Veronderstelling, fantasie of inspiratie?

Wanneer ben je geïnspireerd?
Wanneer is het fantasie?
Wanneer is het een veronderstelling?

Met deze vragen in ons achterhoofd werd dit een thema op een KAPPA-avond. Een korte uitleg over inspiratie, fantasie en veronderstellingen.

Veronderstellingen
Maak van dit woord eerder vóórstellingen dan veronderstellingen. U stelt u een gegeven voor in uw aandacht.
U begrijpt wanneer u een voorstelling maakt dit niet gekoppeld is aan de totale waarheid en werkelijkheid.

Het woord veronderstelling kan u beter schrappen… Het woord voorstelling getuigt van meer duidelijkheid, kenmerk en gevoeligheid dewelke het woord weergeeft. Wat u voorstelt blijft een voorstelling, het geeft een indicatie en niet meer dan dat. Het kan nooit tot de inhoud totaal zijn, nooit naar waarheid zijn.

“Wanneer u spreekt, wanneer u in de interactie treedt, behoedt u voor uw voorstellingen binnen uw woordgebruik en uitwisseling tot elkaar. Wetende dat dit nooit correct is en niet geheel de waarheid biedt, maakt u minder voorstellingen, minder veronderstellingen, zoals u dit kent, waardoor uw communicatiestructuur wijzigt, meer naar stilte richt en meer verdiept in uw kennis en innerlijk weten.” – BBJ

Fantasie
U weet dat ook fantasie geen werkelijkheid in zich draagt. Dat wat men fantaseert ontstaat vanuit tal van richtingen dewelke samengevoegd een beeld vormen, dewelke samengevoegd een verhaal vormen. Het is het opnemen van dat wat in uw inhoud aan kennis het verhaal maakt, de weergave brengt, wat nooit geheel naar waarheid is, wat nooit de werkelijkheid veruiterlijkt.

Inspiratie
“Inspiratie berust op het gevoel. En dat wat u voelt, in zijn werkelijke aard, ontvangt u , inspireert u, kneedt u innerlijk naar eigen waarde en laat u in uw uitstromen rijkelijk vloeien tot het voeden van uzelf en uw medemens.”

Dat wat u inspireert, inspireert ook anderen altijd. Dat wat u voedt, voedt ook anderen altijd, al is het enkel een minimale weergave van het voeden, gekoppeld aan de houding van het individu en diens diepgang naar eigen waarde.

Hieraan is geen emotie gekoppeld. Emotie ontstaat wanneer u fantaseert. Emotie ontstaat wanneer u macht uitoefent in uw voorstellingen naar de voorwaarden van voorstellingen te spreken, uw veronderstellingen.

Inspiratie kan in één enkele seconde en niet langer duren.
Inspiratie kan u wakker houden gedurende de nacht.
Inspiratie kan u leiden doorheen communicatiestructuren.
Inspiratie is een levenshouding.
Inspiratie bevat een hogere graad van Zijn.

Nog een tip
Meditatief gedrag, zelfs in een korte tijd van 5 minuten, is een oefening tot inspiratie te zijn, is een sleutel dewelke u omdraait, waarbij u aangeeft ‘ik ben er klaar voor, breng mij, inspireer mij, ik ben ontvankelijk’.

“Begrijp dat uw mening belangrijk is, doch wanneer u wenst te verdiepen, spreek naar waarheid, naar eigen waarde en tracht te verbinden aan de werkelijkheid van het woord. Wanneer u dit uitspreekt dient het ook uw inhoud weer te geven en beter, een bewuste inhoud. De kracht ligt hier in de kennis van de woorden ‘veronderstelling, fantasie en inspiratie’.”