2017 – Time for Change

Terwijl de meesten onder ons 2016 nog wat aan het uitzweten zijn herinneren wij ons goed dat dit geen gemakkelijk jaar was. De wereld heeft de laatste tijd wat probleempjes gehad waardoor tal van uitdagingen, klein en groot, menigtal mensen heeft beïnvloed. Gelukkig zijn er ook altijd die door de mazen van het ‘uitdagende’ net glippen en daar hun voordeel konden uithalen.

“Waardigheid, toewijding en bewust gedrag komt 2017 toe.” BBJ

2017

  • is gericht naar vernieuwing
  • brengt andere inzichten
  • voorziet een nieuwe aanpak
  • vraagt om bewust gedrag
  • laat toe bewuste keuzes te maken!

Wanneer wij onszelf en onze positie ten goede én bewust aanwenden in dit nieuwe jaar wordt het anders, gemakkelijker.

Voor mij persoonlijk betekent dit een (tijdelijk) omschakelen…

“Zelfonderzoek is een pad van stilte en het rechtstreeks herontdekken van uw eigenwaarde!” BBJ

In de eerste weken van 2017, alsook in december, heb ik het pad van zelfonderzoek bewust bewandeld.
Zelfzorg blijft een taboe, meestal wordt vanzelfsprekend ervan uitgegaan dat mensen die mensen helpen het zelf toch beter weten en alsnog eigen aandacht toepassen. Vooral wanneer je in het voordeel van een eigen kanaal een persoonlijke en intense begeleiding geniet.

  • Het is niet dat je de kennis en de ervaring hebt dat je er ook altijd voor jezelf kan zijn.
  • Het is niet omdat je weet hoe je een burn-out krijgt dat je hem ook kan vermijden.

De combinatie in het afgelopen jaar van voortdurend omschakelen van ‘connected coach’ naar het beheer van SO en mijn verantwoordelijkheid voor SO Event Venue, alsook de SO Classes, hebben ervoor gezorgd dat momenteel de keuze naar zelfbehoud en gezondheid primeert.

Zelfonderzoek is een pad dat ergens naartoe leidt. Het is een pad dat je bij jezelf doet stilstaan zodat je rechtstreeks kan ontdekken wie je bent. 

Laat ook voor jou 2017 het toonbeeld zijn voor nieuwe kansen op jouw levenspad.

Na bijna 20 jaar van toewijding aan mijn kanaal durf ik daar waaraan ik gehecht ben tijdelijk los te laten.

Op zoek gaan naar bevestiging, succes en wijsheid is zinloos. De waarheid kennen en deze durven in mijzelf te confronteren laat mij even ophouden met verkondigen, om zo de meest toegankelijke manier te zoeken mezelf te ontdekken in kracht en goede gezondheid. 
Het laat mij toe na te denken over mijn levenspad om daarna weer helder de context te ervaren en er voor jou te zijn.

Ik durf voor mezelf in 2017 deze keuzevrijheid te nemen!

Ik wens iedereen veel moed, toewijding, inzicht en doorzettingsvermogen in de komende maanden!

Grace

“Een keuze is meestal niet definitief en wanneer het u zo lijkt bekom in elk moment opnieuw te kiezen naar aanpak vernieuwd te sturen, alsook te wijzigen.  Benut deze vibratie waartoe het komende kalenderjaar zich leent!” Jan. 2017 – BBJ