u een overzicht bekomt waarin u vanuit uw bewustzijn initiatieven neemt en mogelijk de juiste.

Weet dat in uw evolutie, en vooral in aarde op dit ogenblik, in het versterken van de algemene vibratie, trillingssymptomen, tal van bewegingen ontstaan, mogelijkheden ook, vernieuwingen, dat u steeds in een overgangsbeweging een moeilijke periode doorleeft in vernieuwing te verrijken.

En ik tracht dit te verklaren.

Wanneer u (zich) van één gegeven naar het andere richt, als doel stelt. Ik verklaar dit nog gemakkelijker voor u:

Wanneer u van punt A naar punt B u richt, begeeft u (zich) van het ene moment naar het andere moment en dit is gemakkelijk, dit is doorstromend. Wanneer u (zich) van punt B naar punt C begeeft, is de beweging dewelke u in punt B maakt de overgangsbeweging dewelke u van punt A naar punt C brengt.

Het is in punt B waarin u de overgangsbeweging als een moeilijke ervaring beleeft, waarin het beheersen belangrijk is, waarin uw inzet belangrijk is. In dit punt leert u signalen uit te sturen en op te vangen dewelke u nodig hebt in punt C.

Wanneer u van punt C naar punt D gaat en zo B en D verbindt, hebt u in punt C een overgangsbeweging dewelke de signalen dewelke u hebt uitgestuurd in punt B benut in een meerwaarde waarin u schept in bewustzijn, duidelijkheid.

Uw initiatief dat u neemt in deze overgangsfase, in het sturen van uw signalen, wat u goed doorleeft, is zeer gunstig binnen uw evolutie. Hierin treden kosmische wetten in actie.

Leef en begrijp deze kosmische wet, waarin u in uw leven tal van overgangsbewegingen maakt (om) tot nieuw doel te zijn, waarin u in deze overgangsbeweging leert in de volgende beweging tot het verdere doel of een nieuw doel, juist de gunsten te ervaren van de signalen dewelke u beleeft en uitstuurt naar het volgende punt.

En dit geeft u evolutie, dit maakt u krachtig, degelijk, in het beheersen.

Lieve mensen, ik verklaar u hier een kosmische wet dewelke u kan beheersen in uw voordeel. Tracht dit te benutten. Vooral het signaliseren in het beleven van een moeilijke periode, helpt u vooruit bewust te zijn in het handelen dat u maakt, het communiceren en het sturen.

In de sferen herkent men dit en benut men deze kosmische wetten als een voordeel te leren te benutten in de volgende fase van aanpak van groei, waarin men op voorhand weet dat de volgende fase, door uzelf gestuurd en gesignaleerd, u krachtiger maakt.

En dit betekent niet dat de volgende doorgangsfase gemakkelijker is, het is juist moeilijker. De opbouw van de frequenties stuwt voort, versterkt en maakt de beweging moeilijker. Het is uw bewustzijn en uw begrip aan de signalisatie wat u met kracht in een volgende beweging bijstaat, leert en doet groeien.

U begrijpt, als u doorstroomt in verdere doelstellingen en u bereikt tal van punten, doorstromingsfasen, punt C, punt D, punt E, punt .. en zo verder, geeft u uw positie waardebepalingen.

Deze doorstromingsfase beleeft (u) dus wel in relatie, op uw werkstructuur, in opvoedingsfase, in elke handeling dewelke u aanpakt, in elke keuze ook. Het verrijkt u uzelf te signaleren naar de houding dewelke wijsheid heet, bewustzijn, waarin u leert omgaan met waarheid. Waarheid dewelke u uzelf aanleert in het signaleren in dat wat juister is, stuwender, gemakkelijker in een moeilijkere situatie.

Vergeet dit niet, begrijp dit en implementeer dit in uw aandacht, gekoppeld aan beheersing, kalmte en bewustzijn.

U beleeft het leven te overheersen en uw enige weg, uw evolutie, versterkt te benaderen. U leert uw doelen te positioneren en te her-positioneren, te richten naar houdingen dewelke de uwe zijn. Zo voorkomt u dat wat in deze doorstromingsfase in uw vertegenwoordigen teveel aandacht ontvangt, meer correcte bewegingen ontvangt, juiste aandacht. U leert versneld evolueren en dit leerde men reeds aan zij dewelke bewust de aarde omhullen. Dit benutten geestelijke leiders in de sferen, de invloed van de kosmische wet te beïnvloeden in eigen voordeel.

Bekrachtig elke beweging als een geschenk en aanschouw wat voor u ligt als een meerwaarde.

In aarde kent men deze wetten niet, in aarde ervaart men ballast, hindernissen, sterke controle van macht in elke doorstromingsfase. De mens laat zich ontkrachten, vindt zijn signalisatie niet, daar de mens hier niet naar kijkt, de kosmische wet niet herkent en geen aandacht geeft aan dat wat reeds is uitgestuurd vanuit het vorige punt. Het bereikt u, nog vóór u de doorstromingsfase aantreedt en tóch herkent u het niet. Wees u daarvan bewust en aanschouw meer en meer wat het uwe is, bekom daadkracht naar beheersen en kalmte.

Het signaliseren gebeurt in een liefdesstroom. De pure liefde dewelke u draagt naar uzelf en aan uw evolutie, is een zielsbeweging dewelke zijn eigen vonken uitstuurt de aardse persoonlijkheid in liefde te omhullen geestelijk te zijn en toe te treden aan de meerwaarde van zijn eigen geest.

De aardse kracht bent u zelf. Idealisme herkent men niet. Het is pure liefde en de beweging van een eigen stuwen. Dit maakt u héél en in staat versneld op deze kosmische wetten te stromen naar evolutie, steeds tot doel te zijn in een meerwaarde van elk doel achter het doel.

Ik dank u voor het benutten hiervan, het aftasten en het onderzoeken, het overdenken en het signaliseren.

Er zijn er in aarde dewelke hierin meespelen, oefenen, trainen naar behoefte. Er zijn er in aarde dewelke elk signaal, in de mens opgemerkt, een kleur geven, te onthouden (om) bij de volgende doelstelling en doorstromingsfase, naar kwaliteit te zijn, vermogen van eigen beleving in de opbouw tot de eigen evolutie.

Wanneer u u openstelt, in de verbinding treedt, ontdekt u uw werkelijke kwaliteiten, steeds gedreven in de onderstroom door de liefde, de geestelijke liefde, de Goddelijke Liefde.

Ik dank u, Babaji.

 

Slotwoord:

De communicatie dewelke u benut met uw dierbaren beweegt in het bekomen van duidelijkheid in uw signalisatie. Dit is de sleutel van de kosmische wet.

Ik groet u allen, Babaji.

 

Lieve groeten,
Jozef & Grace

SO Connected Coaching